castoropollux

Not just another WordPress site

Posts Tagged ‘Netanyaho

Galningen Netanyahu

leave a comment »

Israels bästa antisemit har uttalat sig igen. Ingen som denne skapar väl så mycket hat och förakt mot oskyldiga judar som han. Aggressionerna står som spön i backen hos en kraft som bara tänker på sig själv. Världens aggressivaste och farligaste land näst efter USA är Israel och dess högerextrema apartheidpolitik, det är väl något att tänka på ur religiöst och kristet perspektiv! Gud som tungt beväpnad med världens mest avancerade vapenmakt synes ju vara ett adekvat bönesvar, där ändamålet trots allt helgarde ohyggliga militära medlen.. Tongångarna ur evangelierna står i bjärt kontrast med sanningen så som den hotande siktar på alla betraktare. Där tortyrhålor och ilskna förhörsmetoder pärmar in den bibliska framtiden och hoppet i ett avgrundsdjupt mörker.. Det behöver inte gå upp ett stort ljus, här är sanningen skönjbar i halvdunkel och lika pinsam som lögnen, vilken ju trivs bäst i skummet. Atomvapeninnehavet har då stigit dem åt huvudet och det märks. De tror att alla andra som skaffar sig kärnkraft och lära sig anrika uran ska bli lika onda som de. Det kan ju vara bra att förstått sakens allvar och natur. Världens farligaste och aggressivaste nation har redan använt bomben och visat att för maktens metoder skyr de inga medel till att uppbära full ekonomisk och politisk kontroll.

Written by CastoroPollux

24 november, 2013 at 11:21

%d bloggare gillar detta: