castoropollux

Not just another WordPress site

Posts Tagged ‘patent

Monsanto och svälten

leave a comment »

.

Monsanto säger sig vara för så mycket. ändå innebär allt de gör att de motverkar alla sina höga ideal.  Att ta total kontroll över vår matproduktion är inte att arbeta mot svält utan fullständig kontroll. Monsanto är bara intresserad av att kunna sälja sina produkter och hindra andra. Frö som vi använt i generationer, blir mer eller mindre omöjligt att sälja. Frö som är härdiga, fruktsamma och av gedigen kvalitet ska vika för utsäde som tål bekämpningsmedel? För den stora skara brukare som inte kan odla, som inte inser att industrialiseringen förstör grunderna för hela vår kultur på jorden, fortsätter Monsanto tvinga brukare och konsumenter äta kontaminerad mat. Inga löften om dessa medels ofarlighet har visat sig vara giltiga utan enbart rappakalja. Deras restprodukter kan alla numer hitta i grundvatten, egna brunnar och överallt i miljön. Inskränktheten i vinstdrivande företags dokumentation och bristfälliga för att inte säga bedrägliga forskning om skadeverkningarna av bekämpningsmedel har hela denna jord och dess befolkning fått ta konsekvenserna av. Varför vår föda ens skulle behöva vara bemängd med gift och dessutom genmanipulerad för att patentets hela inkomstbringande rättigheter ger visar på att det är inte maten som är det väsentliga för Monsanto utan kontrollen. De gör inte något för vår skull utan helt och hållet sin egen. Ett bolag med sådana ambitioner ska bojkottas.

I EU vill de fortsätta utöka kontrollen och göra marknaden till helt och hållet sin egen. De är inte för mångfald eller unika egenskaper. De företräder på det marknadsmässiga planets värre principer än kommunismens avarter om styrning och kontroll. Hade ändå Monsanto en argumentation om att allt de gör är till fördel för konsumenten och produktionen vore saken en annan. Nu är det en avgrundslik stor skillnad mellan vad de gör och vad de säger och resultatet/konsekvenserna av deras verksamhet.

Fyll gärna i uppropet till att protestera mot Monsantos försök att undanröja alla hinder för sin verksamhet att patentera växtligheten för egen räkning.

http://www.avaaz.org/en/monsanto_vs_mother_earth_loc/?bkMUncb&v=23908

I ett vidare perspektiv skiljer sig inte dessa försök att äga marknaden från läkemedelsbolagens. De kan inte heller tjäna pengar på naturen och måste då bekämpa alla goda förutsättningar på naturliga och sedan urminnes tider konventionella lösningar på svåra problem som sjukdom tenderar att bli. Patenträttigheterna genererar även där garanterade inkomster trots att lösningarna knappast är halvbra ens utan sjukdomarna fortsätter och kommer i allt högre frekvens. För att senare i livet bli kroniska och djupt allvarliga. De lugnande beskeden från industrin är ju att det tillhör livet och det förlorar de inget på att ingjuta som myt i verkligheten.  Varför läkemedelsindustrin likt Monsanto alltid bekämpat naturen och gamla erkända metoder för botande av sjukdomar kan ju ingen protestera mot som inte inser att maten är grunden för vår hälsa. Det börjar redan med modersmjölken…. Förresten redan innan under graviditeten. Varför Livsmedelsverket i Sverige så länge motarbetade sådana simpla kostråd som b-12 för att undgå ryggmärgsbrock kan ju kanske ge en hint om hur viktig information silas bort av skäl som är svåra att motivera annat än att man förlorar på att lära ett folk hur viktig bäringen är för hälsan om det finns mycket eller allt att vinna på att de hålls i okunskap. Karpaltunnelsyndrom opereras fastän det länge är känt att b-vitaminbrist ger dessa symptom. Har de opererade fått veta det? Så att de kan berätta för sina barn? Istället går arvet vidare och barnen drabbas och så här fortsätter det.

Vitamin o mineralbrist ger genetiska skador. Ändå hävdar nu den senaste forskningen att de med genteknik ska bota sjukdom… Har de missat något eller bjuder vinstintresset, patenträttigheterna och vår okunnighet dem fler tillfällen till grova förtjänster enbart för att vi inte vet får veta eller i värsta fall inte kan förstå? Vår kropp är givetvis oerhört komplicerad och dess funktion är kanske i detaljerna svår att förstå eller ens sätta sig in i. Om nu bolagen med sina patentansökningar mest är intresserade av att tjäna pengar så finns det ingen anledning för dem att berätta de verkliga sammanhangen, de ärbara intresserade av att sälja sin produkt. Vi har sedan barnsben lärt oss att vi behöver äta nyttigt och i ett vidare perspektiv kanske det är en bra början att förstå sammanhangen. I tillvaron tror vi eller åtminstone projicerar vi våra besvikelser på en gud som inte bara skapat oss till ett vanskligt liv, utan också bedriver ett lotteri och delar ut sjukdomar till höger och vänster, konstruerar olyckor och elände. Om vi varken kan eller vill inse att vår hälsa styr vi över själva är ju loppet kört. Så för vems skull bär vi på myter som inte ger oss möjligheter? Om vi kan påverka vår hälsa är det ju så att ett hopp kan tändas. Om vi inte själva kan bli botade för att vår sjukdom gått för långt så kanske vi kan hjälpa våra barn. För nog bryr vi oss om dem.

Vilka intressen baserar sin information på att bli av med konkurrensen om inte de som försöker patentera hälsan, maten och helst hela verkligheten.

Vår egen hälsa är ovillkorligt kopplad till vår mat. Dålig föda och dåligt näringsintag har i förlängningen alltid konsekvenser för vår hälsa. Industriell mat är och kommer alltid vara förkastlig ur näringssynpunkt. Mat med bekämpningsmedelsrester är inte ofarlig, förutom att som med människan så ‘r näringstillförsel lika viktig för växter som för människan. Dålig och ensidig näring ger sjuka växter och principen för människan skiljer sig inte på någon punkt. Ju mer gift dess mer ska kroppen försöka motstå. Med allt sämre resurser och begränsningar i näring är ju loppet snart kört. Ju bättre kost dess mer skydd mot de förekommande gifterna. De finns ju underligt nog i allt vi äter i mer eller mindre koncentration. Varför goda odlingsprinciper förr gav starka och motståndskraftiga växter har alltför många tydligen glömt.

I senaste Borgen kom något fram som inte är särskilt förvånande. Alla som såg hur grisar behandlades lärde sig ytterligare en sak om de nu ens märkte det. De grisar som bonden själv ville äta tog han inte ur produktionens inlåsta produkter. De grisar den bonden ville äta fanns i den miljö alla grisar borde få ha. Första gången jag stötte på detta, att marknadens krav och principer krävde omöjliga och livsfientliga miljöer för produktion var hos bonden som odlade potatis för produktion och också odlade för egenkonsumtion. Den potatisen de självs skulle äta sprutade de inte……. Den de skulle sälja utsattes för marknadens trånga krav på bristande kvalitet, bekämpningsmedel och låga kostnader. ändå var det mellanhänderna som tog den största delen av vinsten. För det innebär väl bekämpningsmedelsrester, fula fläckar och dålig lagringskvalitet att produkterna har brister! En besprutad jord har ju snart inget kvar av dess naturliga förekomst av kryp som håller rent och bidrar till näringstillförseln som tex mask gör. Därav blir ju snart jorden fattig på mikronäring och mineraler vilket ju ger sjuka växter och i sin tur måste bekämpas med nya medel, osv osv. Sådär håller det på i vår yttre miljö och också i vår inre. Vi blir sjuka ideligen men förstår aldrig sambanden eller orsakerna. Förklaringarna är ju oftast som intresset något bleka och tvetydiga. De blir väl det om man inte vill komma sanningen nära..

För övrigt hat bolaget större intentioner än så. Att skydda sig mot den minst sagt underliga verklighet de vill kalla för vår naturliga.

http://wp.me/p1zCpc-7jqk

Written by CastoroPollux

18 maj, 2013 at 14:49

%d bloggare gillar detta: