castoropollux

Not just another WordPress site

Posts Tagged ‘Ford

Brunt anstrukna…

leave a comment »

.

.. har väl för vana att påstå sig vara utsatta för allehanda hot,

det gör ju uppmärksamheten kring deras person betydligt mer dramatisk och

ger motivation till en politik i avsaknad av grundläggande mänskliga rättigheter.

Temat för all fascism är ju att kunna tvinga folk på knä om än på falsk grund.

Genom historien har rörelsen alltid målat antagonismen i lämpliga färger,

beskyllts för iscensatta attentat allt för att motivera regelrätta övergrepp,

mot det egna landets invånare.

På känt maner slås all berättigad opposition och protest ner med överdrivna medel.

Kategoriska uttalanden om eventuella motståndare, demoniska beskrivningar,

har väl aldrig utmålats som av rörelser på högerkanten och

deras maktfullkomliga intressenter.

Är det en slump att penningstarka i US hade starka intressen i nazismens Tyskland,

att dessa stöttade dem med sitt kapital?

Är det en slump att ett av dessa familjeträd rimmar på usch?

Ett krig med sådana intressenter hade kanske betydligt fler föresatser, än utrota judar ter sig som självklart?

Är det månde genetiskt?

Filmen Recount om valrörelsen när den förste icke folkvalde presidenten,

ockuperade Vita Huset visar väl tydligt metoderna,

för att vränga allt tal om demokratiska värderingar till sin egen fördel.

Inget är för heligt för makthungriga, varken mänskliga värden,

rättigheter eller dess liv.

.

Written by CastoroPollux

3 oktober, 2010 at 12:37

Vad hade det kostat?

leave a comment »

.

 Vad hade det kostat?

Vad hade det kostat att ta bort asbesten i Wtc?

http://911research.wtc7.net/wtc/evidence/asbestos.html

Mig veterligt är den ”övre” klassen synnerligen allergisk mot allt vad utgifter heter. Besparingar och effektiviseringar lämnar i många exempel dels säkerhet men också underhåll därhän, allt till förfång för den stora menigheten, som alltid får bära kostnaderna för excesserna hos en klass som sällan får stå till svars för sina gärningar och har för vana att skylla på någon annan. Vidare består fakta av att det trots uppgraderingar av husens nätverk, var svårt att få hyresgäster till tornen?

Till syvende och sist är det lönsamhet som avgör någon idealism går inte att skönja i dessa kretsar. Vanan att låta någon annan betala är lika essentiell som syret för deras kropp. Betala slapp de ju. Kostnaderna, sorgerna, smärtan, förlusterna och hälsoproblemen hamnade där de vanligtvis brukar, hos vanligt folk.  Att Wtc7 föll kanske förklaras av dess innehåll. Alla utredningar kring ekonomisk svindel som tex Enron och liknande fanns förvarade här. (Tydligen är detta inte det enda stället som drabbats av attentat som lägligt nog förstört sådan här information. Terrorn verkar ha ett gott öga till korruptionen!!).  Detta högexplosivt brännbara material försatte förmodligen den mest förhärdade samhällsstruktur i ett instabilt tillstånd, sanningarna om ekonomisk korruption och svindel kunde inte bäras av ett bygge uppfört av hederligt folk. Sedan var det ju återigen frågan om att få en ursäkt att anfall någon annan och att ha en fiende man ville och var tvungen att bekämpa överallt. Kanske något passande för en makt lika härsklysten eller överträffande Tysklands dåvarande maktanspråk. Inte så överraskande kan man ju finna samma ekonomiska krafter i USA som sponsrade Hitler som nu verkar där med samma grymma frenesi, förakt för facklig verksamhet och förakt för demokratiska värden… Lika barn leka väl bestar bäst..

http://www.journalisten.se/debatt/23532/raeds-journalister-11-september

Cui Bono?

http://en.wikipedia.org/wiki/Cui_bono

.

%d bloggare gillar detta: