castoropollux

Not just another WordPress site

Posts Tagged ‘barnens bästa

PAS

leave a comment »

.

PAS…

Inget verkar uppröra så mycket som PAS. Speciellt de som  insett, att detta intrikata och elaka spel, har sådana förödande konsekvenser, för den som utsätts för ett sådant förtryck. En annan grupp som till det yttre verkar mer upprörda, är de som påstår att begreppet PAS, är ett påhitt och en lögn? Det är som att säga att Hitchcock aldrig funnits. Att ett mänskligt spel om än fult aldrig skulle kunna förekomma eftersom logiken är så overklig? Vi kan väl säga att svartsjuka heller inte existerar. Eftersom den är så ologisk. Forskarna kunde berätta om PA=Parental Alienation på 40-talet. Att denna påtvingade verklighet inte skulle bryta fundamentet för trygghet och uppfattning hos ett växande sinne kan ju knappast avfärdas. Det går nog säga att de efter måttet av tvång också får rätt att skilja på rätt och fel och dessutom tvingas göra avkall på en del av sin längtan. Allt för att tillfredställa ett sinne som inte kan få nog själv eller se till att lösa sina egna problem.

Så hatarna mot PAS är en speciell grupp. Dessa verkar inte ha några spärrar för, vad de antyder om resten av mänskligheten? Det ger ju dem själsliga egenskaper, som liknar de som faktiskt begått övergrepp. För det ligger väl något tungt och sjukt i, att påstå att den som är övertygad om PAS existens alltid har en dold agenda och egentligen inte vill annat än begå övergrepp.

Egentligen kan man väl kalla det underligt, att en grupp människor kan anse att just PAS, inte är ett grymt sätt att begå övergrepp på barn. Vuxna kan ju fås att ingå i sekter och utsättas för påtryckningar och alla anser det möjligt om än svårt att förstå. Barn som har mycket färre spärrar mot påverkan, är ju med samma mått av elaka intressen, förmodligen lättare att tvinga på en åsikt, och ett förhållningssätt, av den som är hågad åt det hållet. För övrigt måste det vara ganska troligt, att den som påstår att PAS är en lögn, själv lever under och är påverkad, av just dessa orsaker. Den som lever på en sådan lögn, silar alltid fakta för att PASsa sina egna syften. Bekämpar alla angelägna med de mest infantila lögner, för att inte tala om lösryckta sanningar. Som exempel på att PAS inte kan tas på allvar, anförs av motståndarna ett antal rättegångar där pedofiler använt begreppet till sitt försvar?

Visst är pedofili ett förhatligt brott, men hur kan man på goda grunder misstro Gardners forskning som underlag för ytterligare kritik mot begreppet PAS? Gardner kan ju knappast vara annat än expertvittne. Han garanterade ingens oskuld. Den skulle rättegångarna utröna och bevisa. Annars kan de ju inte kallas det. Vad han vittnat om grundar sig på fallbeskrivningar och något konkretare kan väl knappast behövas än just de som dokumenterat råkat illa ut i PAS-relationer. Vi ska snarare vara säkra på Gardner förföljdes av en pöbel.

Om några få dåliga exempel ska utgöra grunden för en övertygelse så visar det väl,  på enorma brister hos mottagarna, enorma brister hos aggressiva kritiker och förkämparna som menar att PAS är ett påhitt av och ett försvar för pedofiler. Med sådan argumentering kom häxjakternas främsta förespråkare långt med de dummaste, räddaste och aggressivaste. Har man inga större krav på fakta, så föder man helst dreven och pöbelmentaliteten. Övergreppet är med sådana premisser, lika närvarande i anklagaren, som hos den verklige otäcke förbrytaren. Hur saken än är med den som presenterade och uppmärksammade världen på problemet, Gardner, så framstår kritikerna styrda av dolda tabun, själsligt mörker och en svartsyn på allt, som misstänkas kan, som en farlig grupp anhängare, styrda av blint hat. Här framstår en annan fara, obehaglig även den. Att blotta misstanken är nog för aggressivitet, förakt och oresonligt hat. Det finns en fara med att överdriva skulden såväl, som att fara med lösa antydningar och misstankar.

Bygger ens uppfattning om fjärmande, hat o förakt, på verkliga upplevelser, eller på lösligt sammanfogade argument? Vems önskningar går i så fall i uppfyllelse? Dina? Gruppens? Är de grumliga ekon ur det förgångna, om falsk skuld eller överdriven sådan? För vissa är PAS en realitet, utan att de ens är medvetna om det, speciellt de som blivit utsatta för det… För nog handlar det (som inte finns) om, att tillvarons hela fundament är ett falsarium. Aldrig är det väl särskilt kul att inse, att man blivit manipulerad. Att hela ens plattform är sammanfogad för enda syfte, att dölja de egna lögnerna och besvikelserna, för sitt eget barn och skylla dem på någon annan. Med hat som drivkraft blir urskiljningen av fakta, fiktion och förväntningar givetvis bara den önskade. Prestigen sätts verkligen på spel. Det är nog mycket smärtsamt. Å andra sidan är sanningen många gånger mer läkande, än vad lögnen någonsin kan och kommer att vara. Är man totalt oförmögen att inse, att det finns fäder som älskat sina/sitt barn, pågår något mycket mer allvarligt i ens eget inre, än hos någon annan!

Vi har inga invändningar mot begreppet maskrosbarn. Ändå är det en variant på samma grundläggande tema. Barnet fjärmas från sin naturliga tillhörighet, bägge sina föräldrar. Skälen kan givetvis variera eller var den sämsta kombination av dem. Känslan av övergivenhet är oavsett orsakerna stark hos barnet. Kommen av svek och bristande ansvar. 

Hur får en förälder som vill implementera svek och förakt och samtidigt öka sin egen betydelse? Frågan kan ju verka oberättigad och irrelevant för vem skulle vilja det. Det förklaras väl bäst utan det faktum att PAS-föräldrar inte begår dessa övergrepp annat än av personliga skäl och det givetvis handlar om en kompensation. Dessutom blottar efterspelet av dessa brustna förhållanden några av de brister som uppstod och förmodligen äventyrade relationen. Bråket, kampen och makten om den odelade uppmärksamheten är ju egentligen besvikelse.. Den försmådde föräldern kan ju inte tygla sina känslor eller lösa sina problem utan de kommer istället i vägen för relationen och spolierar den med oöverstigliga krav och nonchalerade behov. PAS är en osviklig bekräftelse på att problem redan fanns under förhållandet och fick växa.. Ur detta kommer givetvis svartsjuka, avund och missundsamhet

.Written by CastoroPollux

15 maj, 2011 at 10:42

Leva upp till förväntningar…

leave a comment »

.

Det är synnerligen märkligt att skåda socialens kräftgång och dess märkliga inställning till vad som är bra för de barn de ska sörja för. Det visar sig vid läsning att socialtjänsten fattat misstankar om släktens olämplighet när de av naturliga skäl ifrågasatt det underliga beslutet att inte låta de föräldralösa barnen fira jul ihop men sin släktingar. För detta drabbades de av det märkliga beslutet att stämplas som att ha samarbetssvårigheter?

Inget är nytt under solen. Med så lite förstånd som socialens beslut ibland synes tagna. Fattas mycket innanför skalet när de tar så illa vid sig av berättigad kritik.

Alla umgängesfäder har stött på det här förut. En otrolig styrka och kraft att motivera sina tokigheter och besluten tagna i samma anda. En lika frånstötande process när de ses ha så lite motiv för sin beslut att de har likheter med inskränkta sekters intellektuella nivåer.

Inga utrensningar av hjärnspöken sker, allt rullar på som om ingenting har hänt. Det är väl förmodligen så, inget har hänt som påverkar verksamheten, det har det inte i vatikanen heller på flera hundra år.

Aftonbladet.se

Till tonerna av Povels ”De aja bajande fingrarnas land”.

.

%d bloggare gillar detta: