castoropollux

Not just another WordPress site

Posts Tagged ‘Etiopien

Västvärldens kor är heligare än Indiens.

leave a comment »

.

Västvärldens kor är heligare än Indiens.

http://www.flamman.se/svenskt-rattssystem-imponerar-inte

Det är läsvärda och tänkvärda rader, som America Vera-Zavala levererar. Här råder pressfrihet, yttrandefrihet och rättssäkerhet bara till en viss gräns. Så länge andan är loj och obekymrad. Sedan tar vansinnet vid eller visar sin rätta natur. Häxjakten på Assange visar inga gränser till vad man är beredd att göra för att klämma åt denne. Bradley Manning behandlas som tidernas största skurk. Statshemligheter, sekretess och hemligstämplar skyddar bara brott begångna mot folk. det är inte integriteten man värnar utan hoten att brottsligheten avslöjas. Demokratin som den helig ko den är, tål inga avslöjande reportage, filmer eller bilder. Allt som ser ut som befogad kritik klassas till obetydlighetens sfär med att kalla det vänster….

Shibbye – Perssons självupplevda reportage från ”demokrati” i blivande(?) kan nu visa i samband med deras frisläppande en charmkurs utan like. Det är som om folkmord, övergrepp och folkfördrivning aldrig har hänt. Tyst diplomati säges inte ha orsakat frigivandet utan Etiopiens välvilja (nåd?) är enda orsaken till frigivningen. Hur nu en falsk dom på falska anklagelser kan utgöra ett rättmätigt straff….. Ansträngningen för att förmå folk att glömma* är lika stor som de desperata försöken att få den gränsöverskridande rapporteringen som att se ut som blott ett brott mot landets gränslagar. Vad är väl ett gränsbrott mot 11 år i fängelse? Poängen så liten och obetydlig den är, är att de var vänstersympatisörer(!) på marsch emot det kapitalistiska samhället och i full färd med att utmåla det som ont…. Samarbete med gerilla? Ja ett land lidande under regimens förtryck är nog fienden journalisternas och befolkningens bästa vän. Om inte terrorpolitik är anmodad. Då är det konstigt nog precis tvärtom. Bara av den anledningen att det blir lättare att bedriva terror mot befolkningen om någon annan säges göra det… Det är väl något att fundera på om du upprörs över skriverierna att ”rörelser” skjuter på folk i flyktingläger. Vem vill att de rädda och förskräckta ska bli kvar där? Ingen annan än de som stjäl deras land, deras boplatser!

Demokratins heliga ko släntrar runt på gatorna och ska få oss att tro att allt är lugnt. Skiter lite här o lite där. I Etiopien blir det lugnt med tiden, när alla är döda, bortskrämda frän sina boplatser och livsvillkor, sedan kan också det landets rikedomar flyta förbi även denna befolkning. Etiopien har väl ett smärre rekord i fängslade journalister http://www.journalisten.se/nyheter/sex-journalister-domda-terrorbrott-i-etiopien och alla sitter där för brott mot terrorlagar? Så praktiskt för korruptionen att bli av med den berättigade kritiken. Modellen http://www.journalisten.se/nyheter/etiopier-fornekar-fejkad-film är ju vida spridd och fungerande i Eritrea tex. Sedan är det ju en helt annan sak när soldater skjuter civila i Irak. Då ska man angripa den som gjorde filmen tillgänglig för allmänheten. Så alla skurkar är bekymrade om sanningen och alla insyltade gör sitt bästa för att skapa obehag för dem som försöker nämna, sprida och bekräfta krigsbrotten.

.

*Minns hur det ruttnade köttet i de Svenska butikerna följdes av en reklamfilm med två stolta sjömän i officersuniform. Den ene bärande den andre på sina armar. Så går det bara till när man raljerar över befolkningens status av att vara lättledda.. Det är bara att byta fokus, med något iögonfallande. Så Svenskarna ska stå i tacksamhetsskuld till Etiopien? Det har skrivits sämre science-fiktion än så… Summan av kardemumman är väl att strategerna inte är så kloka som de tror. Inte alls ovanligt heller för den delen. Omgärdade av ja-sägare, pr-firmor och vinstintressen så blir logiken därefter….

.

Written by CastoroPollux

27 september, 2012 at 10:58

Mot dumheten kämpar befolkningen förgäves.

leave a comment »

.

Mot dumheten kämpar befolkningen och medvetandet förgäves.

Hur folken i Etiopien skulle ställa sig till dessa rader är inte svårt att föreställa sig. Någon föreslår en lag mot. ”Att ta med sig en liten privatarme och gå in i ett afrikanskt land, t ex Etiopien, är väl en knäpp lag som åtminstone svenskar borde stå över.” lagarna-du-inte-trodde-var-mojliga. Det är väl meningslöst att försöka upprepa hur mycket av denna historia och de falska anklagelserna som var fejk. Att vi har nutida historieförfalskare är inte märkligare än att de fanns förr och har gett oförglömliga vitvaskningar av hänsynslösa skeenden i historien. Etiopoien historia under bara några korta år av omänskliga förhållanden, folkfördrivningar, våldtäkter, övergrepp och folkmord har ju tonat ut och nu startar väl charmkursen kring hur bra landet plötsligt blivit. 11 års dom och 14 månaders fortsatt terror av påstådda grupper har då slutfört sitt arbete och sitt uppdrag. Nu ska glömskans täcke läggas över blodbestänkt mark och svärtan i dess historia har som ofta oljans. Som i alla andra fall kommer ju landets rikedomar i form av olja inte landets ekonomi till del utan hamnar i några fås fickor. De som utgör förutsättningarna för korruptionen. Lejonparten av vinsterna hamnar i oljebolagens fickor som i alla andra länder, med några få undantag. Där råder ju med naturnödvändighet ett helt annat politiskt system. Ett system som ger alla människor rätt till trygghet och drägliga livsförhållanden. Sådant är ju ett hot mot alla mänskliga värden. Sjukvård och arbetsskadeförsäkringar är ju skadligt för alla folk. Pensioner som överlever planerade börskrascher likaså. Arbete och produktion som består kan ju var längre än de som skapas i kortsiktigt vinstsyfte.

.

Written by CastoroPollux

18 september, 2012 at 12:54

Tack Bildt.

leave a comment »

.

Tack Bildt.

Din kommentar att ”det gick snabbt” att få Martin Shibbye och Johan Persson fria, säger och bekräftar allt. 14 månader i ruttet fängelse under vidriga förhålanden och under korrupt nations lika stinkande rättssystem är inte snabbt. Det är lojt. Därför sitter Davit Isaac fortfarande i fängelse sedan 10 år, för att skrämma journalister och tysta det fria ordet. Lägga hämskor på demokratin och lita till en diktators nåd. Shibbyes och Perssons anhöriga, vänner och arbetskamrater är givetvis tacksamma över att de kom hem, men ska de och Sveriges befolkning vara tacksamma till en regim som inte behöver bättring? Då är ju också detta ett beställt spel för galleriet.

Politikerna har bara rättfärdigat sin position med en lånad hjältegloria eftersom den övriga verksamheten dag för dag inte innehåller en enda. För Bildt visar sig ju ett besök i Bosnien på en årsdag av massakrer och krig bara leda till buanden. Förstår de inte sitt eget bästa Carl?

Hela historien med fejkade terrorister (ONLF), fejkade anfall och fejkade dödsoffer iscensattes för att skrämma och hota till tystnad. Samma metodik som nu utvecklats till att skrämma och tysta alla som riskerar att träffa civila och höra vad de har att berätta om en regims förtryck, terror och folkfördrivning. Att terrorister skulle mörda hjälparbetare, sjukvårdspersonal är ju besked man ska ta med en nypa salt. Speciellt om de skryter med det på websida av okänt ursprung och härkomst..

Redan inledningen av denna skandal kommenterades från Bildt ”de får skylla sig själva” som om det rådde ett normaltillstånd i Etiopien? Gjorde det det Carl? Råder det ett normaltillstånd nu? Tjänar inte oroligheterna bara ett syfte att tysta och skrämma all opposition, allt motstånd? Räderna mot folk av en terrorstämplad motståndsgrupp. Vem står som garant för att det just är de? Regimen, en websida? Vittnen? Det verkar finnas fullt med regissörer i landet, för både den och den andra verksamheten. Alla verkar samstämmiga om att det är motståndet som är det värsta, inte själva politiken. I den rök och det damm som döljer det militära aktioner och milis/terrorgrupper ägnar sig åt drabbas entydigt befolkningen och det måste de väl. De är ju de enda som står i vägen för storpolitikens vinstintressen. Vad är väl mer praktiskt att folket plötsligt skulle fått en fiende ”terrorister” som skrämmer, våldtar och mördar dem besinningslöst? Så det militära skyddet blir den ridå terrorn kan fortsätta bakom. Det område som skyddas från insyn pga hot är fullständigt rent från vittnen som skulle kunna ta sig dit. Det är alltså säkert att det är fullständigt osäkert att vistas där! Vilket ju får anses praktiskt med tanke på att  ddet skulle vara lätt att få tag i banditer. Då finns plötsligt ingen modern teknik att tillgå, folket får ingen hjälp och det beror väl på att ingen har betalt för det utan det motsatta. Att helt enkelt få bort människomassor från attraktiva områden. Att regissera terror är väl inte mindre anmärkningsvärt än att utsätta två journalister för tortyr och falska anklagelser, under dödshot tvinga dem att spela med i en film som ska bli bevis mot dem…. Ja DET var verkligen terrorister, mördare och frestelsen i att klämma åt ett par vänsteranstrukna journalister räddade givetvis deras liv. Såväl som syftet att skrämma dem ordentligt.

Hade de dödats istället hade ju Sveriges regering tvingats till betydligt seriösare åtgärder och undersökningar. Hur hade landet, som slipper ställas till svars trots alla ryktena, ställt sig till det? Hela denna sak är kliniskt ren ifrån verkligt engagemang och visar bara med Carl Bildts slutord att de fick skylla sig själva….

Written by CastoroPollux

17 september, 2012 at 08:34

Klimatet i svensk media & yttrandefriheten

leave a comment »

Klimatet i svensk media & yttrandefriheten.

Ordet är fritt i detta land. Det är hedervärt och i allmänhetens tjänst en guldgruva av information, vinklingar, perspektiv och åsikter. En blandning som inte alls är så svår att bli salig på om det nu finns ett intresse av det.. Om den saken kämpar man oförtrutet såtillvida att Shibbye/Persson minsann inte ska komma undan att de samarbetat med en terrorstämplad organisation? Även om den stämpelns valör starkt kan betvivlas där en korrupt regim knappast kan vara en garant för att det gått rätt till. Kan man regissera terroranknytning mot två journalister under dödshot för att låta dem spela med i en makaber film som ska fälla dem, kan man ta sig till vad som helst. Kanske är det just den tanken man ska behålla i betraktandet av alla nyheter om hemska angrepp och terror. De kan likaväl vara regisserade speciellt om måltavlan är oskyldiga. Det var ju Shibbye/Persson. De som håller sig för kloka menar ju att dessa två är skyldiga iom att de begärt hjälp av en terrorstämpla organisation. Vad den stämpeln egentligen är värd från dag ett, kanske den efterföljande historien ska bekräfta med ytterligt tydliga besked. Falsariets grundläggande funktion att lura och bedra är i full aktivitet och inget verkar hindra dessa från att göra vad som helst för att uppnå sina mål.  Falseflag-operations är ju terrorhandbokens främsta lärosats och de är det inte gerillalitteraturen vi talar om utan tex CIA’s läroböcker… Kanske något att fundera över.

Väl hemkomna till de Nordiska breddgraderna ska de två givetvis hamna i kylan. Om de för en stund kände sig hemtama i värmen och välbehållna så står Janteföreningarnas egna högburna bildningskår redo att tala om vem som vet mest och bäst.

Ja bevisen ligger ju för en del i öppen dager och är entydiga. Två vänsterjournalister har brutit mot ett lands lagar oavsett vilket. Lierat sig med terrorstämplad grupp och svårare behöver det inte bli. Varenda fördom har bekräftats och besynnerligheterna, det får man väl kalla befolkningens situation av förtryck, människorättsbrott, våldtäkter och folkfördrivning kommer liksom i välförtjänt skymundan. Dessa två ju vänstermarinerade populister har ju skaffat sig uppmärksamhet på andras bekostnad, står på alla löpsedlar och tvingat regeringen Reinfeldt att agera, hjälpa ett par ”kommunister”, begått brott som tagit sig in i Etiopien? Ändå har de sig själva att skylla!

Logikens krumsprång är rena cirkusuppvisningen. Det kan de väl vara. livet är ju ett enda stort självändamål, den som påstår något annat är ju terrorist eller åtminstone lierad med sådana, helt klart ute och cyklar…

http://wp.me/p1zCpc-7j5B

.

Written by CastoroPollux

17 september, 2012 at 08:31

Demokratins Förkämpar…

leave a comment »

.

Demokratins Förkämpar…

Engagerade sig i Libyernas sak, det var ingen hejd på argumenten.

Inte heller på engagemanget, vapnen, våldet, hänsynslösheten, brutaliteten.

De begår verkligen terrormen under demokratins mantel är det väl bara icke männsikor som drabbas,

som under Israels politik.

.

Med två terrorstämplade journalister, beväpnade med fyra livsfarliga ögon och lika många öron,

ett otal vässade pennor är Eritrea onekligen hotat.

.

Påbörjades d 27 December 2011 och glömdes som mycket annat bort.

.

Written by CastoroPollux

13 september, 2012 at 19:51

Den tysta diplomatin….

leave a comment »

Den tysta diplomatin….

Har fått ännu en bekräftelse.

http://www.svd.se/nyheter/inrikes/expert-nadeprocess-klokast-utan-svenska-ud_6760697.svd

Dömda för ett brott de aldrig begått och på bevis som inte finns, står den tysta diplomatins princip skriande tydlig. Det är bara fascistiska styren som kan komma undan med sådana här domar. Sveriges ryggradslösa representanter och regim verkar inte kunna kräva att Svenska medborgare ska behandlas rättvist i ett annat lands domstolar… Finns det verkligen inte ett behov av intervenering där inte bara Svenskar döms i summariska domar utan särskilda bevis? Eftersom det inte reses några krav på avsättandet av ledaren verkar oljebolagen och andra intressenter ha den de vill ha på den posten,,,,

Med denna slags rättvisa som nu skipats kan man jämföra rättigheterna med fångarnas på Guantanamo. Inte heller där är bevisen särskilt omfattande utan mera som beskyllningar utan särskilda krav på relevans ens till de anklagade. Mest anpassade efter ägarnas beskrivning av sin omvärld. Vägen ut ur Guantanamo går samma väg som i Etiopien. Du erkänner ett brott du aldrig begått och därmed bekräftas anklagarnas system, så rättsvidrigt det nu än framstår i allmänhetens ögon. På köpet erhålls en livslång dom som aldrig går att tvätta bort. Som för all framtid kommer att hindra allt resande vart dessa än i världen sig tänkt. Är resandet å yrkets vägnar så är det bara att se sig om efter ett annat jobb….

Samtidigt rättfärdigas en politik med en räcka av kränkande behandling av människor, folkmord och mot varenda konvention som skrivits genom hundra år av demokrati….

Det gamla begreppet ”En Svenskt Tiger” ryms under det rymliga skinnet utspelas alltmer lömskhet och falskspel och  blir i ljuset av vad som nu för tiden timas en varning åt allt vad grävande, petande, luskande journalistik heter. Dawit Isaak sitter av samma skäl oåtkomlig och hjälplös i en diktatur som får hållas medan NATO bombar ett obetydligt besvärligt land till politisk förödelse och årtionden av inre politisk oro och strid. Det är ingen grund för demokrati utan diktatur.

Written by CastoroPollux

10 februari, 2012 at 22:08

Terroristanklagelser..

leave a comment »

.

Terroristanklagelser..

..utan någon som helst bevisning.

Var har jag hört det förut?

Var någonstans har ett lands politiker och myndighet,

böjt sig för den skriande förekomsten av brist på bevis?

Bend over verkar ha varit det stora Romarrikets politiska påtryckningsmedel.

I brist på blygsel har väl det fått en hel del framgångsrika efterföljare och ett oräkneligt antal offer.

I häxjaktens logik finns inget med sanningen överensstämmande,

annat än maktmissbrukets osvikliga tendenser till demonisering av alla de,

som hotar att avslöja maktens verkliga intentioner.

Kan någon svära på att vårt land inte har djupa ekonomiska intressen i Eritrea eller Etiopien?

Den tysta diplomatin gör absolut inget väsen av sig och dess resultat verkar i alla fall,

gå den Etiopiske Presidentens ärenden och ”goda” vilja..

.

Written by CastoroPollux

2 augusti, 2010 at 15:12

%d bloggare gillar detta: