castoropollux

Not just another WordPress site

Posts Tagged ‘Förutfattade meningar

Begreppet Andlig Krigföring..

leave a comment »

..borde i sitt korta kärnfulla uttryck vara självförklarande och särdeles väsensfrämmande.

Den som rör sig med förklarings och beskrivnings -modeller ur en blodig verksamhet

som krig faktiskt är, har med säkerhet inga högre syften än så.

För en redan förförd skara synes intentionerna med begreppet inte vrida lyssnarens vilja

till en för saken anpassad kamp mot ingenting simplare än just Gott och Ont.

Att tända en stjärna av hopp någonstans

handlar kanske inte alls om en växande tro utan utbildning och om indoktrinering.

Varför drilla sinnet i att tänka svartvitt annat än i avsikt att det då blir lättare att manipulera?

Den andliga dimensionen om den ens tillåts existera reduceras och

blir inget annat än ytterligare ett verktyg till manipulation.

Tankepolisen vakar sedan över eventuell missväxt.

Hur ingå och kämpa i en ”strid” som förresten redan är avklarad (?)

om man inte ska dras in i politiska strömningar.

Hur ska Jerusalem ens behöva rensas först innan HAN kan komma?

Som om ett visst folk var bättre än ett annat.

Sanningen är väl den, att ett visst folk tyckte sig vara bättre än andra,

till den tanken behövde de inte Gud.

Falskhet och oärlighet sitter i vägen för ett ärligt möte med en gud.

Inte folkslag, men troligtvis folkmord. Rasism osv osv.

.

Written by CastoroPollux

26 februari, 2010 at 00:39

I en håla nära dig!

leave a comment »

.

Odlas fördomar, enögdhet, oförblommerat förakt, som i onödan drabbar alla män. (I en annan odlas fördomar, enögdhet, oförblommerat förakt som i onödan drabbar alla kvinnor). När dessa medlemmar i varsitt näste möts, med samma innehåll i bagaget garanteras inga motsägelser eller besvärande frågor om intentionerna. Lögnens laddning innebär i sig att alla frågor möts med förakt och nonchalans. Man är enhälligt överens att blanda samman sak och person. Fördomar blandas med helst egenkonstruerade besvikelser. I mörkret syns inte heller innehållets begränsningar, åsikter blir till fakta. Två hålor, två skaror av missnöjt folk. Inget har de gemensamt utom villfarelsen. Möjligtvis den inbillade övertygelsen. Fast förankrad i ett berg av fördomar och därför mycket lättare att hänga fast vid.

Man kan ju förneka kvinnliga mytomaners existens om man envist blundar och dövar sig. Hyser personligen inget som helst förakt för de drabbade av verkligt våld, utan de med det fantastiska tankesprånget att dra in oskyldiga, utpekade. Eller att utnyttja de drabbades tragiska villkor till att beskylla oskyldiga. Därmed förhindra att de verkliga förövarna går fria. För dem som oförtrutet bara bekräftar sina fördomar vare sig i skriften eller andras texter och lyckas blunda för det uppenbara. Det upprepade. Det invanda hatet och besvikelserna. Det mot invändningar loja. Det mot fakta ointressanta och laddade. Vanans makt. Ovanans.

.

Written by CastoroPollux

26 februari, 2010 at 00:15

%d bloggare gillar detta: