castoropollux

Not just another WordPress site

Posts Tagged ‘polismyndigheten

Rakel, Pust och……….stön.

leave a comment »

.

Rakel, Pust….och stön.

Förvirringen är stor i Polismyndigheten, man trodde att Rakel var den tilltänkta, men upptäcker att det är Lea man fått till sin brud. Smekmånaden i mörkret har förvandlats till en mardrömsfylld vardag för ättlingarna och arvtagarna till den omhuldade poliskåren..Att vara gift med en fru som inte kan lyssna, som vägrar samarbeta och som är som en kvarnsten kring halsen har till slut fått måttet att bli rågat även om också det tog tid. Att slöjan fallit från ögonen är ju bejublat tacksamt att Lea’s fägring inte var en underdrift utan en felaktig beskrivning ska ju tillskrivas aningslösheten och kanske den uppdämda frustration av outlöst energi..

Pust och stön ackompanjerar plågorna efter den envisa förmåga man bara kan tillskriva dessa fatala misstag.  Slöseriet med skattemiljarder är med förlov sagt inte blygsamt heller. Att samhällets ena stöttepelare rasar med ett dån kan ju bara döljas av det faktum att man skriver så blygsamt som bara ovässade pennor tillåter. Pust skulle, säger man nu med ett stön, underlätta hanteringen av anmälningar och allt pappersarbete under myndighetens utövande av sin klubblika makt. Idag står det klart efter också den miljardrullningen att ingen stjärt är torr. Att pannorna är både bleka och i djupa veck. Munnarna står på vid gavel och att myndighetens tröskande i leran verkligen hade avsedd effekt. Privatiseringen av samhällets bevakning kunde ostört fortsätta i lugn och ro. Småbrottsligheten (Reinfeldts ord) kunde börja växa som på träd medan myndigheten lärde sig sålla bland anmälningarna som den effektiviserade polis man skulle bli. Pust- Sabel som det kanske rätteligen skulle heta blev likt ett tveeggat svärd något att verkligen hugga sig i bägge fötterna med.

Lundsberg – i gott sällskap?

leave a comment »

.

Lundsberg – i gott sällskap?

http://www.svt.se/ug/elever-erkande-misshandel-polisen-la-fallet-at-sidan

En instans i skolvärlden som kunde varit ett skolexempel på god utbildningsmiljö, men som kantat historien med skandaler av sällan skådat och knappast förväntat innehåll. Att någon förändring inte krävs, varken av sunt förnuft, goda skäl eller massor av pengar står nu också polismyndigheten som garant för. Det kan ju kännas stärkande för en ryggrad av härdat stål. Vi ska ju förstå att Sveriges etablissemang utbildas här i antifacklig hållning och djupaste förakt för människors olikheter har ytterligt svårt att böja sig.. Att nu verksamheten drabbats av stängning ger genljud inte i en reflektion över sina fatala brister utan över skolverkets åtgärd. Med ännu en skandal som borde utspelat sig på en bakgård långt borta från all redlighet så presenteras istället en argumentation som gör all nonchalans i alla andra sammanhang fullständigt självklar. Elever och andra gör otvetydigt klart hur man förhåller sig på behörigt avstånd ifrån allt i verkligheten som kan skapa obehag och konflikt. Ett konkretare sätt att låta sagan bli sann och stryka undan verkligheten, som om det var lite damm, kan väl bli svårt att hitta.

Att polisen har lika lätt att uppvisa en skinande blank fasad kan ses som en händelse som ser ut som en tanke.  Man har ju hört otroliga historier som med beskrivning av hur man fifflar med och fyller statistiken till brädden istället för att lösa brott. Verksamheten har blivit politiskt korrekt och verkligheten är ju det minsta bekymret. det är ju inte brotten man vill komma åt utan se till att etablissemanget får arbetsro och kan fortsätta utöva och utöka sitt maktmissbruk….

Att befolkningen ska känna sig som strykrädda hundar har tydligen utvecklats under Allians och privatiseringsmodell.  Brottförebyggande rådet ”Brå” ersätts av Brottstatistiska dådet. För säkerhets skull, så att allt blir rätt, utförs det av utbildad personal. Polisen själva.

Vi behöver inte tvivla alls på Stefan Holgerssons kunskaper i ämnet eller erfarenheter av forskning. http://hd.se/helsingborg/2013/08/14/polisforskare-satt-att-manipulera/ Däremot på verksamhetens pelare och överhuvud som tydligen inte vill se dessa avslöjanden i media….

Skåda själv försvaret av verksamheten och betänk hur det i praktiken ändå slutar under rullande verksamhet… http://www.dn.se/ledare/vi-lyssnar-pa-stefan-holgersson/ Jämför gärna med de vackra orden från Socialtjänstens kvarnar som påstås mala det mest kvalitativa resultat, spetsat med goda föresatser och imponerande paroller, men i verkligheten hela tiden blir en stötesten, en stenhård surdeg, eftersom utredningarna kantrat och sjunkit långt under acceptabel nivå… Arbetar utredarna i syrefri miljö eftersom skandalerna är djupdykningar i brister och avsaknad av fakta. Varför ter sig enligt dem ”vedertagna bevis” som inget annat än fantasier, förutfattade meningar och dumdristiga slutsatser. Varför ser materialet och produkterna ut som vilda fantasier..? Under vems huvudmannaskap ser samhället ändå ut så här?

.

Written by CastoroPollux

19 september, 2013 at 12:03

%d bloggare gillar detta: