castoropollux

Not just another WordPress site

Posts Tagged ‘Självskadebeteende

Du är inte ensam Ola….

leave a comment »

.

Du är inte ensam Ola…

Det finns fler som har unikt otäcka metoder att behandla människor på..

http://youtu.be/ZtRGQRtwh2U

Det gick bra att via ett komplett förakt för människors lidande och utsatthet för trettio år sedan och det går märkligt nog bra att slippa utveckla vården nämnvärt i någon mänsklig riktning.

För vad ska man säga om vårdapparatens stoltaste organ Ola som skryter med hur mycket han tjänar på sitt behandlingshem, men inget har till övers för den misshandlade och våldtagna Nora.

Om det här är ett fall så räcker det att prata med några patienter och de kommer ge dig en inblick i en värld du inte trodde fanns.

Vården står för så mycket nonchalans 0ch slarv med dessa patienters hälsa och deras behov vare sig de är psykiska eller fysiska.

Var kommer då dessa ifrån som tränger sig in i vården och kan utöva sin makt sitt förakt och sin nonchalans?

För det första är ju lönerna inte intressanta. För det andra erbjuder ju vården inga riktiga alternativ till adekvat vård utan allt baseras på piller.

Det gör ju arbetsmiljön allt annat än intressant. Att sedan pressade scheman, pressade resurser och minimalt med personal blir till tumskruvar på entusiastens eventuella intresse för patienterna,

bidrar givetvis till att någon utveckling mot dugliga metoder aldrig erhålls. Man kan ju som betraktare givetvis fråga sig varför.

Allt är som bäddat för medicinkonsumtion i äldrevården, i psykvården och den polikliniska.

Att sedan socialtjänsten fortsätter slänga behövande och utsatta ungdomar i gapet på mindre nogräknade behandlingshem är ingen gåta, det gjorde de för trettio år sedan också.

Varför skulle de ändra på det?

SiS kan inte hjälpa självskadetjejerna. I radio sitter ansvariga för ”behandlingen” och beklagar sig över att dessa bildar pakter och fortsätter skära sig.

Den enda orsaken till det kan ju bara vara att det finns ingen vård och inte heller har de talat med sina klienter.

Då skulle de snart förstå.

Om sådana som Ola Gefvert ska fortsätta handleda som någon slags expert, för som en sådan kan han se sig och andra bör tro det, kan vi enkelt förstå att de kommer inte ske någon bättring.

SiS kommer inte kunna hjälpa en enda människa..

. . .

Written by CastoroPollux

19 februari, 2013 at 11:07

Inga överdrifter. Då tror ingen på dig.

leave a comment »

.

Till Nora.

http://wp.me/p1zCpc-5WvS

Om en verklighet ingen vill tro. När sanningen verkar vara en överdrift då är förväntningarna skrala.

Stigmatiseringens mantra växer med vårdens försorg. utsatta människor får inget gehör för sina klagomål och ses inte som medborgare värda respekt.

Föraktet för psykiskt sjuka har odlats i många år. Ola Gävferts attityd är ju fastvuxen, invand vid ett medvetande som inte särskilt bekymrar sig om konsekvenserna för de av vård, behandling beroende.

 Å andra sidan gör ju det privata monstret allt för att bekräfta varenda farhåga i alla andra sammanhang. I alla andra verksamheter.

Det är en prekär uppvisning i mänskligt förakt och givetvis möjlig i en miljö inte riktigt skapad för människor.

Så vi är ju åskådare och drabbade av ett systemfel som har och kommer att ha förödande konsekvenser.

.

Att privata vinstintressen dominerat vården och behandlingars utformning ger den ganska tydliga förklaringen varför filmen hette.

”One flew over the guckos nest”.

Det bleka sinnet tror ju att det bara handlade om de intagnas galenskap ”koko” . De har varken de eller andra ingen hjälp av i andra sammanhang heller.

De kan ju få yttrandefrihet att låta ”koko”, de är ju experter på allt.

.

Sedan finns ju ytterliga ett problem.

Hur kan man acceptera sakernas tillstånd. Hur kan man hysa sådant förakt, att det får fortgå?

.

Written by CastoroPollux

23 januari, 2013 at 14:02

Flickor som skär sig…

leave a comment »

.

Flickor som skär sig…

.. lever säkert i ett tungt trauma.

När Radions eko rapporterade om hur just denna grupp av utsatta,

vårdades ihop med dömda brottslingar, gick väl ett och annat sinne i taket.

När vården som en eventuell respons på det prekära startade en avdelning enbart för dessa flickor.

Att ledning för beslutet att sammanblanda de olika grupperna inte förstone fick avgå,

är den första frågeställningen man gör som luttrad privatperson.

Ett tydligare sätt att vara ett självändamål lär väl inte finnas!

Med en andra chans för vården(?) att göra något bättre men utan det resultatet att flickorna börjar tillfriskna,

så infinner sig på nytt frågeställningen. Behövde inte vården inte bara för flickornas skull en ny ledning?

De dömda kanske också lär ha saknat en hel del när denna lärda instans så lite presterar.

 .

Vårdinstansen visar lite prov på dynamik, uppfinningsrikedom och utbildning och intresse för dessa flickor,

för det enda resultatet de kan leverera är en nedläggning av den nya avdelningen,

för flickorna bildade pakter, trissade varandra till att skära sig mer.

Det i sig säger mig hur usel ”behandlingen” de facto var.

Den första gång jag mötte adekvat terapi, av andra skäl än självskadebeteende,

så fångades mitt intresse av att de alltid hade svar, även på mest omöjliga frågeställningar.

De behandlade mig som en individ värd respekt och uppmuntran.

Jag fick en utbildning i hur min problematik såg ut och vilka lösningar som fanns.

Det var aldrig tal om mediciner utan behandlingen hade som grund att lösa alla problem med terapi.

Det levererade de också.

Att dessa människor med sin entusiasm fångade varje persons intresse och

gav responsen i form av värme och förståelse och en aldrig sinande ström av respekt.

En sådan behandling har givetvis konsekvenser även på svårare fall.

Är det något som vården skyndsamt reducerar så är det förhoppningar,

det borde de veta med så få lyckade resultat.

Min förlust trots god behandling var huruvida Kommunen eller Landstinget skulle stå för kostnaderna,

den kampen förlorade jag, ingen av dem skulle komma betala.

Flickorna fortsätter skära sig, det kan inte vara annat än brist på intresse och entusiasm från omgivningen.

.

%d bloggare gillar detta: