castoropollux

Not just another WordPress site

Posts Tagged ‘Shitoholics

Polisen behöver sådana som Lambertz

leave a comment »

.

Polisen behöver sådana som Lambertz

De behöver sådana som Kwast också och Pentinen behöver väl åtminstone sig själv. Hur skulle riktiga mördare annars gå fria. Serieskytten Mangs lämnar i form av patronhylsor samma bevis efter sig på åtskilliga platser, men ingen vill koppla samman brotten annat än till gängkriminalitet. Var de nu fick den argumentationen ifrån. .? Malmöpolisen kan inte förklara hur de kunde missa att se att invandrade var det enda målet. Utredningen visar på stora brister och missar. Eller låta våldtäktsman efter våldtäktsman löpa efter nya offer om ingen låg på latsidan, använde sitt förstånd till att bada och snygga upp sina fördomar och förutfattade meningar. Lojheten inför brottsligheten måste ju ha några orsaker om än inte naturliga.. Inskränktheten överträffar väl i alla fall inte bildningsnivån så vi kan väl inte vara trygga. Englas mördare kunde gripits långt innan och tydligen är det så uppenbart att polisen i Falun helst städar undan bevisen på sin egen brottslighet. det gäller ju att arbeta med urskiljning, Han fanns redan tipsad om i deras register. De ser alltså det de vill se.

Att det är lätt att skylla på andra visar sig ofta. Idag har Kwast presenterat sin argumentation. Sopat framför sin egen dörr. http://www.svd.se/nyheter/inrikes/turerna-kring-sture-bergwall_8648920.svd?sidan=16   Kwast menar på fullt allvar att Quick förmåtts att erkänna av Christiansen. Det vet vi ju sedan länge, hur han matades med rätt uppgifter, så att han skulle kunna bindas till brotten.  Har Kwasten glömt det? Allt detta har med tanke på hur lite domstolarna fick veta om vad som inte talade för hans skuld sammantaget blivit en rättsskandal värdigt ett helt annat land och konstitution. Kwast, Lambertz och Pentinen kan väl söka jobb i Eritrea. Där har man inget emot fejkade bevis och traumatiska förhör till ingen annan nytta än vad tortyr brukar ha.. Där får man offren att säga det som önskas. Där kan man också sätta in vem som helst på långa fängelsestraff för den goda sakens skull.

För det är ju desperation inte rättvisa som driver dessa existenser. Det är lättare att glömma regelverket då. Även journalister och de kan väl inte ens här stå högt i kurs så företagsamma som de är. Hänga ut bildade människor som om de var både korrupta och obegåvade maktmissbrukare. domstolens ansvar och arbetssätt har missbrukats och den rådande bevisningen mot en seriemördare har fullständigt fallit sönder som ett korthus. Kwasten går ändå… Kwast påstår på allvar att Josefsson målat upp en fantasibild???? Det borde inte på långa när komma något sådant från en juridikutbildad om inte om fanns. Detsamma gäller väl Lambertz för den delen. Serieidiotin breder ut sig och sjögången i skråets högre vattenstånd håller på att svämma över bräddarna. Lambertz ombeds tona ner sig för att inte skämma ut Högsta Domstolen. Det har den väl redan gjort. Hur många år tog det innan resningsförfarandena inleddes. Hur länge har de anhöriga som tex Jonas Asplunds föräldrar kämpat förgäves mot den föraktfulle Kwast och Borgström? Dessutom mot ett rättssystem som inte vill medge några fel, brister eller ohyggliga systemfel.  Om dessa var övertygade om att TQ inte mördat deras som hur kan domstolarna kategoriskt svalt inte bara detta utan allt det andra. Rättegångsfarsen mot Tomas Quick borde bli tv-serie i utbildande syfte. Dokusåpan kunde ju bitvis bjuda på en hel del juridiska spetsfundigheter som hur man tvingar fram bekännelser och binder personer vid brott genom utmattningsteknik och övertalningsförmåga. Du slipper bara förhören om du erkänner så att vår karriär kan gå mot vidare rymder. Kwast är kanske astronaut? Bevisen finns på månen?

Bara det faktum att Sture Bergwall konfirmerades vid samma tillfälle som han skulle ha varit många mil därifrån i full färd med ett mord, borde få Kwast att sluts svinga skaftet för att göra sig ett luftrum av existensberättigande. Hela bevishistorien är så sjuk att bara personen som inte har förståndet kvar kan hålla på och mala denna smörja till cement. Att gå till botten med fötterna i det eller att gräva sin egen grav är kanske det enda sättet. Tror man åtminstone själv att flaggan är i topp är ju allt bra. .

Vad ska man alltså med fördomarna till om inte att döma? Fakta är ju bara i vägen… Det finns ju sämre sätt att känna sig misslyckad på än att inte få använda sitt bristfälliga förstånd…

.

Inte är de särskilt fascinerande…

leave a comment »

.

Inte är de särskilt fascinerande…

De där som bara måste ha tag i något att sätta dit en för. Nog drar de till sig uppmärksamhet, men är de medvetna om det? Att viljan står som ett sken omkring deras gestalt,som något som kan och ska misstas för en gloria.. De värsta och bästa ”bevisen” levererar de som inte har ett eget liv. De har ju bara större anledning att finna något som ger dem den uppmärksamhet de är så sugna på. Att besvikelserna över den egna tillvarons brister mörkar deras egna instrument och uppfattningsförmåga är väl inte det första de tänker på eller deras storögda lyssnare.. Att ett ögonkast är nog för att bekräfta deras föreställning gör det inte mindre troligt att dessa faktiskt är offer för en självuppfyllande profetia. Se Svenska Wikin tex. Självuppfyllande profetia

Visst har man fått höra det direkt ”Du har ju varit misstänkt för” ”Du har ju varit utpekad som”, ”Du bryr ju dig inte om din dotter…”. För den som vill sprida lögner och förtal finns väl inga hinder än den obefintliga moralen filande på etiken och närande det bristande omdömet. Ska det bestämma är det ju säkert att det inte blir så noga och det knappast bygger på fakta heller. Varför en del människor finner det ens värt att sprida elakt förtal ska de väl först och främst fråga sig själva. Nu gör de ju inte det självmant och inte ens under hot heller, men någon vän av ordning kunde ju fråga sig, är allt verkligen sant eller har dessa typer en särskild agenda som grund?

Ingen vill bli påkommen med lögn från den minste till den störste. Vad i själens skrymslen som gör att man inte kan släppa en åsikt eller ett rykte är väl för var och en att fundera på också. Givetvis efter förmåga och inte alls om motviljan är för stor. ”Den som söker han finner” är de gamla kloka orden. Fast nog så farliga för den som inte inser att det kan vara den egna vanföreställningen som driver intresset. Alternativt matar ointresset. Den som bara vill hata blir ju snart fullständigt nöjd och då blir det ju missnöjd ett direkt hot. De har också minst anledning att erkänna sin fel. Felslutet har gått för långt. Att denna insikt helt och hållet kan vara en lögn och förtal bryr sig nog inte snedseglaren om och den aningslöse vill ju till råga på allt inte ens ställa frågor.

Inför de stora djupen, de allvarliga frågorna, som borde ställas blundar de nog medvetandet. Mest för att uppmärksamheten är upptagen med att inte fundera för mycket på sina egna problem. Här sitter väl både knuten och låset, skälva det faktum att någon ens är intresserad av att driva sina eller andras lögner in absurdum har ju med det egna livet att göra eller mest bristen därpå. Det är desperationen som driver dessa framåt. Att finna distraktion från det egna eländet blir viktigare än att leverera fakta, för allt ser ut som fakta, för den som strävar efter en falsk jämvikt.. Även det de önskar vara sant. Genvägen till något som verkar vara en bekräftelse har ju alla ingredienser av självuppfyllande profetia. Att den inte särskilt skiljer sig från svartsjukans ridåer och förföriska dimmor kan ju vara en hint om hur det faktiskt ser ut och varför det kan pågå…. Låg självkänsla med en omfattning och orättvisa som upplevs som obotlig kan ju bara driva offerviljan att släpa fram allt större kroppar till altaret. Allt för att slippa se sig själva i det självdestruktiva ljuset.

Skadeglädjen som vind i det själsliga seglet handlar ju blott om bristen på eget liv. Då gäller det ju bara att jaga efter något som liknar kryddor i livet. Avund och missunnsamhet är otäcka motorer in i föreställningsvärldar som onekligen plattar till allt för den egna försmådda glädjens skull och i bristen på tillfredsställelse.

Att ha tvingats leva med en historia som likt den i Sandviken, fast så mycket längre och utan några skyddsnät och med egna personliga problem och upptäcka att det finns en omgivning som likt många betraktare inte vill tro att myndigheter och andra kan göras fel är smärtsamt och så onödigt. Speciellt som historien trots sin ålder ändå aldrig får ett slut. Ska man ta några av beskyllningarna på allvar som tex ”Du bryr dig inte om din dotter” som ju är en allvarlig anklagelse så kan man undra. Var får de det ifrån? Och hur kan de sprida sådant vida kring utan bekräftelse? Kan någon bekräfta det? I så fall vem. Är det hon som efter alla år inte förstår vad som hänt och fortfarande tror att hennes far aldrig brydde sig om henne? Det visar kanske mer på den skedda allvarliga skadan, än att alla påståenden om pappan som en nonchalant oansvarig slarver var sanningar?

Dessutom med en beskrivning om fadern som motsvarar en livsfarlig psykopat. I så fall talar fadern för stängda öron, för inget går fram där och hur kan det göra det med den förfärliga beskrivning om en fader detta barn försett med av en besinningslös och hämndlysten moder som fick allt stöd av en socialtjänst som inte heller då visade prov på takt och förmåga eller urskiljning? Så vad ledde tex alla försök till uppskattning? Presenter? Kort? Gratulationer? Jo att trycket ökade för var gång. Ju mer gott pappa gjorde dess mer ondska, dess mer kamp för att försätta barnet i samma villkorade tillstånd.

Den som påstår att PAS inte är en skada är ute och cyklar. Det går visst att påvisa såväl som att alla människor som inte kan skilja på åsikt och fakta också är offer för otillbörliga påtryckningar. Ofta villkorade av i vissa fall oerhört okänsliga föräldrar.

Att ett barn har svårt med alla av manligt kön är väl det pris som så dyrt betalas av barn som utsatts för negativa påtryckningar från sina mödrar. Att mödrarna i sin tur själva inte klarat kontakten med män visar väl på den egna bristen som en förutsättning för att det verkligen ska gå snett också. Ingen förälder kan ju lära barnen något som de inte själva erhållit och uppnått. En förödande men ganska koncis beskrivning av ett grymt öde, man inte önskar någon. Att dessa barn kanske blir sina egna värsta fiender. Så vådan av att skylla någon annan för hur illa det gått, faller ju på att barnet aldrig fick ha ett liv med sin far. Inte under några omständigheter! Ändå är det dessa barn som oftast hävdar att deras fäder inte brytt sig om dem och att de ger fullödiga historier om vad som skall ha skett.

Då har ju inte den anklagande föräldern egentligen lyckats med något annat än bekräftat själv vilken oansvarig förälder den själv varit. Att barnet tror att dess fader inte bryr sig om, är en konsekvens av ett elakt spel och alla ingredienser av falska anklagelser. Det personbundna, den påtvingade lojaliteten har berövat dem det verktyg de behövde för sitt eget liv. Att kunna avgöra vad som är sant eller inte. Minnesbankens skatter av en lyckligare barndom ligger djupt begravna under bråten av falsk skuld, verkliga besvikelser, outtalad sorg och smärta. På det ligger kraven från en förälder ständigt klädd i oförsonlighet och på detta sätt fortsätter spelet av ett barn som kommit i kläm. Det är inte sanningen som är omtumlande, det är alla lögnerna.

Sanningen skadar ju inte heller som lögnerna gör. För trycket är ju till för att hindra sanningen om en annan förälders kärlek. Att smärtan, våndan och traumat får ett slut är betydligt mindre skadligt än fortsatta lögner som bara hindrar de verkliga krafterna från att bära sinnet. Väl förlösta så skadar inte dessa lögner längre och smärtan, den verkliga går över. Det gjorde aldrig den som berodde på lögnerna..

Visst är det bistert att inte bli förstådd av den man längtar mest efter och som alltid gav sådan glädje som barn? Ingen ställer heller upp och hjälper, vården, kuratorer, tycker på ren Svenska att man ska glömma? De verkar förstå allra minst av det här, de hyser väl allt som oftast förakt för människor som inte lyckats så väl som de själva. Kuratorn som ägnade ett flertal besök åt undertecknad hasplar till slut ur sig. ”Det är mycket du berättat och man vet ju vad man ska tro..” Utan att ha bett att få se ett enda papper….

Så varför väljer folk som inte ens har med detta att göra att sprida elakt förtal då? Det ska de väl svara på själva. Elakhet, skadeglädje, de välkända jyckarna avhunden o misshunden? I många fall verkar de uppenbart inte själva ha så koll på sina egna barn, utom möjligen överföra sina egna inskränkta metoder och attityder för att grundligt förakta andra. Det är ju inte PAS men det gränsar till det iom att man alienerar någon annan och en stor del av världen. Rent principiellt är det ju förkastligt.. Don efter person sägs det. De är så sant. Skitsnackaren gör det han eller hon kan bäst. Trycker sina barn fulla med sina egna vanföreställningar och hasplar ur sig anklagelser om skuld fastän besvikelsen beror på deras eget beteende.

Hur ska ett barn reagera?

Finns det bilder på förlossningen? ”Det hade jag ingen aning om”, säger hon. Varför modern ville att bilderna skulle slängas kanske kan bli tydligt i att de definitivt inte passade hennes beskrivning av fadern som totalt ansvarslös, förlupen och desutom farlig osv. Giftasplanerna då hur ser det ut i sammanhanget? Jo, det förklaras med att han ljugit om hela sitt liv, sin sjukdom. Det är ju en magstarkt förvanskad beskrivning av någon som räddade ens liv, när sjukvården slängt honom…  De PAS-anstruka, de som sprider falska anklagelser har ofta egna problem de helst vill slippa bli påminda om. Där ligger väl kanske kärnan. Att bli ratad av allt fler som kvinna, gör väl lika ont som för män. Att vara den självklara orsaken till att förhållanden inte fungerar kan ju vara en vånda. Vem har sagt att sådana inte kan få hjälp? Vem söker den alternativa förklaringen till sakernas tillstånd om det redan finns en MAN som verkar skyldig? I alla billiga deckare är ju den skyldige lätt utpekad. Livet måste med sådan konsekvens befinna sig på billig grund om lösningarna blott är för enkla..

Har du haft missbruksproblem? Det hade jag ingen aning om. Missbruket avslutades 78 alltså nästan tio år innan barnet föddes. Dop i pingstkyrkan i Mars -79. Att det uppstod efterslängar och att det var svårt att etablera kontakt med omgivningen och så vidare var väl egentligen inte så konstigt. Missbruket hade inte gått så djupt heller, men hade i alla fall öppnat okända djup i sinnet och här fanns väl de egentliga problemen. Vården misslyckade trots alla kostnader, åren och medicinerna, när gör de inte det? Ett behandlingshem återställde och ökade den lilla självkänsla vården så nogsamt begravt. Kontakten med mitt inre och med andra var som förändrad, utom mot släkten. Vem blir som sagt profet i sitt eget hemland….

”Men pappa var du missbrukare” ”Det har mamma aldrig sagt”.

”Alla mammas killar har haft missbruksproblem”…. Ja vad säger man, om de som vet så väl och är så tvärsäkra att döma den de aldrig talat med? Mamma säger att ”alla killar svikit henne”! Vilket ju betyder att hade behandlingshemmet fått bota med sina möjligheter hade besvikelserna blivit avsevärt färre.

Behandlingshemmet du är på ”botar inte människor med Guds kraft” sa mamman efter att ha bjudits utbildning och eventuell hjälp för sina egna problem….?  Är det inte samma kritik som Jesus fick, fast kommande från en försmädlig kristen? Skämt åsido, lögnen har alltid sett likadan ut i alla tusen år. Varför grunnar ingen på det? Egentligen ska vi ju tro att ”botar inte människor med Guds kraft” handlar om att värna om en individs väl. Inget kan vara mer fel. För vem kan klaga på att något botats, men med fel metod? Vem om inte egoisten värnar blott om sitt? Visst kan man tolka det som att ”det är bättre du förblir sjuk så att du fortsättningsvis förblir beroende av mig”. Om du blir botad överlåts åt gud… En människa som påstår hon ”älskar en och vill en väl” ska kanske inte misstolkas på orden om inte om fanns som vågskål och då kontrasterar resten av verkligheten radikalt mot den bokstavliga kärleksförklaringen..

Påtvingad bordsbön, som om gud vill kanske botar din matallergi, så ät bara är bara ett grymt  exempel… Till detta och allt annat finner väl det grymma hatfyllda efterspelet sin förklaring också…

Det har inte hjälpt med telefonkontakt, långa samtal har visat sig lönlösa, försök till stöd med telefonpengar heller och det kan det väl inte. Det finns inget i mig som vill bryta sig in heller. Har aldrig försökt tvinga eller kräva heller vilket ju varit den gängse metoden. Visst väcker sakernas tillstånd sorg. Att det finns andra som tycker de har rätt att håna min person och sprida vad som måste vara förtal känns ju plågsamt. Pöbelmentaliteten har väl aldrig visat något  större prov på förstånd eller takt. Drivkraften är själva hatet som något oformligt och tvingande i deras liv och som ständigt kräver något slags bränsle. Utan ett skeende vad det än vara månde är livet tomt för dessa…

PAS är en skada den påverkar omdömet. Gör det svårt att skilja sanning från lögn. Visst måste det väl vara så. Att driva en kampanj för att tvinga någon till hat måste ju för att lyckas, ta ifrån omdömets alla grundläggande regler för hur man betraktar fakta. Om en åsikt upphöjs till att få ett värde motsvarande fakta är ju konstruktionen faktiskt i arbete. För att den inte ska rasa och givetvis dra med sig bäraren vill det ju till att stärka den föredragna strukturen. Därför måste lögnaren underhålla sitt verk och avvärja varje obehagligt hot mot att fasaden riskerar spricka..

Att resultatet givetvis drar med sig medvetandet  som sin slav, ägnar dessa sällan en tanke och ser säkert inte möjligheterna till bot ut som de enklaste heller. Omöjligt är det dock inte. Det får de tyvärr aldrig veta. Uppgivenheten inför att förlora så mycket gör det också svårt att se vad som går att vinna. Så om problemets skapare PAS-förälderna krävde lojalitet för acceptans och den var givetvis villkorad.  Det är inte mycket kvar för dess offer att stödja hela sin tillvaro på. Det som får den att brista är också det lilla de har som håller dem kvar i den smala tillvaron. Det ska till trygghet och acceptans för att våga ta steget ur de omättliga kraven på en obändig lojalitet. Så vilka kan vittna om hur bra det känns? De som gått före så klart…

.

De som fortsätter sprida gruvligt hat och förakt blandar sig i sådant de inte ens förstår. De har ju inga egna liv att ägna sig åt heller, så egentligen fattas dem allt… Vilket ju är den tragik de får betala förälderns höga pris för att fortsättningsvis förbli i deras våld..

.

För den mindre övertygade finns  Livet efter Detta     En lektion i hur djupt i skuld och bristande ansvar en socialtjänst och andra kan nå utan att ställa sig själva rimliga frågor.

Ett viktigt faktum när en advokat i en Länsrätt kan klargöra sakens ohämmade grymma tillstånd tillstånd på tio minuter. Med frågor varken social ställt under nio år eller BUP i sin rykande färska utredning ställt.

.

Mörka Småland…

leave a comment »

.

Mörka Småland…

Hur mörkt kan det vara? Ja det är ju en fråga som kan besvara med att göra ett konstaterande. Tänd ett ljus och de försöker omedelbums släcka det. Varför? Man kan göra jämförelser med den nyaste språkrören som uppträtt på den politiska scenen. Tanken att resten av mänsklighetens ofattbara motstånd skulle bestå av babianer får ju just politik att framstå som en smal sak. Beklagansvärt nog är det inte bara politiken som ryms i detta smala sätt att betrakta omvärlden vare sig i stort eller i smått. Begrepp som perceptionsförmåga krymper i till sitt banalaste uttryck i form av en planka förmera bredd kan inte rymmas i ett sinne som liksom är inställt på att se resten av världen som någon slags djur. Det inträder ju ytterligare ett dilemma i det att motivationen också kräver bränsle och infinner sig det faktum att om världen inte ser ut som förväntat måste den ju anpassas för det smala ändamålet. Att ur den existentiella positionen av desperation tvingas hitta motivation och ”bevis” för sina teser och övertygelse skapar inte bara den en önskan om lätt uppfyllda förväntningar. Fel och brister hos andra förstoras i samma önskan att uppfylla sin låga förväntningar på omvärlden. Babian har sin djupare förklaring i ett sinne fast i en föreställning där looserns hela dilemma av självförakt manifesteras i det egna omdömets klara förlust av sans och reson när de ska beskriva sin omvärld. Att kalla någon annan för babian är ett säkert sätt att visa hur lite ljus det finns i det egna medvetandet .”Grottan” har otroligt dålig belysning. Det kan säkert saknas ljus i Stockholm som det kan saknas i Småland. Om ljuset nått denna sfär kan ju de lärde tvista om, de mindre begåvade är iaf säkra på att inte sakna något av den varan…

Vad är Aftonbladets ip-adress? Vem hamnar där? Förmodligen den som vill läsa nyheter? Det kan ju finnas en hel del nöjda läsare beroende på vad de söker. Är det bara nyheter i allmänhet, så kanske bladet känns rätt även när det lämnar mun. Aftonbladet är nog inte så känt för att sanningen ljust kommer fram mer en variant av hur sanningen bör uppfattas. Ändå uppstår ju alltid problemet med ensidig information, att man missar många väsentligheter.. Dessa återfinnes kanske på helt andra sidor och med mer basala kunskaper. Basala kunskaper ska inte förväxlas med banala, skulle så ske, kan man vara säker på att den banala hänförelsen på intet sätt vägs mot den basala utan den banala överskrider den basala eftersom den bygger på helt andra förväntningar. I inskränkthetens republik dväljes ju helst medborgare med sinnen anpassade för låga förväntningar och förutfattade meningar. Att därför anta att Aftonbladets läsare är korrekt informerade måste ses som ett ogrundat antagande. Skulle vi vända på steken och betrakta tidningen som den mest förföriska och förljugna blaskan kanske attityden förändras. Ändå kan väl den som besöker sidan inte anklagas för att acceptera hela tidningen?

Om nu hela viljan är ute och cyklar för att hitta fel, varför inte göra det helhjärtat och ge det hela den rätta klangen. Eftersom att fattagaloppen ändå inte är en utbredd egenskap hos alla betraktare och speciellt inte hos dem som ser det de vill se så kommer här en länk för den fåkunnige.

http://youtu.be/oC4rWA3pTg4

Ännu mer glam och skoj väntas här. Det kanske än mer fyller det tomrum som står outnyttjat och som villigt sväljer allt som kommer i dess väg.

http://youtu.be/cfyC6NJqt2o

.

Varför inte ta en tripp längs minnets alle och inse att allt inte är som man tror även om det verkar så…

Varsågod, sälla sig till skaran av självuppfyllandets profeter.

De behöver bli fler.

http://wp.me/p1zCpc-7iMu

.

Det kan väl tom stå i Aftonbladet att erotik är något feminister ägnar sig åt?

Förhoppningsvis är det inte en lögn.

För det är ju intressant att en jämställd kvinnosyn inte utesluter sex och erotik, utan lyfter det till den nivå där det hör hemma,

långt över porrens självdestruktiva och självcentrerade egoism…

Kan man hitta en eller två sanningar i Aftonbladet lyfter inte det hela tidningen…

.

Bubblans verkliga innevånare är inte de som förstått något utan de som vill tränga in människor i små, små fack.

”Beundransvärt” är väl oftast hur lite relevans de faktiskt har för sina påståenden.

Såsom babianen har fått en välbeövlig plats i polemiken,

så har småsintheten givetvis skaffat sig sin, allt efter behov.

Dikten kan ju ha behov av att överträffa verkligheten. Det har lögnen alltid haft..

.

Written by CastoroPollux

26 november, 2012 at 19:27

%d bloggare gillar detta: