castoropollux

Not just another WordPress site

Posts Tagged ‘Afghanistan

Mordet på James Foley

leave a comment »

.

Mordet på Journalisten James Foley

Vems politik företräder mördarna? Att skrämma en befolkning på flykt går igen på många ställen och görs med hemska metoder. Vem vinner på det? Qui Bono? Ja det ger väl svaret på vem som är intresserad av att tysta och skrämma journalister från att rapportera från krigszoner.  Det är ju det egentliga budskapet. För saken är ju den att det aldrig mördats så många olika ögonvittnen till krigets brutala verklighet och i vems intresse fortgår och framförallt växer detta som ett hinder och en metod att hindra sanningen från att komma fram? För vems sanning är den mest pinsamma ? Visselblåsandet har onekligen kastat ljuset tillbaka in i vår egen militärapparat och dess olika instanser. Tydligen är ämnet känsligt som det är upprörande för sanningen är lika grotesk i våra egna krig och länge har ju journalistiken bäddats in för att vi ska tro att vi ska kunna sova sött..

Egentligen borde ju terrorn vara tacksam över uppmärksamheten. Något annat vill den ju inte så varför attackerar man de bästa källorna till att sprida sina stolta övergrepp på civila. Jo det kan väl mycket mera ligga ett sannare svar i, att på nära håll kan vi bättre förstå vad terrorn egentligen handlar om. Vilka de är och var de kommer ifrån.Då står ju också klart var pengarna kommer ifrån och varför. Offren säger ju också en hel del om gärningsmännen. Så varför tystas vittnen? Jo de kunde ju givetvis berätta vad det handlar om och det är det ju inte meningen att vi ska förstå. Vi ska hållas i strikta fåror och fösas fram mot nyhetsförmedlingens anpassade kanaler. Så varför försökte väst mörda den Italienska journalisten Segrena i den Illgröna bevakade Amerikanska zonen. Ja det var USA’s krigsförbrytelser hon ville rapportera om.

De människor som jagats bort kommer aldrig tillbaka till sina boplatser, hem och sin trygghet.

Så i vems intresse eskalerar man hoten, kriget, hatet, föraktet? Dessutom till en röst på vad som verkar välutbildad engelska. Idag vet vi att Brittiska hemliga soldater åkte kring i bil och sköt civila i Belfast. De har beslutat sig berätta eftersom de inte kan leva med sina dåd. Lika förvånande var ju attentatet i London mitt under pågående fredsförhandlingar mellan IRA och den Brittiska regimen också det skyldes IRA för. Den som vill kan ju jämföra med Israels beskyllningar mot Hamas mitt under seriösa fredsförhandlingar. Känns inte hotbildernas bestående verk igen så kan ju bara det bristande förståndet klandras. Alla dessa mord i Nordirland skylldes IRA för och syftet var ju att stegra, förstärka och upprätthålla hotbilden.

Om 9/11 inte konstaterats vara ett hantverk av några andra än de utpekade så kan ju inte sinnet riktigt hänga med i svängarna ens när vägen är spikrak. Är man billig att mörda sina politiska motståndare låt vara med hyrda händer, galna händer, övertygade händer eller i bästa fall Islamiska händer så är ju förtrycket den mekanism som de bägge helst ser i funktion för att garantera så stora förtjänster och så grymma medel som möjligt till att agera med mot alla som ifrågasätter deras tro/övertygelse/mål och mening. Att kalla dem vildar, barbarer, Islamister, kommunister, vänster eller terrorister är ju bara en språklig förbistring stadd i lämplig förändring genom historiens närmast fackelbärande olympiska spel som maktmissbruk är. Inga ideal kan hållas hela eller genuina. Det har även spelen själva kunnat bevisa och att krigen aldrig heller tål granskning eller prov kan ju inbäddningen vara det bästa beviset på..

Att mörda en journalist i en egen video är ju ett numer välbekant budskap åt journalistik, fotografer, sjukvårdspersonal och hjälparbetare. Sanningen är ju den att dessa krigs utförare inte tål närmare granskning eller bevis/bekräftelse. Givetvis är ju syftet också att höja hotbilden och skapa förutsättningar för militärindustrin att öka på försäljningen och motivera till mer krig och deras effektiva men grymma lösningar för full ekonomisk och politisk kontroll. även krig är ju så destruktivt det är lönsamt för många.

De flyende kommer som sagt inte kunna återvända med någon större förtröstan och deras öde och dödsdom var deras självständighet och sammanhållning, ovilja att inordna sig under maktmissbruket. Alla yttre makter med sina förutsättningar att tvinga och utveckla kontrollen kommer ju bekämpa de folk som vill sköta sig själva och göra det de alltid gjort. Dessutom har allt de byggt raserats och förötts av alla inblandade kontrahenter. Bästa exemplet på det är att Israel bombade sönder Fatah-sponsrade sjukhus och institutioner i akt och mening att avväpna Hamas som de sa. Deras metoder styrkte ju Hamas för nu har Fatah inte särskilt mycket att organisera ens vanlig sjukvård med. Förmodligen var huvuddelen skolor drivna av Fatah. Så varför stärker Israel Hamas politiskt och ekonomiskt? Varför påstår Israel att Hamas stod för kidnappningen och det snara mordet på tre ungdomar, utan att presentera ett enda bevis? Dessutom inleda en makaber häxjakt på anhängare gripande 800 hundra personer utan egentliga anklagelser och plundra ett otal hem. Att döda dessa istället för att använda dem i förhandling är att skriva under sin dödsdom och det liknar liksom inte den förväntade gången utan den som dödade dem ville ha krig och det känns igen som Netanyahu. Bevisen för mordet verkar inte finnas. http://nymag.com/daily/intelligencer/2014/07/hamas-didnt-kidnap-the-israeli-teens-after-all.html

Istället ser verkligheten ut på ett sätt att en provokatör kan ha gjort det och förväntningarna gick liksom i uppfyllelse. För den senare åsikten lämnar Netanyahu själv en garanti. ”Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu has been insisting since the beginning that the murders were the work of Hamas and that the entire group was responsible.” http://www.vox.com/2014/7/28/5943097/the-mystery-at-the-heart-of-the-gaza-crisis-did-hamas-actually-kill-3 En politiker som bygger hela sitt program på hat och förakt och som ständigt visar det har fått som han vill. En händelse som ser ut som en enda tanke! Dessutom greps ju 800 människor som inte kan ha haft med morden att göra…

Så maktmissbruk handlar alltid om att föra betraktarna bakom ljuset. Till det har de historiskt alltid visat att de skyr ingen medel, inga metoder alls. Inte ens att mörda oskyldiga.

James Foley filmade och rapporterade ur befolkningens perspektiv. Hans arbete och genuinitet kan knappast undgå de etablerade våldsverkarna och dit måste väl det organiserade IS(is) räknas. Ändå straffas han med en logik som onekligen är en saltomortal. James Foley är ju helt tvärtemot, inget hot mot vad denna grupp anses stå för. James Foley’s anhöriga uttrycker samma sak. Han hade absolut inget med intressena för krig att göra.. Inte på någon sida. Så hans öde beseglas alltså av helt andra slutsatser än de av IS påstådda, det kan vi vara säkra på. Han kunde ju fortsatt skildra krigets härjningar även ur ISIS perspektiv, men tystas. Vilka krafter som härjat i Libyen och Syrien går inte ta miste på. Någon demokrati vet de inte om och det betalas de för att hålla sig borta ifrån… Så i vems intresse släpps ”hundarna” lösa? För vems skull underblåser man större ansträngningar mer provokation? Är det inte ett nytt 9/11, påstådda mord på bäbisar på sjukhus i Kuwait. Verklig eller overklig syftet är detsamma. Att motivera mer krig. Isis intresse av att skrämma folk bort från bildning är inte mindre omänskligt än republikaners vurm för att minska resurserna åt folket att få bildning, att sabotera demokratiska länders utbildning, livsmedelsproduktion och folkstyre. Saudi’s och vårt främmande etablissemang arbetar åt samma håll. Säljer vi vapen och underhåll åt dem kan vi knappast svära oss fria… Republikanskt samarbete och affärsutbyte i Arabvärlden är omvittnat och oförblommerat. Att förtrycket skapar förutsättningar för grova vinster är samma mönster som i hela Sydamerika där land efter land fick diktatorer som ledare och miljoner pumpades in militär och säkerhetsapparat. Sedan kallades allt för kommunism så var liksom dödsdomen, tortyren, försvinnanden, hot och trakasserier närmast självförklarande och rättfärdigat. En bonde, en arbetare kunde vara en hel samhällsomstörtare, pariasmittad.. Helst skulle ju denne befinnas beväpnad som lök på den beställda laxen. Logiken från Eritrea där de två svenska journalisterna Martin Schibbye och  fort förseddes med vapen (!) för att fotograferas, skulle lura fåkunniga att de var där under cover. Ur vilka makabra läroböcker finner man sådant?

Att rigga ett bestialiskt mord i inget annat syfte än skrämma ordet, hjälparbetare, medmänsklighet tjänar ingen annans syften än våldets och dess tjänare upptäcks alltmer i de falska påståendena, false flag operations att stegra, motivera mer våld och ursäkta militära insatser.

Nils Horner mördad i Kabul..

leave a comment »

.

Nils Horner mördad i Kabul..

Pennan är mäktigare än svärdet och kommer så förbli. Inget hotar korruption och maktmissbruk såsom journalistik. Offren för detta bildliga och bokstavliga hot blir allt större och förskräckande siffror. De civila offrens siffror är än mer skrämmande och talande. Utan ordet och bilden kan vi aldrig riktigt veta eller förstå. Att det finns krafter som försöker upprätthålla en bild av oförvitlighet och rätt vet vi redan är ett falsarium. Likaså är skälen till att gå i krig alltid konstruerade och påhittade för att passa viljan. Vad Sverige gör i Afghanistan kan ingen ge en vettig förklaring till. Ska vi inte packa ihop och åka hem från ännu ett skamligt krig..

 

Where have all the money gone?

Written by CastoroPollux

11 mars, 2014 at 12:00

Gör spel människor våldsamma?

leave a comment »

.

Gör spel människor våldsamma?

Kanske är det inte den nödvändiga frågeställningen utan hur vi ställer oss till våldet och vilka grunder vi lär oss acceptera det på. Videon från Irak där civila skjuts ner med grovkalibrig ammunition, bara det förhållandet borde ge funderingar, från helikopter, sker ju under smått jubel och entusiasm. Distansen till våldet, till offren och den nonchalanta inställningen till medlem och metoderna, är ju inte en fråga om vi blir våldsamma eller inte utan varför vi accepterar det. Där fungerar ju spelen som de instruktionsfilmer i begränsat tänkande som vi så nogsamt anammar. Är det inte därför vi köper ytliga förklaringar om hur ”fiender” med nödvändighet kan slaktas utan en tillstymmelse till bevis, utan rättegång och med bara en utgång dödsdom. Allt effektuerat av en och samma individ? Gamla tiders häxprocesser krävde väl ingen större intelligens, däremot en hel del fantasi varav den utmärkande delen överlämnades åt betraktaren att överväga. Att de flesta inte ens gjorde det eller ens kunde, måste ju ses som ett drömläge för en inkvisition eller ett korståg mot vad det vara månde. För de krafter som inte ens idag vill torgföra sakliga anklagelser, eller lägga fram bevis annat än i en form som ingen får läsa. Ter sig medeltiden inte hörande till det förgångna utan se ut som framtiden. Att dessa principer, hur mycket sunt förnuft och laglig grund de än saknade och idag visar brist på, är effektiva och smutsiga ska ju vägas mot den tid det blott a tar att nå resultat med dessa metoder. Det skändliga målet helgar onekligen de smutsiga medlen… Sedan kommer det ju till alla besvärliga frågor? Maktens missbruk av sitt förtroende måste ju försvaras och till det har man ju demoniseringen. Den ska ju tjäna till att tvinga bort fokus från det verkliga brottet och få frågeställarens moral och status att se värre ut än det denne ställer besvärliga frågar om. Häxjakten på Assange, är ju ett målande exempel, kompletterat med det slående exemplet att några förtjusande nätter snart omvandlades till en kompletterande vrångbild, betydligt fler än Assange har ju på sätt och vis varit i liknande situationer, när de fått uppleva att ”motsatta stönet” plötsligt har en helt annan uppfattning om eskapadernas njutningar och spänningshöjande moment..

Falskspel gör människor våldsamma. Rösterna för Assange omedelbara avrättande för att ha publicerat sanningen om hur man bedriver ”Operation Free Irak” är ju onekligen besvärlig att leva med. Så besvärlig att man önskar livet ur dem som avslöjar folkmorden, övergreppen och krigsbrotten. Sanningen om Etiopiens förkrossande politik mot dess folk är ju en bagatell jämfört att två Svenska Journalister åker fast för gränsöverskridande verksamhet (dömts på falska premisser till 11 års fängelse, nej 11 års bortruttnade). I akt och mening att avslöja övergrepp mot en befolkning som efter 14 månader är decimerad och stadd i konstant flykt. Om dessa hamnar i Tranås blir det säkert synd om dem också. Det garanterar intelligensbefriade förmågor. För dessa överträffar dikten verkligheten och det är väl kul att spel verkligen ger dem något att leva och kämpa för.

Written by CastoroPollux

18 september, 2012 at 16:42

Överraskningar?

leave a comment »

.

Tillvaron måste te sig bedräglig.Om man är militär måste man skjuta folk?

Livet och framför allt anställningar inom militären kan leda till obehagliga överraskningar.


http://www.aftonbladet.se/nyheter/article12844450.ab

Vi som undrat länge hur det går med demokratin i Afghanistan,

väntar ännu på någon slags färgad revolution.

Bildera och rapporterna talar som vanligt ett helt annat språk.

Kostnaderna för att inte uppnå någonting i Afghanistan, överträffas kanske inte av offren.

I alla fall anser inte maktintressena det, eftersom de hanterar och slösar andras pengar.

Priset för att skapa imaginär demokrati, en bejublad revolution (?), är alldeles för många Afghaners liv.


När 60-minutes visade vad den amerikanska hjälporganisationen

hade åstadkommit i form av skolor så var det intet.

Om man nu inte räknar en skylt om ett skolbygge, som stått länge i blåsten.

Elever satt fortfarande under presenningar, frös och försökte ta del av undervisningen.

Ett annat avsnitt visade hur misslyckad polisutbildningen var, trots utgifter i astronomiska siffror.

Så om man inte har folket med sig i demokratin, vad består den då av.

Eller ska vi tro att det finns folk som inte vill ha det bättre?

Mindre istället för Mer att säga till om, medbestämmande, demokrati?


Att kvinnans frigörelse knappast sköts av machostrukturers musik, i ett land långt borta kanske de mest godtrogna går på.

Alla andra ska med olika medel rättfärdiga närvaron och utbredningen av makten över andras tillgångar.

.

                

Kampen för demokrati..

leave a comment »

.

http://www.aftonbladet.se/nyheter/article7785732.ab

.. går vidare. Eller i samma snäva cirklar.

Allting upprepas från Asien till Irak, till Afghanistan.

Om det ändå var naturrikedomar man slogs för, då skulle väl alla vara glada.

Få dela av markens rikedom med varandra och slippa egoistisk äganderätt, få slippa grova vinster i något utländskt bolags stora äppelknyckarbyxor.

Demokrati verkar vara alldeles för allvarligt och farligt, kostar många människoliv och gör människor aggressiva och fientliga.

Demokrati är väl svår att förstå eftersom det krävs allehanda tillhyggen och motståndet är så hårdnackat.

De allra svåraste fallen duger bara kulor o krut på.

Tom med motståndarnas barn och kvinnor kräver särskild behandling.

Blod svett o tårar är vad som krävs, så hårt kämpar motståndarna, det kan vi se när vi tittar på dessa antagonister.

Tänk att man måste banka in demokrati i hedningarna, ja en del måste man tom skjuta eftersom de vägrar förstå sitt eget bästa.

Tänk att människan är lika oförstående inför godheten, som på de hederliga korstågens tid.

Våra dåtida hjältar smutsade minsann ner sina fina rustningar för den goda sakens skull. Då verkade kampen för det rätta åtminstone naturlig.

Idag påstås det från vissa läger att det inte är demokratin vi slåss för, hur kan de påstå något sådant?

Hur kan människor vara så elak och dumma.

 .

Written by CastoroPollux

15 september, 2010 at 11:06

Where have all the money gone ?

leave a comment »

.

http://www.good.is/post/infographic-where-did-the-money-to-rebuild-iraq-go/

Att krigshysterikerna talar om nyttan och vikten av krig har alltid grumliga orsaker.

Rör man om i glaset ordentligt dyker betydligt dunklare skäl upp ur bottensatsen.

Vad lägger Sverige då på sitt demokratiska krig i Afghanistan?

När Kuwait invaderades sas det att barn slaktades på ett sjukhus,

den sanningen levererades av en ambassadörsdotter.

Sedan visade sig det vara en påhittad historia, men effektiv var den.

Anledning till att man inte klippte Saddam tio eller 15 år tidigare?

Tja, så länge oljan levererades till avtalade låga priser kunde han göra som han ville.

Det gjorde väl han och regimen ordentligt.

Då var köparna nöjda.

Ingen har ju till syvende och sist bombat eller mördat fram en enda demokrati.

Bara diktaturer.

.

Propagandans tjänare..

leave a comment »

.

När wikileaks släppte alla hemligstämplade dokument om övergrepp på Afghanska civila,

så kan knappast någon ha undgått prestigeförlusten för demokratins, kvinnor o barns kämpar i landet.

Dokumentären ”vart_tog_alla_pengar_vägen om hur det egentligen ser ut i Afghanistan,

berättar en helt annan historia än den officiella.

Löften om skolbyggen, som aldrig blivit av. Eller hur undervisning bedrivs under presenningar,

medan palatsbyggen i ett format och med en design hämtade ur kataloger för skrytbyggen,

omgärdade med höga murar, kameror, taggtråd och bevakning växer upp i Kabul.

Att några praktiserande läkare som just lämnat ännu en fattig by,

skulle vara den lämpligaste måltavlan för hämnd övergår alla människors förstånd.

Dock inte militära strateger bekymrade som vanligt av en växande opinion.

Att någon som en följd av detta politiska vinstläge skulle gå och mörda 8 läkare,

anklagade för att vara spioner, fastän de tillhör en organisation som verkat i landet i 20 år,

men lämna en överlevande som skulle varit medlöpare, skall anses som en strategisk padda.

Ett verk av barbarer.

.

Hjälparbetare är vanligvis de bästa vittnena för vad som pågår,

de mördas numer liksom journalister för att de är till besvär.

Beskjutningen av journalisthotellet i Bagdad var bara början på en trend,

vars syfte ingen annan verkan hade än skrämma till tystnad.

Frågan är för vem?

Den som vill dölja sina förehavanden?

http://uk.news.yahoo.com/5/20100807/twl-foreign-doctors-found-dead-in-afghan-3fd0ae9.html

Militärstrateger har inte mycket mer att komma med än lämpliga offer genom åren,

den delen av verksamheten har i alla tider haft fullt upp med produktionen av massmediala dokument,

bilder och filmer, anpassade till att bygga upp motivation för de tänkta strategierna och invasionsplanerna.

Det var bla Dan Ellsberg jobb.

http://en.wikipedia.org/wiki/Daniel_Ellsberg

Watergate är en piss i Nilen jämfört med Pentagon Papers.

Den nuvarande skandalen med vad som visar sig vara hemligstämplad information(?),

till beskådan på wikileaks talar om samma sak.

Med vilka medel som helst begår man övergrepp.

Hur långt är man beredd att gå för att motivera fortsatt ockupation?

De beslutande organens politiska säkerhet hänger på om man kan dölja sina förehavanden.

”Rikets Säkerhet” får en helt annan innebörd än vad det borde ha.

Är den sanna historien om nationernas förehavanden något de vill dölja?

Då blir etniska rensningar också något de ständigt vill sopa under mattan.

Ett etniskt problem har bara haft ett enda focus genom historien, är det för att vi inte ska tänka på annat?

Parollen ”Det får inte upprepas” sitter inslagen i sinnen som en spik,

den ska folkens världsuppfattning hängas upp på,

ändå är det den dagliga agendan på många krigsskådeplatser.

Israels politik bedrivs i Postdramatisk Dress, de kallar sig gärna offer,

men beter som de gärningsmän de ständigt påminner oss om.

Är det någon som vet vad som stod på spel då, med ”The Pentagon Papers?

Ett citat ut wikipedia kanske öppnar ögonen.

”In a speech on March 30, 2008 in San Francisco’s Unitarian Universalist church, Ellsberg observed that House Speaker Nancy Pelosi doesn’t really have the authority to declare impeachment ”off the table”. The oath of office taken by members of congress requires them to ”defend the Constitution of the United States against all enemies, foreign and domestic”. He also argued that under the US Constitution, treaties, including the United Nations Charter, become the supreme law of the land that neither the states, the president, nor the congress have the power to break. For example, if the Congress votes to authorize an unprovoked attack on a sovereign nation, that authorization wouldn’t make the attack legal. A president citing the authorization as just cause could be prosecuted in the International Criminal Court for war crimes, and it is the duty of congress to impeach the offending president regardless of any agreements that may have been made.[34]

Just nu övar Sverige militärt samarbete med en nation som har så svårt att stå för vad de gjort.

Det finns fler som har det dilemmat!

.

Written by CastoroPollux

8 augusti, 2010 at 11:02

%d bloggare gillar detta: