castoropollux

Not just another WordPress site

Posts Tagged ‘Hälsa

Monsanto och svälten

leave a comment »

.

Monsanto säger sig vara för så mycket. ändå innebär allt de gör att de motverkar alla sina höga ideal.  Att ta total kontroll över vår matproduktion är inte att arbeta mot svält utan fullständig kontroll. Monsanto är bara intresserad av att kunna sälja sina produkter och hindra andra. Frö som vi använt i generationer, blir mer eller mindre omöjligt att sälja. Frö som är härdiga, fruktsamma och av gedigen kvalitet ska vika för utsäde som tål bekämpningsmedel? För den stora skara brukare som inte kan odla, som inte inser att industrialiseringen förstör grunderna för hela vår kultur på jorden, fortsätter Monsanto tvinga brukare och konsumenter äta kontaminerad mat. Inga löften om dessa medels ofarlighet har visat sig vara giltiga utan enbart rappakalja. Deras restprodukter kan alla numer hitta i grundvatten, egna brunnar och överallt i miljön. Inskränktheten i vinstdrivande företags dokumentation och bristfälliga för att inte säga bedrägliga forskning om skadeverkningarna av bekämpningsmedel har hela denna jord och dess befolkning fått ta konsekvenserna av. Varför vår föda ens skulle behöva vara bemängd med gift och dessutom genmanipulerad för att patentets hela inkomstbringande rättigheter ger visar på att det är inte maten som är det väsentliga för Monsanto utan kontrollen. De gör inte något för vår skull utan helt och hållet sin egen. Ett bolag med sådana ambitioner ska bojkottas.

I EU vill de fortsätta utöka kontrollen och göra marknaden till helt och hållet sin egen. De är inte för mångfald eller unika egenskaper. De företräder på det marknadsmässiga planets värre principer än kommunismens avarter om styrning och kontroll. Hade ändå Monsanto en argumentation om att allt de gör är till fördel för konsumenten och produktionen vore saken en annan. Nu är det en avgrundslik stor skillnad mellan vad de gör och vad de säger och resultatet/konsekvenserna av deras verksamhet.

Fyll gärna i uppropet till att protestera mot Monsantos försök att undanröja alla hinder för sin verksamhet att patentera växtligheten för egen räkning.

http://www.avaaz.org/en/monsanto_vs_mother_earth_loc/?bkMUncb&v=23908

I ett vidare perspektiv skiljer sig inte dessa försök att äga marknaden från läkemedelsbolagens. De kan inte heller tjäna pengar på naturen och måste då bekämpa alla goda förutsättningar på naturliga och sedan urminnes tider konventionella lösningar på svåra problem som sjukdom tenderar att bli. Patenträttigheterna genererar även där garanterade inkomster trots att lösningarna knappast är halvbra ens utan sjukdomarna fortsätter och kommer i allt högre frekvens. För att senare i livet bli kroniska och djupt allvarliga. De lugnande beskeden från industrin är ju att det tillhör livet och det förlorar de inget på att ingjuta som myt i verkligheten.  Varför läkemedelsindustrin likt Monsanto alltid bekämpat naturen och gamla erkända metoder för botande av sjukdomar kan ju ingen protestera mot som inte inser att maten är grunden för vår hälsa. Det börjar redan med modersmjölken…. Förresten redan innan under graviditeten. Varför Livsmedelsverket i Sverige så länge motarbetade sådana simpla kostråd som b-12 för att undgå ryggmärgsbrock kan ju kanske ge en hint om hur viktig information silas bort av skäl som är svåra att motivera annat än att man förlorar på att lära ett folk hur viktig bäringen är för hälsan om det finns mycket eller allt att vinna på att de hålls i okunskap. Karpaltunnelsyndrom opereras fastän det länge är känt att b-vitaminbrist ger dessa symptom. Har de opererade fått veta det? Så att de kan berätta för sina barn? Istället går arvet vidare och barnen drabbas och så här fortsätter det.

Vitamin o mineralbrist ger genetiska skador. Ändå hävdar nu den senaste forskningen att de med genteknik ska bota sjukdom… Har de missat något eller bjuder vinstintresset, patenträttigheterna och vår okunnighet dem fler tillfällen till grova förtjänster enbart för att vi inte vet får veta eller i värsta fall inte kan förstå? Vår kropp är givetvis oerhört komplicerad och dess funktion är kanske i detaljerna svår att förstå eller ens sätta sig in i. Om nu bolagen med sina patentansökningar mest är intresserade av att tjäna pengar så finns det ingen anledning för dem att berätta de verkliga sammanhangen, de ärbara intresserade av att sälja sin produkt. Vi har sedan barnsben lärt oss att vi behöver äta nyttigt och i ett vidare perspektiv kanske det är en bra början att förstå sammanhangen. I tillvaron tror vi eller åtminstone projicerar vi våra besvikelser på en gud som inte bara skapat oss till ett vanskligt liv, utan också bedriver ett lotteri och delar ut sjukdomar till höger och vänster, konstruerar olyckor och elände. Om vi varken kan eller vill inse att vår hälsa styr vi över själva är ju loppet kört. Så för vems skull bär vi på myter som inte ger oss möjligheter? Om vi kan påverka vår hälsa är det ju så att ett hopp kan tändas. Om vi inte själva kan bli botade för att vår sjukdom gått för långt så kanske vi kan hjälpa våra barn. För nog bryr vi oss om dem.

Vilka intressen baserar sin information på att bli av med konkurrensen om inte de som försöker patentera hälsan, maten och helst hela verkligheten.

Vår egen hälsa är ovillkorligt kopplad till vår mat. Dålig föda och dåligt näringsintag har i förlängningen alltid konsekvenser för vår hälsa. Industriell mat är och kommer alltid vara förkastlig ur näringssynpunkt. Mat med bekämpningsmedelsrester är inte ofarlig, förutom att som med människan så ‘r näringstillförsel lika viktig för växter som för människan. Dålig och ensidig näring ger sjuka växter och principen för människan skiljer sig inte på någon punkt. Ju mer gift dess mer ska kroppen försöka motstå. Med allt sämre resurser och begränsningar i näring är ju loppet snart kört. Ju bättre kost dess mer skydd mot de förekommande gifterna. De finns ju underligt nog i allt vi äter i mer eller mindre koncentration. Varför goda odlingsprinciper förr gav starka och motståndskraftiga växter har alltför många tydligen glömt.

I senaste Borgen kom något fram som inte är särskilt förvånande. Alla som såg hur grisar behandlades lärde sig ytterligare en sak om de nu ens märkte det. De grisar som bonden själv ville äta tog han inte ur produktionens inlåsta produkter. De grisar den bonden ville äta fanns i den miljö alla grisar borde få ha. Första gången jag stötte på detta, att marknadens krav och principer krävde omöjliga och livsfientliga miljöer för produktion var hos bonden som odlade potatis för produktion och också odlade för egenkonsumtion. Den potatisen de självs skulle äta sprutade de inte……. Den de skulle sälja utsattes för marknadens trånga krav på bristande kvalitet, bekämpningsmedel och låga kostnader. ändå var det mellanhänderna som tog den största delen av vinsten. För det innebär väl bekämpningsmedelsrester, fula fläckar och dålig lagringskvalitet att produkterna har brister! En besprutad jord har ju snart inget kvar av dess naturliga förekomst av kryp som håller rent och bidrar till näringstillförseln som tex mask gör. Därav blir ju snart jorden fattig på mikronäring och mineraler vilket ju ger sjuka växter och i sin tur måste bekämpas med nya medel, osv osv. Sådär håller det på i vår yttre miljö och också i vår inre. Vi blir sjuka ideligen men förstår aldrig sambanden eller orsakerna. Förklaringarna är ju oftast som intresset något bleka och tvetydiga. De blir väl det om man inte vill komma sanningen nära..

För övrigt hat bolaget större intentioner än så. Att skydda sig mot den minst sagt underliga verklighet de vill kalla för vår naturliga.

http://wp.me/p1zCpc-7jqk

Written by CastoroPollux

18 maj, 2013 at 14:49

C-vitamin ger njursten?

with 2 comments

.

C-vitamin ger njursten?

http://www.svd.se/nyheter/inrikes/c-vitamin-ger-man-njursten_7887890.svd

Ännu en artikel att skrämma läsare med. Först så bör du veta att forskning sedan länge (3o år) visat att magnesiumbrist ger njursten, det har ofta läkaren påvisat genom blodprov för dessa patienter. Kanske har de dock inte berättat. Så hur är detta nya skrämmande forskningsresultat gjort? Av presentationen att döma så får vi inte veta hur och vad man grundar sina påståenden på. Det som ändå framställs som säkra resultat innehåller så mycket tvivel, att bara rädsla och osäkerhet kan få läsaren att missförstå det hela rätt.

Den som bara tar c-vitamin som tillskott försätter snart kroppen i ett bristtillstånd av inte bara magnesium utan av större delen av kroppens behov om inte högkvalitativ och varierad kost tillförs. Hur många lever så?

De som tagit andra tillskott, multivitamin har klarat sig bättre säger artikeln. Dock menar de att det beror på lägre doser c-vitamin? Att multivitamin innehåller magnesium förklaras inte här heller… Så vad tjänar denna artikel för nytta om inte att skrämma?

DN säger sig stå för kvalitetsjournalistik. C-vitamin i de doser som nämns 1000mg är ju tuben med askorbinsyra som kroppen till största delen pinkar ut.. Det köper folk i kassan i tron att det skall vara bra. Vore produkten av askorbat istället skulle kroppen istället ta till sig mer än när det är askorbinsyra som alltså försvinner ner i avloppet till största delen..

Försök bli klok!

Läs själv varför c-vitamin kan vara nödvändigt och nyttigt.

http://alternativmedicin.se/sok/Vit-015.html

Varför inte skola medvetandet om vad andra vitaminer o mineraler betyder för hela kroppens funktion.

Hela kroppen inbegriper faktiskt också sinnet och hjärnan. Fast har du ingen, är det ju inget problem..:)

Har du å andra sidan insett att ansvaret för god hälsa till syvende och sist är ditt eget, kan det vara dags att tänka om.

.

Written by CastoroPollux

4 februari, 2013 at 15:39

Propagandan och folkfördumningen..

with 2 comments

.

Propagandan och folkfördumningen..

Så var det dags igen.

http://www.dn.se/nyheter/varlden/ny-studie-ekologisk-mat-inte-nyttigare

Folk behöver verkligen matas med hur nyttigt det är att äta halvgiftigt, smågiftigt och onyttigt. Såväl som de behöver upplysas om hur onyttigt det är att äta ekologiskt om så ens för den egna hälsan skull, om nu inte andras miljö och annat spelar roll….

Det är väl inte så länge sedan EU’s studie på ekologisk odlat presenterades och hur överlägsen i näringsinnehåll dessa produkter var.

http://www.svd.se/nyheter/inrikes/nyttigare-ata-ekologiskt-enligt-eu_609529.svd

http://www.nwrage.org/content/eu-funded-quality-low-input-food-project-indicates-significant-nutritional-benefits-organic-

Så vem vill betala för en undersökning som visar motsatsen? De som ser en vikande marknad för konventionell odling?

Konventionell odling förstör hela vår livsmiljö, vårt grundvatten, vår luft och våra marker. Förstör vi den förstör vi också för oss. Det kan ju bli något vi tvingas äta upp.

Den förstör vår mat och produktionen av konstgödning, pesticider är bara ytterligare en belastning och stora omkostnader. även det lär vi få äta upp.

Sedan kan ju var och avgöra om denna omväg till dålig mat är att föredra framför den korrekta.

En god livsmiljö för växtlighet ger starka motståndskraftiga plantor.

Samma princip gäller också för människan, vi blir friskare av god föda.

Den andra ökar inte de förutsättningarna utan minskar dem.

.

Written by CastoroPollux

4 september, 2012 at 18:15

Det kanske blir en mänsklig rättighet?

leave a comment »

.

Det kanske blir en mänsklig rättighet?

Lever vi i ett fritt land?

Är det frihet att få äta vad som helst eller röka?

Tja, begreppen blandas friskt och frihet kan godtyckligt trängas in i vilken garderob som helst,

man är ju sin egen lyckas smed…

Nyligen har forskningen kommit fram till vad hälsokoströrelsen visste redan på 90-talet.

Att kosten för ADHD-drabbade är en vanlig källa till deras problem.

SVD

Så varför skräpmatskulturen och snabbmatskulturen har sådan framgång,

är ju ingen gåta på något sätt, men räcker det verkligen att det smakar bra för att det ska vara okej?

Så om kosten lurar oss på hälsa, välbefinnande och framgång, så finns det fler intressenter som vill ha våra pengar,

vår dyrkan och vår framtid i sina egna gnuggande händer?

Här står läkemedelsbolagens handgångne män och lika kunniga kvinnor och väntar på tillfället…

Så av vilka skäl och med vilka motiv låter man människan stå sitt kast?

En_Mänsklig_Rättighet?

Förresten är ju så många sjukdomar kopplade till dålig näring eller bristande kost.

Att det märkligaste faktum är hur det förnekas av de som säljer mediciner och påstår sig ha utbildning?

Eller varför media spelar med i bedrägeriet?

Exemplen finns ju inte bara i denna tidning, utan i många andra, men här är ett.

Aftonbladet behövs om sanningen ska fram

I detta fall en tidning som har en hälsosida?

Märk väl hur en bildad människa anser att det är ett dåligt råd med LCHF,

att ”Korv, vitt ris, vit pasta, pulvermos, snabbmakaroner” är något man kan fortsätta konsumera.

Främst för att ”få sprutt på magen”. Skall man kalla det konsumtionssamhället eget lilla idiom?

Att din hälsa i praktiken är en skitsak?

Vi skiter i hur det går för dig bara du ”sväljer” propagandan, du får stå eller sitta där med resultatet…..

Inget har som industrialiserad mat har berövat mänskligheten på det de måste ha för att leva, näringsriktig kost.

.

Written by CastoroPollux

21 februari, 2012 at 11:19

Aftonbladet behövs om sanningen ska fram…

leave a comment »

.

Aftonbladet behövs om sanningen ska fram…

http://www.aftonbladet.se/halsa/article14342592.ab

Den är sliten nu parollen och väl använd. Kanske tom utsliten..

För visst är det märkligt att en tidning som har en hälsospalt trycker smörjan som i artikeln ovan och alltid ska mangla Annika Dahlqist på värsta sätt? Till det uppträder ibland en utbildad dietist och dom har många lärt sig att passa sig noga för i andra fall och som just detta en professor i medicinsk och fysiologisk kemi? Nog är de med sin examina och bildning ett märkligt släkte som kan råda folk till mat de säkert kommer bli sjuka av…. Den avbildade patienten slipper uppge hur länge hon ”prövat” LCHF eller att den förutvarnade kosten sannolikt skapat det sjukliga tillståndet.

En professor som tycker att ordinationen ”undvik korv, vitt ris, vit pasta, pulvermos, snabbmakaroner” som ohälsosam kost, visar väl lika stora brister på kunskap som den processade mat hon ju i samma andetag rekommenderar har brister i sammansättningen och näringsinnehållet och att just det är grunden till att människor blir sjuka.

Den föda som i sig hade brist på näring som lättmjölken visade sig vara förödande. Orsaken till det ska tillskrivas de syntetiska vitaminerna? Den under 30 år bristande forskningen på tillskottet kanske tillräknas Vetenskapen också? Eller ska det kallas nonchalans även det?

Folkhälsan är ett problem särskilt när den överstiger livsmedelsverkets och läkemedelsproducenternas dåliga förväntningar på populationen. Hälsoråden ska ju inte motverka de önskade försäljningsmålen och drömmarna om ett läkemedelsberoende folk…. Blir befolkningen piggare kan den ju både vilja utbilda sig och börja ställa andra betydande krav än sitta framför tv’n och jäsa kolhydrater som ju ger fart på magen……

För den som siktar på en framtid i god hälsa och ljusa framtidsutsikter är kosten det första steget mot ett mera framgångsrikt och hälsosamt liv.

För etablissemanget är det ju ett pinsamt faktum att så många mår så mycket bättre av att både bryta och byta de overksamma kostråden. Vittnesmålen om dess framgång och märkliga tillfrisknande finns opå Annika Dahlqvists blogg. Sök och du finner hälsa också. I kölvatttnet kan du sedan förundras över hur matindustrin kan gå hand i hand med de dåliga kostråden..

.

Written by CastoroPollux

10 februari, 2012 at 21:53

Resistenta bakterier

with 3 comments

Den högt skolade infektionsläkaren intervjuades på radion. ”Vi har satt in alla mediciner vi har, nu är det upp till patienten om han ska klara det”. Han sa bara så mycket han vågade, inför risken att kanske förlora sitt jobb.

Talet om resistenta bakterier har ju kommit till för att det blivit allt svårare att häva svåra infektioner. Samtidigt går det inte att komma ifrån att kroppens eget immunförsvar egentligen är det som fallerar i många sjukdomar och svåra infektioner. Immunförsvaret är definitivt beroende av vad vi äter. Utan rätt näring, ett allt sämre immunförsvar, allt fler infektioner.

För dig som inte kan acceptera (budbäraren) ovanstående så sök ”Vitaminer och Mineraler för ett friskare liv” av Matti Tolonen på ditt bibliotek. Slå upp kapitel 6 om immunsystemet och dess behov av näring och avgör själv vem som vet lite om mycket. Avgör själv om du blivit bedragen av vården, som inget berättar..?

Läser du vidare kan du aldrig lägga ifrån dig boken utan att ha ändrat mening om och förstått avsikten med den nu rådande informationsfloden från läkemedelsbolagen. Pengar och makt.

En Enastående Bok

Vårt Dagliga Bröd

Sockersöt sanning

En gammal tidningsnotis fran 43

Citronsyracykeln

Written by CastoroPollux

18 januari, 2010 at 12:28

En enastående bok!

leave a comment »

.

En enastående bok!

Ett två sidor långt förord  av den Svenske Professorn Olof Lindahl lämnas här två korta citat.

”Slutsatserna i boken – att en rad förut obotliga sjukdomar och åldersförändringar beror på brister i kosten och relativt enkelt kan botas genom specifika kosttillskott – kommer säkerligen väcka en viss opinion.”

”Svensk allmänhet – och på detta område kan även läkarkåren räknas in – är att gratulera till denna förnämliga, vetenskapliga men ändå lättfattliga bok.”

Det står faktiskt vetenskapliga! Jag vet inget, men en docent får väl räknas till de vetande. Är han dessutom rekommenderad av en professor kan den ju duga åt de flesta.

En stor del av min väg ut ur långvarig sjukdom och medicinbruk kom sig av detta verk, det är ju svårare att behandla en kropp som gör motstånd…Så varför inte hjälpa den att återfå sina verkliga krafter?  Så jag vet i alla fall tillräckligt. Tycker du att det är brösttoner? Då har du problem!

nenne

Foto0228.jpg

Detta är tredje upplagan från 1988.

Den finns säkert på Biblioteket i någon av upplagorna. Fråga efter den.

Hittar du den på loppis/antikvariat, köp den!

Resistenta Bakterier

Written by CastoroPollux

13 januari, 2010 at 00:40

En gammal tidningsnotis från -43

leave a comment »

Såg en gång en notis från 1943. Vad tidningen hette har fallit i glömska och det spelar ingen roll heller, utan det var den korta koncisa texten.

Det var ett referat ur en forskningsrapport.

Dessa forskare meddelar 1943 och det kommer i tryck i en liten notis inte bredare än en spalt idag.

 

B-Vitaminer är livsnödvändiga!

I dagens samhälle möter vi sällan den informationen trots att ett halvt sekel passerat? Kanske svaret ligger i att det går inte ta patent på eller tjäna pengar på varken vitaminer eller mineraler, men på mediciner, preparat, genetik osv går det gör grova vinster..

Fundera en stund, vad som avgör och vad som styr.

Konsekvenserna kan ju vara onödiga biverkningar eftersom forskningen på lönsamma lösningar på enkla problem inte alls är så smidiga som de är lönsamma.. Vore medicinen biverkningsfri skulle ju vårt förtroende för vetenskap o forskning vara 100%. Nu har vi istället en provkarta som av bara utseendet borde få oss att inse att det är mycket klokare att börja i rätt ände med vår kost.. För att rädda vår hälsa från misstagen, kalkylerna, vinsterna och riskerna.. Läkemedelsverket är alltså en garant för att bedrägeriet kan fortgå med lagstadgade risker och skador. De får bara inte vara för tydliga eller direkt fatal.

Ungefär som Livsmedelsverkets roll att godkänna flertalet giftrester i vår föda..

Men de forskade under decennier aldrig på riskerna med syntetisk a-vitamin som tillsats i produkter som var så dåliga näringsmässigt att knappast borde platsat i kategorin livsmedel… Det justerades enligt en krum lag med tillsats av tex syntetiskt a-vitamin..

%d bloggare gillar detta: