castoropollux

Not just another WordPress site

Posts Tagged ‘Lundsberg

Lundsberg är på tapeten igen.

leave a comment »

.

Lundsberg är på tapeten igen.

Att skolans verksamhet varit uppåt väggarna, haft grava brister i elevomsorgen och tydligen i skolmoralen, kan bara de själva tydligen förneka. Tydligen med en förmåga som vådligen överträffar allt man kan föreställa sig. Att de inte känner igen mönstret trots att det återkommer år efter år, kan väl handla om en blind fläck, en vana trogen och en synnerligen envis sådan. Ränderna går aldrig ur blir lite väl sarkastiskt som om den intellektuella biten i sammanhangen skulle te sig som skuggor av ett galler.  Å andra sidan verkar ju även den nybakade styrelsen komma ur samma ugn, samma hetta och samma baktid. Det är till att påstå sig ha ryggen fri men ändan är då både blek och bar…

Det är förvånande att Lundsberg kan hävda att internatverksamheten skulle vara skild skolans undervisande verksamhet och påstår att skolinspektionen vantolkar sitt uppdrag. Vi ska väl förstå det som att Lundsberg skiter i eleverna bara undervisningen får rulla på och pengarna in med de storvulna idealen.. Pojkstrecksmentaliteten sitter som om den var gjuten och det går väl svårligen missta sig på hur det ligger till. Man stöps i en form och sedan ska bara tyngden göra resten… Gärna i en överhettad variant.

Så Lundsberg har på sätt och vis givit strykjärnsjournalistiken ett ansikte. Allt är utslätat till en praktfull kostym och vecken ligger liksom där de ska. Problemet är ju att de försöker bära den som om inget hänt.. Den närmast glödande ilskan över att vara ifrågasatta får väl förståndet att närmast vitglödgat kunna bränna bort ojämnheterna i verkligheten…. http://debatt.svt.se/2013/08/29/klasshat-och-avundsjuka-stangde-lundsberg/ Med sådan svar på allvarliga problem kan vi förstå att Lundsberganden är en gammal skrämmande instans, ett spöke få vågar ifrågasätta. För dess överlevnad kan ju många saker och skeenden offras.. Det första kan väl inte vara förståndet.

Snövit och de sju dvärgarna har för alltid förvandlats till ett pekoral… Att lyckas bli så lika verklighetens simplaste vedermödor kan inte vara en slump. Det är det naturliga urvalet. Det självförbättrande. Det inpiskade påtvingade strama, utan eftertanke eller överväganden. För framgång måste något offras och alla som hindrar det ska ju veta sin plats.. Förringandet och bagatelliserandet blir sju resor värre för att finna och putsa de vackra idealen. Önsketänkandet formar sig som en saga….. Verklighetsflykten måste onekligen ha börjat tidigt.

Den socialistiska förkättrade skolan i strykklass har mött sin huvud- och över-man. Det är klart att resten av verkligheten kan betraktas som arslen. De övriga infernaten ligger inte så långt efter. Står Hydran modell? Styrelsen har inga betänkligheter!

Några växer upp och inser att djuren under sängen, på vinden, i källaren, runt och uppåt väggarna bara var slätstrukna spöken från en mörk tid. http://debatt.svt.se/2013/08/30/lundsbergs-foraldrar-offrar-sina-barn-for-traditionens-skull/

Eftersom polisen är så behjälplig med att glömma och förlåta och lagens långa arm gärna böjer och formar sig efter dessa krafter kan väl inte skolan känna något större tryck ifrån verkligheten. Sagan kan fortsätta. http://wp.me/p1zCpc-7jwy

Written by CastoroPollux

19 september, 2013 at 12:05

Lundsberg – i gott sällskap?

leave a comment »

.

Lundsberg – i gott sällskap?

http://www.svt.se/ug/elever-erkande-misshandel-polisen-la-fallet-at-sidan

En instans i skolvärlden som kunde varit ett skolexempel på god utbildningsmiljö, men som kantat historien med skandaler av sällan skådat och knappast förväntat innehåll. Att någon förändring inte krävs, varken av sunt förnuft, goda skäl eller massor av pengar står nu också polismyndigheten som garant för. Det kan ju kännas stärkande för en ryggrad av härdat stål. Vi ska ju förstå att Sveriges etablissemang utbildas här i antifacklig hållning och djupaste förakt för människors olikheter har ytterligt svårt att böja sig.. Att nu verksamheten drabbats av stängning ger genljud inte i en reflektion över sina fatala brister utan över skolverkets åtgärd. Med ännu en skandal som borde utspelat sig på en bakgård långt borta från all redlighet så presenteras istället en argumentation som gör all nonchalans i alla andra sammanhang fullständigt självklar. Elever och andra gör otvetydigt klart hur man förhåller sig på behörigt avstånd ifrån allt i verkligheten som kan skapa obehag och konflikt. Ett konkretare sätt att låta sagan bli sann och stryka undan verkligheten, som om det var lite damm, kan väl bli svårt att hitta.

Att polisen har lika lätt att uppvisa en skinande blank fasad kan ses som en händelse som ser ut som en tanke.  Man har ju hört otroliga historier som med beskrivning av hur man fifflar med och fyller statistiken till brädden istället för att lösa brott. Verksamheten har blivit politiskt korrekt och verkligheten är ju det minsta bekymret. det är ju inte brotten man vill komma åt utan se till att etablissemanget får arbetsro och kan fortsätta utöva och utöka sitt maktmissbruk….

Att befolkningen ska känna sig som strykrädda hundar har tydligen utvecklats under Allians och privatiseringsmodell.  Brottförebyggande rådet ”Brå” ersätts av Brottstatistiska dådet. För säkerhets skull, så att allt blir rätt, utförs det av utbildad personal. Polisen själva.

Vi behöver inte tvivla alls på Stefan Holgerssons kunskaper i ämnet eller erfarenheter av forskning. http://hd.se/helsingborg/2013/08/14/polisforskare-satt-att-manipulera/ Däremot på verksamhetens pelare och överhuvud som tydligen inte vill se dessa avslöjanden i media….

Skåda själv försvaret av verksamheten och betänk hur det i praktiken ändå slutar under rullande verksamhet… http://www.dn.se/ledare/vi-lyssnar-pa-stefan-holgersson/ Jämför gärna med de vackra orden från Socialtjänstens kvarnar som påstås mala det mest kvalitativa resultat, spetsat med goda föresatser och imponerande paroller, men i verkligheten hela tiden blir en stötesten, en stenhård surdeg, eftersom utredningarna kantrat och sjunkit långt under acceptabel nivå… Arbetar utredarna i syrefri miljö eftersom skandalerna är djupdykningar i brister och avsaknad av fakta. Varför ter sig enligt dem ”vedertagna bevis” som inget annat än fantasier, förutfattade meningar och dumdristiga slutsatser. Varför ser materialet och produkterna ut som vilda fantasier..? Under vems huvudmannaskap ser samhället ändå ut så här?

.

Written by CastoroPollux

19 september, 2013 at 12:03

Lundsbergs-Andan forts..

leave a comment »

.

Lundsbergs-Andan forts..

http://debatt.svt.se/2013/08/30/lundsbergs-foraldrar-offrar-sina-barn-for-traditionens-skull/

I den inledande artikeln så lyser särskilt en sak igen vid en snabbläsning. Lundsbergsandan känner väl inget behov av att anpassa sig till en modern värld. Det är väl därför metoderna helt enkelt levt kvar som underhållning och stärkande övningar för att göra skillnaden lönsam och bevara klasskampen som en meningslös aspekt i världsbild som alltid lönat sig bäst för den maktutövande.  Ogenomträngliga och höga murar är ju populärt bland maktmissbrukare. Den minskade hörsamheten för vettigare och mänskliga ideal hamnar givetvis på bekvämt och önskat avstånd. Heder åt artikelförfattaren som kommit insikt och mognat. Det är något helt annat än de sura äpplen som larmar och gör sig till inför faktum. För vem sätter man upp ett skådespel bara de själva kan tro på? ”Fördumsfullheten” blommar ut med en smalsyn och inskränkthet man bara trodde brist på bildning kunde kopplas till. Inte ens en finskola och hur mycket bidrag som helst hjälper mot ren och skär aningslöshet…

Av ytterligare artiklar att döma så påstås just nollningen vara godkänd av rektor och de skyldiga utmålar sig som ångerfulla. Dessa har då gett patetiskt en ny och större dimension. Dessa menar sig komma undan sina gärningar med att skylla på någon annan. Om styrelsen sagt upp rektor av denna anledning kan han ju stämma dem..  Att skylla ifrån sig  http://debatt.svt.se/2013/08/29/klasshat-och-avundsjuka-stangde-lundsberg/  kan genom lösa påståenden och ytterligare bekräftelser på sin verklighetsfrånvända attityd finner sin uppenbara och hämningslösa attityd. Om avundsjuka och klassförakt fällde Lundsberg så är det i så fall de egna egenskaperna som möjliggjorde den uppkomna situationen. Därtill hjälpte ju Jantelagen till i all sin välstrukna glans.

i överklagan och begäran om inhibition hänvisas till drabbade elever. Man måste ju förvånas över att det inte är offren för nollningen och strykjärnsbehandlingen de menar utan eleverna som behöver finna en utbildningsplats som erbjuder skydd. Att nonchalansen är ett ogräs som växer vilt i verksamheten och spritt sig till elevunderlaget kan ju skönjas utan problem. ”Bara det inte drabbar mig” kan ju vara en passande paroll åt klacksparkarna som utövas mot den situation som orsakat stängningen. Nu menar sig skolan förlora pengar på stängningen. Ja den som undrade var idealen fanns och vad den var beskaffade av behöver inte undra längre.

.

Written by CastoroPollux

1 september, 2013 at 09:53

Lundsbergs Andan fortsätter spöka..

leave a comment »

.

Lundsbergs-Andan fortsätter spöka..

Nu överklagas beslutet om  stängning och inhibition begärs! På grund av de drabbade eleverna, inte offren för mobbingen(?), utan de elever som tvingas annars byta skolort och utbildningssäte. Jag finner det synnerligen betänkligt att inte vilja komma så långt bort som möjligt från en skola som inte kan garantera elevernas säkerhet och som har seniorer som inte förstått värdet av respekt. Det visar väl på något om bristerna i verksamhetens grundvalar. Rättare sagt de grundvalar som borde finnas existerar knappt för en senior som kan strunta i dessa regler om de fanns markerade kan ju knappast ha stått högt på agendan för den dagliga ruljangsen och de livsavgörande frågeställningarna man bör ha med i bagaget i livet och särskilt på en institution vars golv man trampat under flera terminer. Sedan kan man ju undra över skolledningens vilja att lyssna på de högröstade och inte ta sitt ansvar för de drabbade.. Eller är pengar ändå till sist och främst först ändå allt.. Ja då förstås mellanrummet som mänsklighetens grundläggande behov inte passar in i..

Om en organisation som denna begär att bli struken medhårs i detta läge kanske fler ideal borde få stryka på foten….  Ett bondeoffer som en rektor kan ju snart ersättas av en ny. Högerspöket måste ju ändå få sin näring. De tykna kritikerna från höger som menar att det är journalistisk extremvänster som ligger bakom båda händelserna och beskrivningarna kan ju inte hedra sig med en korrekt verklighetsuppfattning ens inför faktum. Vem trodde öht det eller att det ens behövdes en..? Att leva på falska ideal kräver ju offer från omgivningen och så har världen sett ut sedan urminnes tider. Glöm inte att historien är fylld av förskräckande exempel på vad som kan offras med lite beskyllningar, falska uppgifter och tillrättalagda sanningar. Man matar djuren med alla möjliga argument om hur kritiken saknar grund och bara stammar ur något diffust vänsterorienterat. Det är så man talar till hundar, de behöver inte förstå ens att fakta är förljugna och anpassade för sväljas hela och utan att undra ens… Högerspöket väntar på din bekräftelse, det är bara att vifta på svansen, så får du fler godbitar. Vi som sett rondellhunden snurra upp förståndet på säregna existenser utan protester, kan ju vara klara över att det kan bara lyckas med byrackor.. Masspsykosen tas med lite lättsmält ”fördumsfullt” resonemang.

Om exemplen ovan synes få så bekräftar  http://debatt.svt.se/2013/08/29/klasshat-och-avundsjuka-stangde-lundsberg/ alla ens förutsättningar för att förstå hur mycket som fattas ett spöklikt skeende och en skapelse som lämnar sådana avtryck i världen och i medvetandet. Dessutom haglar ju invektiven om hur allt detta av välförtjänt kritik skulle kunna avfärdas som vänster och extremism gärna kopplade till varandra med fantasirika knutar.. Att föra sin talan inför djur med djurs vokabulär avslöjar ju både avsändaren och måltavlans brist på förstånd men kompenserat med fördomar…

.

Written by CastoroPollux

31 augusti, 2013 at 13:46

Dårhuset Lundsberg..

leave a comment »

.

Dårhuset Lundsberg..

Man blir förhoppningsvis olik dem man umgås med. Just för att man ska inte döma andra efter sig själv, när det kan finnas hederliga människor. Lundsberg stängs….!!! KAnske på tiden för en organisation som inte verkar alls bekymrad om vad för effekt just den smalaste bredbenta Svenska kulturen får för konsekvenser. Mobbingfallen samlas på hög i en slags efterkrigisk anda av inhägnade taggtrådsattityder.

De lyckades kränga staten på bidrag och påstod att de inte förstod reglerna. Att dessa rabatter på elevavgifterna var löneförmåner i flera fall undgick visst de dömande organen, som därmed av folk sågs vara ytterligt lika den anda som tydligen präglat finskolornas bildningsnivå vad gällande statliga bidragsformer och regler.. Att metoderna varit skandalöst generösa mot de egna premisserna visar på arv man genom åren vårdat och vattnat.. Den socialdemokratiska staten sågs inte som annat än en mjölkkossa…

Att komma ut ur denna livsutvecklande miljö oförstörd måste ses som ett under, men eftersom gud inte styr över detta helvete så verkar makten uppgiven inför den obändiga oviljan att tvingas anpassa sig efter demokratiska normer. Socialen kanske skulle ingripa och omhänderta familjemedlemmar som inte förstår varken sitt eller andras bästa. Dessutom fortsätter de tydligen sätta press på en styrelse och skolledning som verkar vara lika lilla utsatt som elleverna. För inte kan de blivit lika dem de umgåtts med? Inte heller kan cynism och penalism vara en särskilt gynnsam motor för ett växande släkte men däremot för ett härskande… Det är väl där vi ska förstå motståndet mot förbättringar och hur nu hatet mot staten som blandar sig i ”naturens gång” och gör den fortsatta driften omöjlig… Vi ska väl tro att de tar sitt pick och pack dit där inget i fortsättingen hindrar dem.

.

Written by CastoroPollux

28 augusti, 2013 at 15:24

Bidragsfusk

leave a comment »

.

Bidragsfusk.

Skulle vara intressant att höra Reinfeldts kommentar om detta luxuösa fusk.Annars är ju karlns övertygelse stark om att det bara är sjuka och drabbade som ens kommer på tanken att fuska. Hur är det då när fullt friska höginkomsttagare dribblar med uppgifterna, gör slag i saken och skaffar sig ännu fler fördelar på andras bekostnad??

Sveriges finaste skola ”utbildar” de fräckaste bidragstagarna. Inte undra på att de växer upp med övertygelsen att skattebetalare alltid ska stå för notorna vare sig det är fest, katastrof eller något de med förkärlek kallar utveckling.

.

Written by CastoroPollux

10 juli, 2012 at 13:12

%d bloggare gillar detta: