castoropollux

Not just another WordPress site

Posts Tagged ‘Livets Ord

Livets Ord är väl en mer bländande variant av Jehovas Vittnen.

leave a comment »

.

Livets Ord är väl en mer bländande showvariant av Jehovas Vittnen.

Totalitär kontroll och framgång i en salig röra, kompletterad med bensparkar och yvig sång. När nu Ekman fått nog av sin egen religionstolkning och insett den tom och innehållslös, så vankas nya upplevelser och uppträdanden i de något trånga bekännelsebåsen. Jesus har upptagits i politikerhimlen. Det må vara både stort och ett under få kunde vara förunnat förutom KD då. Det ska löna sig att tro på gud. Det skulle man kanske offra Jesus för. Ja kasta över bord till förmån för alla djuren som frestande nog kan rida en istället. Det visste man redan innan Jesus ställde till problem. Vi andra får ett hundliknande liv att vifta på svansen med åt våra erkänt stora och självbelåtna herrar med eventuella damer. Ordet vart kött i bokstavlig bemärkelse och nog är vi tacksamma för att det är så. Att sluta efter väl förrättat värv känns annars illavarslande.. Det tarvar en bekännelse som inte liknar något annat än lättsamt deltagande och distans..

.

Ekman Sadlar Om…

leave a comment »

.

Ekman Sadlar Om…

Ända sedan jag läste att Ekman påstod sig varit kommunist och från det blev lönsam troende (?) att riva till sig av både världens rikedomar och guds på ett närmast oförskämt girigt sätt så har hela personen och rollen känts och påmint om en skrivbordsprodukt. Med tanke på hur religiösa sekter i alla andra sammanhang styrts uppifrån och uppvisat de mest slående exempel på vantro, övergrepp och våld. Så står manipulationen som en fyrbåk och som neon över hela detta komplex. Betänk att fredsrörelser med religiösa förtecken grupperades långt hemifrån och utsattes för övergrepp. Qui Bono..? Den krigförande och våldsamma delen av staterna förnekade sig nog inte.. Att vara emot krig var detsamma som att vara kommunist… På den punkten har man inte bytt fot bara taktik och namn.. Samma medicin för likadana problem. En opposition som hindrar utvidgandet av ”lebensraum” och ska himlen vecklas ut i blott tre dimensioner finns det inte plats för mycken mänsklighet eller dess villkor.. Förstå vi grunderna för det står krig, attentat och oroligheter såväl som svält i ett kontrastrikt ljus.

Ekman bekänner sin synd… Ja vi kan hoppas på god en fortsättning, men tvivlen kommer givetvis bestå.. Det är på en blekgul häst Ekman lämnar för att anträda en ny rutt. Annars ska väl den nya kyrkan garantera mer oinskränkt rätt än vad en människa kan begära.. Påven kanske ska söka skydd…

Att religionen i Staterna i många stycken är en farlig art kan ju höras på alla plan så fort det hettar till. En whistleblower får trycket i dessa att explodera direkt. Då hatas det så att om blickar och ord kunde döda, så skulle folk falla ner i parti och minut.. Det vinstrika välsignandet av en girig tro kan ju inte annat än ackompanjeras lämpliga don som passar önskemålen och ändamål som inte sinkar medlen. Att avslöja våldets och girighetens kopplade natur har ett pris. ”Ditt ord är mina fötters lykta och ett ljus på min stig” till banken… Att privatisera Gud har varit lönsamt det också oavsett de moraliska och etiska implikationerna.. Inte i några andra sammanhang har man haft några skrupler angående lönsamhetens infriande villkor på alla ljusa drömmar om ens egen framtid..

Written by CastoroPollux

11 mars, 2014 at 11:23

%d bloggare gillar detta: