castoropollux

Not just another WordPress site

Posts Tagged ‘socialtjänsten

Omhändertagande

with 3 comments

Någon sa på radions ringp1 för en stund sen att 80% av socialtjänstens omhändertagande saknar grund. En anmärkningsvärd siffra som kan tyckas överdriven.  Å andra sidan så framstår de fall som blivit omskrivna i spalterna eller omtalade i radio på ett särskilt sätt. Drabbade tvingas gå till tinget eftersom socialtjänsten uppvisar en motsträvighet och en särskild motvilja till att motivera sina beslut. De i domstol framlagda bevisen visade sig ofta vara av tveksam art(!). Inte desto mindre framhärdade man med en envishet andra hade velat se.

Omhändertagandet i norr där mormor och släkten inte får träffa barnen vars fader mördade mamman är ett.

13 anmälningar innan något händer;

http://www.aftonbladet.se/nyheter/article6195608.ab

http://www.aftonbladet.se/senastenytt/ttnyheter/inrikes/article6195502.ab

Andra fall som Bobby, Louise eller nu Sofie i Jönköping visar på en flathet utan like som knappast kan hänföras till olycksfall i arbetet. Pedofilen i Jönköping synes ha kunnat agera obehindrat under lång tid och min undran är av det slaget, att missar man sånt här pga fördomsfullhet och inte så lite inskränkthet kanske? Det verkar finnas stora brister i bedömningsförmågan och att man så ofta kan gå på lösa anklagelser eller som ovan inte gör något alls tyder på allvarliga systemfel.

Är det så att ”kristna” tror man inte något ont om? Medans andra vanliga tror man lite sisådär om och barnen till missbrukare bryr man sig inte om alls?

Jag har mött kristna som på fullt allvar hävdat att ”det är rätt att skjuta kommunister i Sydamerika eftersom kristna torteras i Öst”. På nära håll sett och upplevt förtal och otäcka anklagelser spridas av samma grupper. Jag kan inte annat än se att dessa onekligen inte kan se verkligheten än mindre förstå eller tolka den. Blir det några tolkningar så hänför de sig inte sällan till svartvita ytliga beskrivningar. Jobbar dessa inom socialtjänsten så utgör de en fara för andras säkerhet för de använder sällan eller aldrig fakta som grund för sitt handlande utan sina föreställningar.

Jag vill helst hoppas att ”män är djur” skulle var en enstaka företeelse men tyvärr besannas det motsatta. Använder man det mer eller mindre som paroll för sin verksamhet så är man bunden att begå allvarliga fel. Ledaren i en riksorganisation som uttryckt detta var framröstad av medlemmarna i kvinnojourer. I Tranås vägrade kommun att betala ut bidrag till kvinnojouren eftersom styrelsen fortfarande var besatt av medlemmar som begått brott och dömts både i Tingsrätt och Hovrätt, för att ha gömt en mamma med barn. De fick frånträda sina platser innan årets bidrag betalades ut, hade jag fått bestämma hade det krävts mycket mer av en grupp som verkar sakna självkritik. Brottet begicks utan att ha något som helst faktaunderlag till försvar för agerandet. Vad som fyller tomrummet mellan denna frånvaro av fakta är höljt i dunkel och det kan knappast varit småpotatis.

Beklagligt nog är inte det här heller några olycksfall i arbetet utan tecken på att människor handlar på lös grund och på begrepp som kanske stammar från deras föreställningsvärld. Konsekvensen är katastrofal för denna brist på faktaunderlag öppnar istället upp för hämndaktioner av mer eller mindre förblindade och hämndgiriga föredettor. Sverige är fullt av dessa anklagade som hamnat under lupp så fullständigt i onödan och effekterna det haft på de inblandade har många gånger varit förödande. Med vad som verkar vara en stor brist i organisationen har de verkligt skyldiga kunnat agera i ro.

Kanske är det materialet som inte går att arbeta med, vem är jag att döma i den saken. Med rätt folk och en korrekt utbildning kan inte misstagen definitivt bli så i iögonfallande….. Vad vi kan se är väl toppen på ett isberg?

Människans föreställningsvärld är en plats för drömmar och förhoppningar och förväntan, inte en plats för fördomar och inbilskhet.

Det är också med sorg i hjärtat som alla dessa som föll offer för vanvettiga dåd detta är skrivet. Ingen av dessa ska behöva känna sig bortglömd men tyvärr nådde hjälpen inte fram. Framtiden ligger i beslutsfattarnas händer. Våldet ökar i Sverige och blir bara grövre och den riktning samhället har, pga beslut av ett fåtal som hellre ser till sitt eget, ökar våldets konsekvenser och dess utbredning. Att inte ens ha verktyg eller resurser för att kunna ta hand om en allt större mängd bortglömda, misshandlade barn eller vuxna är ett makalöst resursslöseri och en stor skam.

Tilläggas kan att jag givetvis har träffat många kristna som har varit underbara människor och som gjort ett oförglömligt intryck, andra har inga andra spår lämnat efter sig än ärr.

%d bloggare gillar detta: