castoropollux

Not just another WordPress site

Posts Tagged ‘Klassernas bedrägeri

Klassernas Sverige..

leave a comment »

.

Under ett annat århundrade trummades att vi levde i det klasslösa samhället.

Att det var en sanning modifierad i beräkning är väl inte någon överdrift.

http://www.aftonbladet.se/svn/tv/flash/satelliteUnified.swf?aid=http%3A%2F%2Fwww.aftonbladet.se%2Fwebbtv%2Fnyheter%2Finrikes%2Farticle7791118.ab%3Fservice%3Dtv&mid=http%3A%2F%2Fwww.aftonbladet.se%2Fwebbtv%2F%3Fservice%3Dtv%26menu%3Dtrue&cid=webbtv_nyheter

Arbetarklassens möjligheter behöver väl inte diskuteras i dessa sammanhang,

deras valmöjlighet var kanske fler då än nu.

Vad som däremot utvecklades under ”det klasslösa samhällets” paraply,

var ”Den Ljugande Klassen”.

Tack Jan, du förtydligar och exemplifieras såsom ett skolexempel,

att vad folk tror är en sak och att verkligheten är något annat.

I vilken privatskola lärde du dig det?

.

Hårsfjärdens melodram så metodiskt återgivet i pressen ändade lyckligt,

vi släppte ut fienden???? Så skulle alla tro att vi var gentila mot Warzawapakten

och släppte ut dem ur vårt eget bo för att de skulle kunnat hota med vedergällning?

En del fantasier borde aldrig fått lämna rummet.

Redan rubrikerna var alltför anstrukna av gammal intorkad filosofi,

men det kanske aldrig förespeglade en illa skolad elit,

att deras skenmanöver luktade för mycket spelad dramatik och förväntad skräck redan i inledningen.

.

Written by CastoroPollux

16 september, 2010 at 11:31

%d bloggare gillar detta: