castoropollux

Not just another WordPress site

Posts Tagged ‘krigsförbrytelser

Ny och orättssäkerheten

leave a comment »

Ny och orättssäkerheten

Det enda skälet för Åklagarväsendet att släppa fram sin minst ambitiösa åklagare att påstå att det ur Svenskt rättsväsendes synpunkt går bra för en Ecuadoriansk åklagare att förhöra Julian Assange på deras ambassad går ju inte alls ihop med att det aldrig gått för sig med en åklagare från  det Engelska Rättssystemet att förhöra Assange. Om inte Ny o Co vill förklara detta nya förhöret meningslöst förstås…

Inget nytt i svenskt hänseende för en långtgående rättsskandal man orkestrerat åt USA.. Allt för att sätta foten på Wikileaks och deras avslöjande av det stora landet i väster mördande krigsmaskineri.. slaktarbeteende och sponsring av terror..

Givetvis måste ju Åklagarämbete nu gå ut i media innan UG avslöjar hur mediahororna och vårt rättssystem gjort allt för att låta pöbelmentaliteten döma Assange utan att ett åtal ens varit i närheten av att komma till stånd. Två, tre preskriberade åtalspunkter aska alltså tjäna som spik i kistan åt Assange /Wikileaks. Ett åtal som aldrig skulle bli av eftersom vårt Svenska rättsväsende redan avgett löftet att utelämna Assange åt USA militära domstolar och eventuella bödlar….

Se hur det gick för Manning och avslöjandena av landets krigsförbrytelser i Irak. Förutom att hela angreppskriget byggde på lögner… Ett raserat samhälle, vatten och elförsörjning, hundratusentals offer, för att bli av med sin forna svurne vän och diktator Saddam…

Lögnerna om Libyen var inte bättre än de om Syriens Assad… Offrens siffror är massiva och förstörelsen för länder som levde i fred är total.

Isgren kommer ju inte åka till UK för förhör….

Ligga sig till stjärnorna och falla så sakteliga Var det inte det de önskade sig… Hur många HIV-tester har de själva tagit?

http://www.counterpunch.org/2016/02/05/freeing-julian-assange-the-final-chapter/

Vem kan segla förutan vind

Unit 731

leave a comment »

.

Unit 731.

http://youtube.com/watch?v=IgtIyNRv3g8

.

Vad enastående märklig den bedrägliga världen kan te sig. Japaner utförde likvärdiga experiment på människor som Tyska forskare. Allt handlade om att utveckla massförstörelsevapen av biologisk och kemisk karaktär. Man testade smittämnen farsoter allt efter önskemål och behandlade människor lika illa och sämre än djur. Man testade fram smittbärare och synade resultatet med tillfredsställelse. Man hade levande människor för att testa fram sprängkraft och effektivitet i nya dödsmedel. Man dissekerade levande människor för att dokumentera bästa forskningsresultat på vilka inre skador smittor orsakat. Berättelserna om experiment härifrån är lika grymma, lika fasansfulla som från lägren i Tyskland och i de ockuperade länderna.

Definitionen av folkmord är ju inte så enkel. Därför kan Wikin klargöra dess vidd, omfattning och att Sverige skrivit under och ratificerat den. http://sv.wikipedia.org/wiki/Folkmord Att begreppet inte rymmer mord på fackföreningsanslutna, homosexuella, kroniskt sjuka, efterblivna och lytta är ju en brist i begreppsvärden. Grymheten skiljer sig inte särskilt mycket i att mörda alla de som inte vill acceptera den nya maktens påbud.

Så Japanska regimen höll på med ohyggliga framtidsplaner de med… Dödslägret var inget annat än än krigshetsarnas labb för framtida massförstörelsevapen… och man experimenterade på människor..med mycket grymma metoder. Där fanns givetvis en opinion också men den kunde ju knappast utgöras av judar som i Tyskland. Förresten hade ju den politiken betydligt fler kritiker och en stark opinion och den tystade man och skrämde resten av den med ohyggliga medel.. Sedan kan ju alla folkgrupper och invånare protestera mot inhuman och orättvis behandling. Vare sig de mördas effektivt och resolut eller långsamt är det samma krafter som ligger bakom.

Till det makabra skådespel krävdes givetvis ugnar för att bränna upp testobjekten eftersom de var kontaminerade med mycket farlig smitta. Denna tidens kritik mot den allmänna uppfattningen om utrotning av ett specifikt folk kan ju ses som osmaklig, men ett värre krigsbrott döljs ju faktiskt av ett, förlåt, mindre. Att utvecklandet av biologiska vapen för krigföring mot hela samhällen och befolkningar krävde hysch hysch kan ju ingen ifrågasätta. Tanken som borde slå en är vem och vad hade intresse av att under smittsamma men ”naturliga” former slå ut hela befolkningsgrupper, samhällen, motstånd och opinion?  Att detta givetvis skulle drabba alla dem som inte ville följa, acceptera de nya styrena kan ju knappast verka avlägset eller främmande.

Idag läser vi att flera hundra exemplar av Anne Franks dagbok rivits sönder av rasande Japaner. De har aldrig fått förklarat för sig att utrotning bara hade med Judar att göra.. Japaners övergrepp på egna medborgare och kineser är väl som alla andra, håller man på med medicinska experiment och försöker odla fram giftiga bakterier så testas det godtyckligt på människor. Man var givetvis tvungna att transportera både människor och bränsle för dessa ugnar på järnväg. Någon massutrotningen i betydelsen specifikt folkmord blir ju svårt att finna fog för här ändå syns betingelserna och faciliteterna vara likvärdiga. Lika skrämmande hänsynslösa som i Europa och lika svindlande groteska i sitt mål och med vilka metoder man systematisk arbetade för att finna på massförstörelsevapen och hur man kunde sprida försåtlig smitta..

Att det finns orsak att dölja ett sådant beteende för eftervärlden kan ju finnas fog för att misstänka. Att planera för en otäck och maktfullkomlig framtid med ohyggliga medel som smittsamma sjukdomar syns som ett förfärligt brott i och av alla tider.  För sådana krig handlar ju om att utrota hindren för en viss sorts politik och där hade ju Tyskland och Japan mycket gemensamt. Likaväl som alla andra stormakter som också de höll på med samma sak. Att utveckla massförstörelsevapen av alla slag. Maktfullkomligheten kunde ju bara ha medvetna kritiker som fiender. Dessa det var fackföreningsledare, socialister, andra oppositionella. Sjuka, lytta och handikappade var en belastning för det nya vinstrika samhället där ingen kunde ställa krav eller villkor efter det mått den statsstyrda fackföreningen godkänt… Att man ”effektiviserade” samhället var ju bara en beskrivning för filosoferna och den intet ont anande befolkningen.

Att sedan västvärlden roffade åt sig forskningsresultaten såväl som forskarna även här kan ju ge en vink om vad för monster vi göder och omhuldar. En ulv i fårakläder bli en blygsam underdrift.

https://en.wikipedia.org/wiki/Unit_731

http://unit731.org/ Varning för starka bilder.! http://unit731.org/Experiments.html

http://www.technologyartist.com/unit_731/

http://www.theage.com.au/articles/2002/08/28/1030508070534.html

http://www.toddlertime.com/bobbystringer/unit-731.htm

http://www.deepblacklies.co.uk/unit731-part1.htm Några raders horribla läsning och konstaterandet att dessa förbrytelser lagsöktes aldrig av de allierade… Däremot av Sovjet enligt wikipedia..

http://www.deepblacklies.co.uk/unit731-part2.htm    Smittade skogsmöss fälldes av amerikanska bombplan i Koreakriget.

http://www.todayifoundout.com/index.php/2013/07/wwii-horror-files-unit-731/

http://www.mtholyoke.edu/~kann20c/classweb/dw2/page1.html

Yoshio Shinozuka- Shinozuka was a Imperial Army Soldier who served in Unit 731, specifically by performing experiments and vivisections those captured in China. Recently, in 1997 he gave testimony in regards to the activities of Unit 731. 180 Chinese were suing the government of Japan for compensation in addition to a formal apology for the agonizing deaths of family members claimed to have been killed in the laboratory of Unit 731. Shinozuka said ”I was a member of Unit 731 and I have done what no human being should ever do”. Shinozuka tried to give a speech at a peace conference in the United States but was denied since he had been a war criminal. Though, like Ishii and most others who were involved in Unit 731, he received immunization from the United States in exchange for providing results of the experiments. ” >>http://www.mtholyoke.edu/~kann20c/classweb/dw2/page2.html

Disease Human Cases Adequate Material Total
Anthrax 31 36
Botulism 0 2
Brucellosis 1 3
Carbon Monoxide 0 1
Cholera 50 135
Dysentery 12 21
Glanders 20 22
Meningococcus 1 5
Mustard Gas 16 16
Plague 42 180
Plague Epidemic 64 66
Poisoning 0 2
Salmonella 11 14
Songo 52 101
Smallpox 2 4
Streptococcus 1 3
Suicide 11 30
Tetanus 14 32
Tick Ecephalitis 1 2
Tsutsugamushi 0 2
Tuberculosis 41 82
Typhoid 22 63
Typhus 9 26
Vaccination 2 2
403 850

>>http://www.mtholyoke.edu/~kann20c/classweb/dw2/page3.html

http://www.nytimes.com/1995/03/18/opinion/the-crimes-of-unit-731.html

Så vad lekte man med av dödens alla möjligheter till att eliminera mänskligheten med? Man finner till och med fästingar att bära smitta med. Ebola är egentligen bara modernt och som AIDS, manmade.. http://www.2000tv.se/gammalt/aids/Origin.htm

Som om Unit 731 inte var nog fanns en Unit_100 För övrigt inte de enda om man söker på nätet.

Inkvisitionen

leave a comment »

.

Inkvisitionen

drevs av maktgalna människor och hade tortyr som metod för att tvinga fram bekännelser.

Det är väl bara diktaturer av varierande sort, politisk, militär eller ekonomisk,

som har bruk för metoder hörande till omänskligt beteende, för att bekräfta sin makt och existens.

Har de inga fiender så uppfinner de dem med all säkerhet….

Döper sina kritiker till lämpliga namn och förser dem med långa skuldebrev så att de kan visa upp en anklagelseakt som heter duga..

Vad som belyses i Svd’s artikel är inget nytt,

alla ursäkter för angreppskrig bygger på falska fakta och

inget annat är ett problem än att fabricera motivet.

Terroranklagade samlade på hög på Guantanamo angivna för en dollarbunt och inga erkännanden utan tortyr?

Vem behöver tortyr?

Enbart diktatorer.

Det är onekligen en skurkstat vi bockar och niger för…

http://www.svd.se/nyheter/utrikes/bush-kande-till-fangars-oskuld_4547583.svd

Hoppas Bush o Co blir åtalade för krigsbrott.

.

%d bloggare gillar detta: