castoropollux

Not just another WordPress site

Posts Tagged ‘Häxjakt

Övergrepp i rätt sak?

leave a comment »

.

Övergrepp i rätt sak?

Reinfeldt o Co har iaf lyckats med större övergrepp på sovande än Assange. Ett helt folk var tvunget att få uppleva att frihet är bara till för några få. Om vi förr hade lite att välja på fick vi nu ingenting. Vi är nu mer ddr-ärrade än förr innanför murar högre och bastantare än de forna. Fasorna avlöste varann medan den nya lagen såg till att jaga sjuka istället för sjukan i systemet. Vad än Alliansen penetrerade och trängde in i så så var avsikten att göra det utan skydd och att på alla fronter göra oss skyddslösa.

Den frikostiga rådgivningen utomlands har lett till att kinesiska frimurarna kunnat komma och gå genom väggar iväg med stora delar av vår välfärd och välönskan. Enda målet helgar de egenmäktigt besudlade medlen att skatta våra tillgångar så dyrt som möjligt. Att samtidigt betala så lite som möjligt gör ju spelet så mycket girigare..

Polisen behövde effektiviseras så att börsen kunde öppna sig för säkerhetsbranschen. Helst gå i säng med den. Sedan dess har Sverige oavlåtligen våldtagits fram och baklänges av snart sagt alla krafter, sinnen och metoder.. Hur Alliansen kunde ha så mycket gemensamt med kriminaliteten eller ge dem en kickstart och bidrag(?) har ingen utrett. Kriget mot välfärden har skötts i kostym, under leenden och glädjeskutt medan förlustaffärerna med statlig egendom avgjordes under ohygglig tillfredsställelse och med guds förlåt KD’s välsignelse och några imponerande stänk vigvatten.. Alliansens utdragna elddop tyglades med gudomliga medel, så att inte hela härligheten skulle överhettas och ställas i brand. Månglarna i templet var en gång inte bara små- utan kul-potatis, kuriosa jämfört med tidens. Den bästa rök och larm för att dölja detta fulspel har SD bidragit med som det enda partiet med ett svar på alla frågor. Neddragningarnas moder, syndabocken fick hjulen att snurra medan den minst intelligenta delen av folken jagade sina svansar.. Ekande allt Mulla Åkesson under sin oavlåtliga ökenvistelse i sandlådan andades och spådde.

Krigen mot folk, mot självständigheten, mot demokratin fortsätter. Man har förnedrat dess publicist Julian Assange och gjort allt för att tysta en röst, beslöja och inskränka ett vakande öga. I universums största hörn måste man släcka lampan för att inte se..

Assange kommer aldrig kunna resa någonstans med tanke på vad Uz har i bakfickan. Maktens missbrukare jagar, förnedrar, korsfäster hellre varenda en som avslöjar dess verkliga natur.. Märk väl. Assange har inte dragit svärd bara visat hur bedräglig verkligheten egentligen är bak ridåer och hemligstämplar. Krafterna som inte kan se sig i spegeln bekämpar bilden av sig själva med trakasserier, hot, åtal och död.. Bara självgodheten tvingar fram kuslig lojalitet. På tusen är har det inte gått en dag.

Häxjakten på Assange saknar motstycke. Få våldtäktsanklagelser har nått sådan dignitet som just denna. Att leta fram den ur papperskorgen var det första märkliga juridiska undret.. Sedan har juridiken passerat i revy som den försökte efterlikna någonting vi borde kunna och respektera.. Ingen kunde väl tro lagen skulle orsaka jordbävning och vilja skaka om befolkningen.. För dem som inte kände eller accepterade den, bistår media med de sei smiska slagen för att maktens brukare ska vinna gehör för sin udda inställning till det fria ordet och gemytliga frivilliga sexet.. Maktmissbruket har ju tagits ner till en mänsklig sängkammarnivå. Ny har visat sig ståndaktigare än Assange med att både dag och natt hävda en rätt i en sak som skjuter långt över målet… I fråga om spel under täcket har UK o Sverige uppvisat en uppfinningsrikedom som överträffar ljuset. dessutom ivrigt piskade av Uz i sin för tillfället spännande rustning. Addera till det en ohelig allians och den ekvationen går ihop.. Ecuador sitter som higgspartikel, mot det står universums svartaste hål, krigsförbrytarna.. De enda som fått närma sig en utlösning är terrorn.

Socialtjänstens Häxjakter på män fortsätter 2013.

leave a comment »

.

Socialtjänstens Häxjakter på män fortsätter 2013.

(detta inlägg rör också fallet ”Eric”)

Uppdrag Granskning har exemplet i raden av många, som visar att på socialtjänsten råder godtycket och fördomarna trots den gedigna ”bildningen”. De drar slutsatser efter önsketänkande och misstankar utan att ha något särskilt underlag för sina anklagelser. Att själv ha drabbats sedan trettio år tillbaka och se hur social verksamhet verkar bedrivas i djupa bunkrar långt ifrån praktisk och upplysande kontakt med verkligheten, så plitar man idag på gammalt kärt maner ihop anklagelseakter som saknar verklighetsanknytning i allmänhet och sanningsunderlag i synnerhet. En sådan prekär uppvisning på fatala grundläggande brister i utredningsmaterial speglar väl en verksamhets hela själ.

Godtyckligheten och metoderna lämnar verkligen mycken förvåning för den som förväntar sig att man skulle följa regler och lagar. För egen räkning låtsades man hålla på med en paragraf 33 utredning rörande skydd av barn. Att det aldrig var frågan om en visade sig vid Länsstyrelsens utredning. Det fanns inget underlag. Dessutom gjorde man utredningen per telefon vilket också är emot regler. Sådant ska ske skriftligen.

Dessutom hade behandlingshemmet ifråga förmodligen lämnat ut sjukjournaler, tillskansade under förespegling om hjälp,  kommit med grova falska anklagelser, vilka fanns återgivna i socialens journaler, som de från behandlingshemmet senare inte ville stå för inför Länsstyrelsens utredning.  Fällningen av Länsstyrelsen för sitt smutsiga jobb var klar. Att detta använts mot pappan under umgängesrättsutredningen eller de falska anklagelserna togs inte in som faktor som alltså skulle förändra hållningen, situationen och deras arbete. Det visade bara på det bedrägliga i att bara bekräfta sina redan fastslagna fördomar. En hur lång lista som helst får inte dem att undra över anmälarens motiv? Kanske de redan från början kunde frågat varför denna person skaffade barn med en så förfärlig person? Ingen logik passar fördumsfullt tänkande så som häxjaktens. Förfärliga människor gör i tjänsten förfärliga slutsatser utan att fråga sig om grunderna för deras agerande kan vara korrekta.

Sedan är det ju så att när inte de ofta förekommande anklagelserna om incest övergår  i andra så borde väl en socialtjänst bekymrad över barnens bäste börja undra över att anklagelserna radas upp i en lång lista av karaktärsmördande slag och fylld med attribut. Dumheten är det ingen hejd på i alla fall. Män var iaf då djur vilket för tiden väl kan anses betryggade för att inga fel begåtts. Det gör de bara av den som har något fult spel för sig men det fattar tydligen inte de lågutbildade socionomerna… Att fem år senare göra parodi på sin sak i Länsrätt och Kammarrätt kan ju vara en vink om godtyckligheten och de skriande faktabristerna som tydligen saknas i det omhuldade verksamhet de kallar sitt arbete med barnens bästa.. Att på 15 minuter klargöra sitt gift inför sittande rätt och sin totala brist på ansvar som vårdnadshavare kan ju verka som att socialtjänsten behöver sätta sig i skolbänken igen. Har de inte under flera år gjort sig en enda fråga om relevansen blir det ju för barnen och andra inblandade en förfärlig resa att växa upp. Att skrämma barn för en far som inget hot utgjort alls är en makaber uppvisning i socialt missanpassad verksamhet..

Så är det en häxjakt du önskar så står tydligen trettio år senare socialtjänsten godtyckligt och beredvilligt till förfogande….

Av programmet att döma verkar ”språkutvecklingen” hos barnen ha skett i och under dagverksamheten… Det är väl den man ska undersöka. Där verkar bristerna i tillsyn och daglig verksamhet breda ut sig.

Föreningen Sveriges Socialchefer måste utredas. En ordförande som Lotta Persson borgar tydligen inte för några förbättring i rättssäkerhet utan att häxjakterna kan fortgå på så lösa boliner som bara dumheten kan odla. Ett sådant sammelsurium av vansinnigheter kan ju inte få fortgå. Dock blir det ju fullt förståeligt varför inget har hänt på trettio år.

Sparka Lotta Persson!!! En sådan inkompetens kan inte få fortsätta prägla en socialtjänst full av rättsövergrepp och utsatthet.. I det aktuella ärendet fortsätter den grava och underliga miljön på dagis… Så barnets bästa är långt borta från socialtjänstens händer och förstånd.

Socialtjänsten har iaf lyckats med en sak. Gett skvallret tabloidens ansikte och gjort utredandet till en barnlek..

Written by CastoroPollux

4 september, 2013 at 21:17

Daniel Ellsberg on the NDAA lawsuit

leave a comment »

.

Daniel Ellsberg on the NDAA lawsuit

http://youtu.be/uISgccmJ0cg

Det är inte den förste presidenten som luras in i olagligheter och krigsbrutalitet.

Nu kan USA’s droner skjuta ner Amerikanska medborgare också.

Ja varför inte? Det gick ju bra att avrätta andra länders medborgare utan åtal, utan rättegång och utan bevis.

Häxjakten har fått sin alldeles egna käpprätta helvetes överträdare av alla lagliga medel och grundlagar…

.

Written by CastoroPollux

14 februari, 2013 at 22:52

Den tysta diplomatin….

leave a comment »

Den tysta diplomatin….

Har fått ännu en bekräftelse.

http://www.svd.se/nyheter/inrikes/expert-nadeprocess-klokast-utan-svenska-ud_6760697.svd

Dömda för ett brott de aldrig begått och på bevis som inte finns, står den tysta diplomatins princip skriande tydlig. Det är bara fascistiska styren som kan komma undan med sådana här domar. Sveriges ryggradslösa representanter och regim verkar inte kunna kräva att Svenska medborgare ska behandlas rättvist i ett annat lands domstolar… Finns det verkligen inte ett behov av intervenering där inte bara Svenskar döms i summariska domar utan särskilda bevis? Eftersom det inte reses några krav på avsättandet av ledaren verkar oljebolagen och andra intressenter ha den de vill ha på den posten,,,,

Med denna slags rättvisa som nu skipats kan man jämföra rättigheterna med fångarnas på Guantanamo. Inte heller där är bevisen särskilt omfattande utan mera som beskyllningar utan särskilda krav på relevans ens till de anklagade. Mest anpassade efter ägarnas beskrivning av sin omvärld. Vägen ut ur Guantanamo går samma väg som i Etiopien. Du erkänner ett brott du aldrig begått och därmed bekräftas anklagarnas system, så rättsvidrigt det nu än framstår i allmänhetens ögon. På köpet erhålls en livslång dom som aldrig går att tvätta bort. Som för all framtid kommer att hindra allt resande vart dessa än i världen sig tänkt. Är resandet å yrkets vägnar så är det bara att se sig om efter ett annat jobb….

Samtidigt rättfärdigas en politik med en räcka av kränkande behandling av människor, folkmord och mot varenda konvention som skrivits genom hundra år av demokrati….

Det gamla begreppet ”En Svenskt Tiger” ryms under det rymliga skinnet utspelas alltmer lömskhet och falskspel och  blir i ljuset av vad som nu för tiden timas en varning åt allt vad grävande, petande, luskande journalistik heter. Dawit Isaak sitter av samma skäl oåtkomlig och hjälplös i en diktatur som får hållas medan NATO bombar ett obetydligt besvärligt land till politisk förödelse och årtionden av inre politisk oro och strid. Det är ingen grund för demokrati utan diktatur.

Written by CastoroPollux

10 februari, 2012 at 22:08

Min Blogg

leave a comment »

.

Min Blogg

Varför skapa en blogg omkring ett ämne ingen skulle vilja ha eller drabbas av? Tja, för att det är så vanligt att folk tror på alla möjliga konstiga, udda beskrivningar att hälften vore säkert nog för dem. Att sedan bildning inte tar död på eller får fördomar, förutfattade meningar att förtvina är ju en katastrof, särskilt när vanföreställningar får husera bland beslutsfattare, institutionen och myndigheter. Folk e som folk e mest även med en akademisk utbildning.. Att sedan religiösa tro inte heller hjälper mot invanda mönster kan ju bero på att dess bärare aldrig sett några skäl att ifrågasätta sina egna värdegrunder.. Aldrig fortsatt växa eller djupna i sin tro och övertygelse och få den att bli ett liv..

Jag har mött många fina kristna och tagit djupt och varmt intryck av dem och än mer av deras Gud.  Dock har andra existenser också uppträtt i de rätta kläderna, men ändå avslöjat sig som de hycklare av sanningen de faktiskt är. Det är väl inte den mest populära sysslan att klä av så självtillräckliga människor som en del troende och påvisa deras stora skam. Eftersom de trots allt med hull och svalde historier om en person som målades ut som presumtiv mördare ?, incestuös?, hotfull?, utan ett endaste bevis eller ens polisanmälningar, vilket ju någon av de grova anklagelserna borde renderat i, så finns det all anledning att visa på bristerna inte så mycket i trossystemet utan  kanske effekterna av den bristfälliga förmågan att ta till sig läran. Till syvende och sist handlar det ju också om tolkningen.

Tillvaron har varit tuff men iaf slapp denne trots allt levande ut och det är väl det som måste beskrivas och kanske i viss mån beklagas av de som ansåg sig ha gjort det rätta utan att ha haft särskilt mycket på fötterna eller i huvudet. Hit räknas också givetvis socialens domäner och de behöver väl ingen närmare beskrivning, de verkar ju odla skandaler färdiga att blomma ut efter säsong och sitt grundmurade godtycke. De är utstuderade i konsten i hur man stigmatiserar utsatta människor och i deras utsatta position tillskriver alla möjliga för tillfället passande negativa egenskaper.

De som hjälpte mig och räddade mitt liv var inte de mest framträdande, men de mest hjälpsamma i den kristna samhörigheten. De mest framstående uppvisade en passivitet och ett avståndstagande som bara har samklang med beslutet att tro ”män är djur” eller de försiktigas ”måste vara djur” eftersom de i den miljön de helst dväljdes inte tillåts tycka annorlunda. Det finns all anledning att måla upp och avslöja sådana scenarion eftersom de på många sätt likna den svenska häxjaktens mörka tid. Med ingredienser av rena fantasifoster skapade för en jakt, ett förakt för liv de inte ens frågade sig hur allt såg ut att kunna stämma.

Det orimligas bärare blev också dess görare till grovt förtal och falsk ryktesspridning, att de sedan vaknade försköt antagonisten, förtalaren, rekommenderade denna att söka sig någon annanstans och ändå inte ville stötta i domstol för att göra en ände på en pappas och ett barns omöjliga situation får ju tillskrivas den stora gemena fegheten och ryggradslösheten. Den stora rymliga offerkoftan skaffade bara nya aningslösa lyssnare färdiga att tro på anklagelserna, domen och straffet över vad som såg ut som en självklar syndabock. Troende som säger sig stå i direkt kontakt med gud kan ju av den inbillningen uttala vad som helst och döma vem som helst på lösan grund.

Den som saknar heder kommer ju inte visa sig ha en när väl sanningen går upp. Att ha trott på förfärliga beskrivningar är givetvis pinsamt och beklämmande för att uttrycka det milt. Fast nog är det konstigt att bli grovt vilseledd och inte av den insikten vilja göra rätt på grund av lurendrejeriet är en makaber uppvisning.  De gömmer sig istället fegt i skuggorna och vill inte kännas vid sina rop på vad de hoppades var barrikader. Det gick bra att sprida falska grymma och grovt vanrykte, men inte stoppa källan, inte försöka rädda ett barn ur dessa klor…. ”Oh Store Gud när jag den värld beskådar…” blir allt bara ett besynnerligt självändamål.
Tro anser jag ska bara vara förhållandet till gudomen, att befria sig från sorger och bekymmer, att främja sin tillit, tilltro och växa i förstånd, logik och tillförsikt, inte vad man kan tillskriva resten av mänskligheten i vilda gissningar och dåligt omdöme.
Den som inte undrar hur sådana här tankemönster kan florera i modern tid har nog inte särskilt många egentliga bekymmer. Särskilt inte om sina egna föreställningar. Vad är väl mer tydligt än att ett lätt byte faktiskt drar fram de hungrigaste gamarna.

På vilket sätt PAS än förekommer och bedrivs i vårt land så fungerar ju bara tangon eftersom den har en partner och ett eller flera offer. Socialtjänsten okunnighet och deras eget Let’s Dance är en studie i hur man odlar och befrämjar regelrätt hämnd på barnens bekostnad. Sedan kan ju medvetandet på sätt och vis undra hur det kan ta trettio år att komma fram till att socialen inte är vuxna sin uppgift.. En länge väntad seger  Socialen kan inte skilja på höger och vänster

.

%d bloggare gillar detta: