castoropollux

Not just another WordPress site

Posts Tagged ‘familjerätt

Motala Kommun, Jönköpings Kommun.

leave a comment »

 

Kan ju berätta det gick likadant till i Jönköpings Stolta Kommun. De ville helt enkelt inte höra talas om att en mamma utsatte barn för tortyr, tvång och psykiskt våld.

Jag vet inte vad de går på för kurser, men särskilt utvecklande verkar de inte vara. Att kollra bort fakta är de experter på, att dölja sina påhittade ”sanningar” och falska anklagelser bland daganteckningar har de kommit långt i.. Som en konsekvens av det har ju skandalerna proportioner som inte är av denna världen där man har ansvar för barns säkerhet, trygghet och välmåga. Någon ansvarig med ett vaknare sinne för realiteter, lärde väl att de ställer diagnoser och tolkar läkarintyg som de själva vill. I mitt stod det ett tillägg ”eftersom NN har blivit pappa”. Det betydde inte i deras ögon att behandlingen var ett stöd och viktig för en gynnsam utveckling utan att jag var farlig… Fan läser bibeln…

Medan jag skulle tvingas skriva allt kunde vårdnadshavaren ringa in och få sina stolligheter på pränt under kommunens brevhuvud. ”N tycker att du skickar för många vykort. Ett i månaden räcker (?) Dessutom vill inte N att du hälsar från flickvännen till X”. Detta fälldes givetvis av Länsstyrelsen..
Jag kallade det svartsjuka och det rådde väl ingen tvekan om att det var både det och annat. Ett kort i månaden tyder ju inte på något särskilt ansvar eller intresse från en vårdnadshavare att upprätthålla en god kontakt med barnets fader…

När jag ringer och berättar hur någon fritids blivit åsyna vittnen om hur vårdnadshavaren direkt till barnet talat illa om dess far. Säger Sektionschefen på Jönköpings Kommun ”har de inte tystnadsplikt”. Barnets bästa är givetvis långt borta i en värld av svartvitt fördomsfullt tänkande. Dottern älskade sin far av hela hjärtat och den glädjen tynade bort allt mer. Dessutom var ju detta den bästa bekräftelsen de kunnat få jämfört med den hånfulla attityd de sedan länge höll om att detta skulle vara blott sjuka och elaka fantasier. Men de ville inte förstå eller lära sig något nytt och hur något kan vara djupt försåtligt….

Jag hade alltså lämnat en barndom som min dotter alltmer drogs in i. Hur mycket det kostat mig av meningslöst lidande och sedermera meningslös vård i sjukvårdens regi går inte att föreställa sig. Min glädje i att finna ett nytt liv, nya insikter, ett faderskap jag blev allt stoltare i, en ny mycket underbarare kärlek, drunknade snart i en ständig våg av förakt, förutfattade meningar och kränkande attityder, falska anklagelser…

Den största prestigen lider väl vården av som helt frankt med läkemedelsbolagens försorg hävdar att ingen kan bli frisk eller ens komma i närheten av bättre hälsa. Att det kan jobba obotliga dumhuvuden på socialen ska ingen förundras över. Det har det gjort i 30 år utan större bekymmer och helt klart utan självkritik..

.

Det går att förkovra sig än djupare i vilken skandal detta var och hur märkligt stödet till en person var som gjorde parodi på sig i varenda domstol. Varför inte konstatera hur också BUP kan vandra totalt fel… Att falska anklagelser kan bära hur långt som helst. Inte heller ändrade sig Socialen efter domsluten i Länsrätt och Kammarrätt. Tja, hur skulle de kunna göra det. De hade inte ställt en enda adekvat fråga om syfte, motiv eller undersökt några fakta, de nöjde sig med en syndabock och sina fördomar… Medan en advokat på tio minuter drog de förskräckliga sanningarna ur en vårdnadshavare och avslöjade denna som den fullständigt hänsynslösa varelse hon var.

Livet efter detta

Written by CastoroPollux

18 juni, 2013 at 18:33

Tvångsklippte håret på tonårsdotter…

leave a comment »

.

 Tvångsklippte håret på tonårsdotter…

http://www.svd.se/nyheter/inrikes/tvangsklippte-haret-pa-tonarsdotter_7325055.svd

Föräldrar som utvecklar sin makt över barnen och låter det gå till övergrepp radas upp som aldrig förr. Själv kan man bara bidra med den skräckinjagande historien som en liten hårtoppning på en tre år gammal flicka, luggen något ojämn och inte skött och håret på sidorna vid öronen olika långt, kan innebära för en intet ont anande umgängesförälder.

Jätteglad över att ha blivit fin i håret med hjälp av sin pappa kommer denna hem för att låtas förstå att hon råkat ut för en katastrof?? Förvåningen och chocken blir inte mindre och kan väl knappast jämföras med flickans, av att det dyker upp ett myndighetsbrev från familjerätten med stämpel och allt, att jag som umgängesförälder inte hade rätt att klippa hennes hår.

Nu var det ju här om mig det handlade om. Ingen förvandling eller försämring hade undergått ett litet barn utan liten putsning.

Jag hade ju inte förstört något och inte heller verkade håret som modern framställde det, välskött hos en frisör heller (!), men allt går ju hem hos en socialtjänst som är övertygade om att fäder alltid ljuger, är odugliga, farliga osv osv osv. Till råga på allt skulle denna expert på umgängesförälders rätt och brist på sådan vara kristen också. Det om något förtog nog det hon än idag kallar sitt omdöme…

Att detta blev en fullfjädrad marodör och redan var en förälder som redan gjorde allt för att sabotera umgänget, undergräva barnets relation till fadern menar socialen sig aldrig ha behövt överväga. Det faller ju sig märkligt att ignorera sådant som;

”jag måste berätta allt som hänt hos pappa annars blir mamma arg”,

”Om jag säger det varit roligt hos pappa blir mamma ledsen”,

”pappor ljuger”,

”…men pappa, du är ju snäll!”

för de är ju inga meningar att lyfta på ögonbrynen för, åtminstone inte med en högskoleutbildning och en fast tjänst på en familjerätt i Jönköping. Hur fördumningen och nonchalansen kunnat breda ut sig i detta kyrkans högsäte får väl överlåtas åt fantasien. Inte heller där bidrar kyrkans medlemsskara alltid med så lysande exempel. Snarare bidrar de med mera mörker än vad de själva vill erkänna och tillstå..

Samma vidlyftiga samvete till umgängesrättsutredare satte på pränt i det som ingen vettig människa vågar kalla en umgängesrättsutredning att ”jag badat naken med dottern”,”duschat naken i trädgården”. Denne utredare som själv på fråga i Tingsrätt fick medge att hon själv badat naken med sina egna barn var alltså med samma logik inte lämplig att umgås med sina egna barn…

Två för en makaber tango är ett krav som gärna går i uppfyllelse. Den andra utredarens kommentar till barnets ovanstående sentenser var. ”Barn säger så mycket” och det är ju rätt, men som sagt lyssnar man inte, missar man ju att det verkar synnerligen allvarligt.

I alla domstolar gjorde modern parodi på sig vilket ju är en ovanlig företeelse för någon som får 100 % uppmärksamhet i vad socialtjänsten med en besynnerlig beslutsamhet vågar kalla verksamhet och barnets bästa..

Men vem kunde tro att en kristen mamma kunde lära sitt barn inte tro på gud under hela dess uppväxt!? I min värld är gud kärlek, omsorg, trygghet, stimulans, tillit, lek, allvar och en värld full av sagor….

.

Leva upp till förväntningar…

leave a comment »

.

Det är synnerligen märkligt att skåda socialens kräftgång och dess märkliga inställning till vad som är bra för de barn de ska sörja för. Det visar sig vid läsning att socialtjänsten fattat misstankar om släktens olämplighet när de av naturliga skäl ifrågasatt det underliga beslutet att inte låta de föräldralösa barnen fira jul ihop men sin släktingar. För detta drabbades de av det märkliga beslutet att stämplas som att ha samarbetssvårigheter?

Inget är nytt under solen. Med så lite förstånd som socialens beslut ibland synes tagna. Fattas mycket innanför skalet när de tar så illa vid sig av berättigad kritik.

Alla umgängesfäder har stött på det här förut. En otrolig styrka och kraft att motivera sina tokigheter och besluten tagna i samma anda. En lika frånstötande process när de ses ha så lite motiv för sin beslut att de har likheter med inskränkta sekters intellektuella nivåer.

Inga utrensningar av hjärnspöken sker, allt rullar på som om ingenting har hänt. Det är väl förmodligen så, inget har hänt som påverkar verksamheten, det har det inte i vatikanen heller på flera hundra år.

Aftonbladet.se

Till tonerna av Povels ”De aja bajande fingrarnas land”.

.

Ode till Inskränktheten II

leave a comment »

.

Ode till Inskränktheten II

Detta är trygghet! På vissa, särskilt omänskliga villkor…

Var på ytan flyta dessa omkring?

Varje uppstickande ojämnhet skrubbas bort, rätt o slätt. De är iaf övertygade om att jorden inte är platt.

Män är onda – ett mantra i evighet.

Kvinnor är enbart goda – odlas i enighet.

En del män är våldsamma – för det de har inget försvar.

Manlighet kan bygga på rädsla då är kvinnlig intelligens ett hot.

Ex. Jaktens Leda Agogik. Är en provkarta på kvinnlig reptilism av hämnd, bitterhet, avund, oginhet och den sällsynta förmågan att alltid lägga in dåliga förväntningar i de lästa texterna.

Att som en stridsvagn dra fram i sin kampanj för att hämnas en i sitt tycke förlupen man och i det köra över sitt eget barn, vittna för ett vaket sinne om grov hänsynslöshet.

Det var dess allt större tydlighet som fick mannen att ge upp.

Om nu någon inte förstår sitt eget eller sitt barns bästa, så uppstår ett mycket underligt faktum att socialen istället för att erbjuda hjälp, upplåter ett forum och resurser för grym hämnd!!  Med en filosofi att ”världen” kan indelas i gott och ont, driver ”Familjerätt” in absurdum hatet och oförsonlighet allt överstyr.  Så är det när folk med likadana påsar träffas. Häll ut soporna på golvet och upptäck varandras likheter..

Inga innehållsmässiga överraskningar, bara dåliga förväntningar och dess bekräftelser, uppfyllelser…

Egenskaperna må vara slipade eller grova men dock är dess falska natur och fantastiska beskyllningar ett enda;

Fabula Rasa

Då som nu bli fantasien och stå den vanemässiga skräcken modell för det som styr viljan och pennstrecken. Att få en blank duk att bre ut sin hämnd på är enastående för en verksamhet som borde vara genomsyrad av barnet bästa, tränad, slipad under årtionden.  För den gravt okunnige och fördomsfulle ett slags tunnelseende som ju i sin fartblindhet suddar ut den närmaste omgivningen och alla de tecken som skulle varna för faran med att fortsätta hastighetsöverträdelsen…

Det krävs ju två till en tango förstås! Socialen har i praktiken dansskola för den som är osäker på stegen. Häxjaktens logik är en provkarta och bildligen en beskrivning på en stridsvagns framfart krossande både ett glatt barn och en intresserad fader. Inskränkta sinnen vars enda mål är att ”lyckas” med att få fadern till den felande, till syndabock, de vill på socialen å andra sidan sällan lära sig något nytt. Det går så bra med det gamla och underligt nog bevisar denna ”bildade” instans fortfarande intill denna dag att de hittills ingenting lärt. Sandvikenfallet är bara ännu ett skandalöst exempel på pansarteknologin förmåga att krossa allt i sin väg mot barnets bästa….

Ångvältshysterin kräver några hängivna brandfärdiga späkare som kan hälla bränsle på de mest underliga brasor av dåligt omdöme, hämnd, oginhet, illvilja och psykopati…

– – –

 Povels sällsamma hyllning till likheten och de naturliga behoven av att ha något gemensamt om än så banalt, simpelt  och obegripligt.

Den som var och är så tydlig och kan verka banal men togs på fullt allvar,

den ska man skämta om på den oförglömlige ordtrollaren Povels vis.

Där tryggheten bara är lik något bekant.

Där likheterna sitter som spik i en kista av fördomar, den kan man ju sjunga om.

”Opp flyga orden tanken stilla står” likasom. 😀

Socialen är ju bara så mycket seriösare, de tar sig själva på fullaste  allvar och vi kan väl tro att det är i det tillståndet verksamheten bedrivs.. Att hålla sig i framkanten och aldrig förstå att man i praktiken är långt bakefter och en svans år föraktet, hatet, oginheten, oviljan…

Jag diggar dig jag diggar dej jag digg digg diggar dig. Jag digg diggelidiggdigg diggar dig så smått.
 Du riggar dej flott Det diggar ja hot 
Fan va du e sympatisk Hej va du e kamratisk Potatis gillar potatis gott gott gott
 Jag diggar dej till 1000 Va har du för stoff i blusen? 
Va mysig du e kring kusen Maxat kaxat Vi gillar samma stycken ju 
Vi kör me identiska smycken ju Har lika mycke tycken ju
 Zoom bäng gloschaamadosch Städernas gemenskap är klädernas gemenskap
 Blajsan å blusen schysst till 1000
 Städerna gör kläderna och kläderna gör killarna Killarna och bruttorna allabadam på duttorna 
Måndag tist onsda torsda alla dar e lika Ska du gå me och fika? Har du sagt de så
 Freda lörda sönda stängt Fan ja trodde dom hade förlängt 
Give me all little kiss! dojnk dojnk! Så va de tänkt 
Hon e hon och han e han och sällan blir dom så lika varann som i klädernas gemenskap städernas gemenskap 
Schysst salt skönt fränt maxat kaxat! Diggar du diskoteket? Säkert säkert. 
Diggar du dans på bryggan?öö nä Tänder du på Clint Eastwood? De händer de händer 
Ser du va tv sänder? öö blä Schyssta prylar schyssta stilar super-duper schyssta bilar
 Liksom i princip asså om ja säger liksom vet du Liksom i princip
 asså om ja säger liksom vet du Liksom i princip 
asså om ja säger liksom vet du Liksom i princip 
asså om ja säger liksom vet du
 Liksom liksom alltså alltså liksom alltså liksom alltså alltså alltså liksom liksom alltså liksom 
allabadam Knickeleding på dicken Boutiquen, boutiquen Vilken bouticque? Pop la Pic - a ringe ding ding 
Jeansen e all righta?För tajta för tajta Var ska vi gå å najta? Zoom bäng gloschamadosch 
Inne e ute inne ute inne Fläsket brinner inne Ute inne allabadam Jerusalem Methusalem och Hoola Bandoola Bandusalem 
Rolling falling balling calling Stones i grammofons 10 years after Beatles å Heatles å Deatles 
Eyes nose ears after 10 more years Try to remember Kebjekase in November 
Santana Black Sabbadi-Dabbadi Blood Sweat and Tears Harrison och Barrison och Allice Wallis Cooperson 
Södra bergens ballabalajk och lille Elton John Garfunkel i bardunkel och Herbie Derbie Sherbie Mann 
Godawie Bowie DylanI fyllan och i villan Tio i toppar, Fläsket hoppar, stoppar Mothers of Bäska Droppar Jim jimini Cats och Steven Hendrix om varann 
Elton John Lennon John Ringo Ringo Ringelidoj. Hej John Fejom! Alla balla hubba, oj, oj!

Att socialens verksamhet kostar mycket mer, orsakar mycket mer felgrepp och övergrepp ska ingen ta som ett skämt.

Den som inte tål Povel kanske sett den danska filmen Blinkande Lyktor 
och sett okunnigheten ta tag i verkligheten på ett oefterhärmligt sätt..
Här får ju fantasien vara till hjälp för att förstå vilket manus, 
som kunde ligga till grund för en verksamhet som inte ser helljuset i backspegeln.

Omkring tvivlen på att bli Pappa

with 2 comments

.

Omkring tvivlen på att bli Pappa

Skrev detta som en kommentar på annan plats i bloggen. Varför inte ta med det till min egen.

Bli pappa är bland det bästa som hänt. När vår dotter kom till världen hade panikångest mer eller mindre bestämt tillvaron och dagarna för mig. Alla undrar givetvis varför skaffa barn då, det är en korrekt reflektion, men det är kanske inte riktigt alltid saker och ting blir som man tänkt. Jag hade hellre väntat. Bodde på behandlingshem då men var med under förlossningen. På helgerna var jag hemma och deltog i fältarbetet, bytte alla blöjor, hade ingen mjölk själv men det gick att ordna på spisen.:) Att ha ett litet knyte på armen och låta henne vila där, äta, gav mig de finaste och mest gripande stunder jag vet och alltid kommer att minnas. Det är det närmaste amningens känslor och intryck en pappa kan komma och det bär vi med oss. Vår flicka smälte mitt hjärta och röjde undan de värsta tvivlen på att jag skulle duga som far. Mitt livs start var svår och ändå hände saker som jag inte kunde föreställa, förvänta mig eller förutse skulle ske. Vår relation växte och jag med den för vi fick ju kontakt!. Jag hade en jobbig uppväxt, definitivt inget att skryta med, utan en barndom i traumatisk tystnad utan stimulans, glädje eller verkligt intresse från omgivningen, så här fanns ingredienser som kunde utgöra hinder men terapin och min egen vilja till och behov av förändring gjorde mig till en aktiv deltagare och nöjd betraktare av alla personliga framsteg. Vad jag missade grovt i form av uppmärksamhet och personlig utveckling i barndomen med två föräldrar som sällan eller aldrig ens var sams och en skilsmässa i nio års ålder omvälvd med 60-talets skam och mammas allomfattande osäkerhet, kunde istället tas igen och jag njuta av i form av positiva överraskningar och upptäckter av min fadersroll och min person. Hon var stormförtjust i pappa och pappa i henne. Vem vill förstöra möjligheterna till något sådant?

20120927. Utom en bittert besviken mor? Det bästa beviset på hur rätt man har i att lämna någon är hur de beter sig efteråt. Där bekräftas varenda ställningstagande om hur plågsam personen var att leva med i det som sker när förhållandet tar slut. PAS har ju sin grund i dåligt självförtroende och ett sökande efter bekräftelse, men utan villkoren att det inte går att smita förbi priset det kostar att skaffa sig ett bättre. Det är ju beklagligt att inte vilja bli en bättre, starkare människa och en persons stolthet blir också dess fall. Att göra barnen till krycka och en lojal knekt är en dålig metod. Det borde socialen veta, men de har väl aldrig haft beteendevetenskapliga termer på menyn. De äter ju hellre på bittra tallrikar i sann feministisk hat-anda om alla mäns outgrundliga farlighet, svek och våld. Sedan tror de att allt som serveras smakar likadant. Det är konsekvensen av ensidig ”kost”, sinnet blir enögt och hör bara det som det vill höra….

Så fanns det något för Familjerätten i JKPG att reagera på?

På dessa referenser nedan svarade företrädare. Barn säger så mycket och vad var det barnet sa?

Jo ”Jag måste berätta allt som hänt hos pappa, annars blir mamma arg”.

”Om jag säger att det varit roligt hos pappa blur mamma ledsen”.

”Pappor ljuger”.

”Men pappa du är ju snäll”.

Familjerätten fann ingen som helst anledning att undersöka så specifika uttalanden,de flesta skulle finna djupt alarmerande, men de passade på att håna mig, förakta mig och kalla det sjuka fantasier.

Hur föremålet för vad de kallar Barnets Bästa kunde göra bort sig i varenda domstol hon uppträdde i undviker givetvis Familjerätten nogsamt att reflektera över. Hon gjorde ju inte bara skandal av Familjerätten utan en purfärsk utredning inlämnad till BUP smulades sönder när föremålet gjorde parodi på sig i Länsrätten och bevisade sin hänsynslösa attityd mot vårt barn. Inte heller detta flagranta tilltag tvingade fram någon helomvändning hos Familjerätten. Trots förlusten och domen om att vid vite av 5000 Kr per tillfälle överlämna dottern för umgänge togs ingen notis om hur detta kunde hända med en utredning från BUP till 100% för alla sjuka anklagelser som lades mig till last. Så föremålet överklagade till Kammarrätten och förlorade igen. Dömdes att betala mina rättegångskostnader där och drog sedermera tillbaka överklagan i en förhoppning att slippa stå för mina advokatkostnader. Tydligen ansåg Kammarrätten domen i Länsrätt vara av sådan dignitet och förlusten en skandal att hon tvangs ändå betala min advokat… Kvälja dom är inget nytt för Socialtjänsten i Sverige. Det är vardagsmat att deras ogrundade fantasier, groteska beslut på löst underlag vandrar genom domstolar som bekräftelse på att de kan bryta mot lagen, hålla sig till godtycket hur länge som helst och mot allt bättre vetande..

 

 

,

%d bloggare gillar detta: