castoropollux

Not just another WordPress site

Posts Tagged ‘välfärden

Trumpeter o Trummor.

leave a comment »

Om administrationen är trummorna så är Trump mässingen. Snart ska de börja bekämpa Jericho… Det lilla fäste av välfärden som är kvar i USA.. SD som gav sig in i väderspänningarna eftersom storebror trumpetat i väst, flyttar Ekeroth till miljödepartementet eftersom denne ju faktiskt kan slå SMHI med häpnad.

Att SD fått en inte obetydlig del av befolkningen att gå i cirkel är ju förvånande. Hade de gått på led, marscherat mot raserade av välfärden hade ju politikerna kommit att lyssna. Nu satte SD och det är alliansen glada för, agendan. Inga protestmarscher, inga särskilda folkstormar. Ja det är som när S hade hand om opinionen mot kärnkraften. Den blev inte mycket att hurra för. Kom ihåg att det var S som begynte spelet med EU.

Att sedan SD säger de är emot EU, men röstar för reformerna och ned välfärden, för privatiseringen, för lönedumpningar säger väl att det är fullständigt ofarligt att säga sig vara mot EU, men göra allt för att EU ska lägga Sverige under sig.. Väljarskaran aningslösa bara växer. Om de kallar sig nationalister är de ju ett skämt och det inte bara på den punkten.

Våra egna Moderata Rebeller?

leave a comment »

Våra egna Moderata Rebeller?

False positive har aldrig sett så underligt ut efter kriget i Syrien i alla fall. De moderata rebellerna syns inte alls ha varit varken moderata eller rebeller utan mer den vanliga slaktartypen. Den alla orättfärdiga och olagliga krig US/CIA/UK/MIC alltid haft. EU har ju gett sig in i den mindre hedersamma leken vi ska tåla också..

Så inse vi med fasa att våra moderater är rebeller. Samhällsomstörtare i maskopi med godhet, hjärtlighet och breda flin. De som trodde SD var ett arbetarparti har ju sett en av sina största illusioner fara ner i det brunsvarta hålet när SD röstade för lägre löner, sämre avtal, otryggare arbetsmiljö och mer lönedumpning och konkurrens utifrån. Det finns ju snyggare sätt att skaffa sig väljare på, öka invandringen, papperslösa arbetare till gratisnivå, men varför skulle SD välja något annat än de fulaste? De röstade ju för alliansen under hela den tid de slog upp dörrarna.. Ökade alltså våndan och plågan medan händerna måste gnuggat sig varma över mer makt, kontroll och ja nå fram till det läge där de kunde värdesäkra sin konservativa politik och sänka arbetarklassen ner i näringslivets träsk.

De har ju hållit oss gisslan under flera valperioder. Inte var de i sina nya blaklader så mycket arbetarparti heller. Ja det finns säkert någon som inte vaknat än och heller inte kommer göra M eller SD besvikna i ett kommande val. Den stora åsnan behöver sin svans och den som ser så dåligt, ja inte längre än näsan räcker kommer ju hitta ett politiskt stjärtparti att växa fast i.

Våra egna Vita Hjälmarna, du vet liberalerna som själva säger att de ska befria oss och lindra plågan av den allt trögare välfärden. Den de grävt fram allt grus i värden för att förmå haverera och som med deras metoder ska se ut som något vi vill slippa, väntar sig säkert någon slags Right Lively Hood Award för sitt delikata arbeta att göra slarvsylta av vår rättmätiga trygghet. Allt under en välsignelse KD verkligen kunde backat upp om de haft något vigvatten kvar av allt vin de förstört.

Kriget mot välfärden bedrivs under samma betingelser som i Aleppo. Vi tror att vi måste bli befriade från vår gamla härskande system som höll oss flytande, respektabla och som en förebild. Nu är vi inte längre olika kålsuparna, terrorpromoterna, de som bombar fram demokrati ni vet. De har hållit på länge. De som aldrig slutat chockera en värld eller bedra den med sin förljugna skäl och själ till alla krig. De som yxat fram allt värre instrument som musik till sin galenskap och härskna maktlystnad. Det land som så ovilligt inte vill ge alla sina medborgare sjukvård utan att kalla det kommunism. Vem man inte kan lita på står då klart..

Så förlorade Alliansen valet, egentligen

leave a comment »

Att som Reinfeldt nämna att ”invandringen” kostat så mycket att det inte kunde bli några reformer eller JOBBSKATTEAVDRAG och ”Öppna era hjärtan” blev droppen som fick bägaren att tömma en stor del av sitt innehåll till SD’s favör. Fulla muggar blir liksom en slags förklaring på energin och sättet politik kan bedrivas på. Migrationsindustrin kostar nog pengar, såsom också jobbcoachingen visat vara det bästa sättet att inte lyckas få jobb, men slösa resurser på ingenting. Alliansens vigvatten funkar tydligen på de egna men inte andra.. VAd staten kostar motsvarar på inte sätt de miljarder de själva vill förslösa när de får bestämma.. Det är alltså bara makt och pengar de vill ha..

Givetvis var talet om invandringens kostnader en kärleksförklaring till SD.. Fördumningen bland de som förstått att löneläget bara kan förbättras genom skattesänkningar, hålls kärt av dem som knappt vill betala lön.  Så länge migrationsindustrin kunde leva flott i smöret, gjorde det ingenting.. Att sedan statskassan kunde rövas av alliansen i lugn och ro, kan vi ta som det säkraste tecknet på att rasismen inte kan ha två saker i huvudet samtidigt och inte heller se det stora spelet som försiggår över deras huvuden.. Starrbligandet på invandraren vilken existentiell position den än hade utgjorde ju det säkraste tecknet på att måltavlan skulle förbli i fokus med välfärden revs ner bak de upptagnas ryggar.  Förtryckets mekanismer har blivit sådan sedvänja att den drabbade inte kan skilja på sanning och lögn. Inte ens när de två läggs framför fötterna..

Reinfeldt kan alltså i opposition efter valförlusten räkna med SD stöd, som alliansen kunde njuta tryggt av redan fyra år innan..

För den som tycker tuppfäktningen i riksdagen kunna avgöra var partierna står, så är det tyvärr i politiken också att det som görs säger betydligt mer om vem man har att göra med än det som sägs. SD stöttade Alliansen i 9 fall av 10 när de kunde skrämt hybris ur Alliansen och hotat dem med misstroendevotum.. Så det värdekonservativa som alltså stavas SD kommer aldrig göra särskilt mycket för dem de säger sig företräda. Givetvis vill SD ha mer invandring, hot och Islamism, för att öka sina röster och den hjälpen fick de av Reinfeldt… Sju klöver? Tja SD är nog den mest avvikande blomman i den buketten. Betydligt mer främmande än de andra…

Att överträffa Berts sommarland i politiken och göra välfärden till en glatt rutschkana med en lutning som garantera att de flesta åker av kan ju inverkat menligt på undergången, både alliansens och de försvarslösa medborgarnas. Att låta vinsterna driva sinnet till nya större excesser och låta folk dansa ringdans runt Moder Svea alltmer anemiska kropp inte hållande varandra i händerna utan jobbskatteavdraget. Aldrig har lätt fånget lätt förgånget fått smällkarameller att blekna.. Till denna cirkusmusik har de fyras gäng spolat ur kassakistan efter bästa förmåga, sålt av än mer av de garanterade inkomstkällorna och fått hundarna att skälla och visa tänderna på de protesterande.. Rondellens hundar är betydligt mer benägna att tro vilka gudar som helst i Sverige.. Vilket ju Vilks aldrig kommer fånga på någon servett.. Så när nu Hammaren och Skäran i händerna på Alliansen fått härja i välfärden ropar man på mer demokratisk utarmning och förtryck..
Inget har som avundsjukan alltmer bestämt politiken. Att samma kraft ännu orsakar orättvisorna verkar inte bekymra menigheten. Konstigt nog nöjer de sig med svaret att flyktingen och invandraren orsakar problem, trots att det är nedskärningarna av politiska och ekonomiska skäl som orsakar de allt snävare ramarna. Liberalernas krossande av kommunernas ekonomi har pågått i flera år nu och resultatet av det mäts alltså av fördumningen i att flyktingen/invandraren orsaker problemen inte det allt mindre tillskottet av resurser till kommunerna som alltså drunknar i kostnader , allt för att sänka skutan och inte ge någon någonting.
Rasismens fördumning blir tydlig i att nedskärningarna drabbar alla och blir de ensamma, dvs skulle deras önskningar gå i uppfyllelse blir de ensamma svnsak fattiga med ett näringsliv som inte längre har några lagar att hålla sig till… Det måste väl bli bra för dem… Det är ju också ett slags apartheid… det blir alltså orättvist blott för de bleka som lever kvar i förtrycket och de låga lönernas paradis…

Jag fick sparken pga mitt fackliga engagemang..

leave a comment »

.

Jag fick sparken pga mitt fackliga engagemang..

Det kunde varit skrivet på 30-talet för så gick det till då och man förbjöd då allt fackligt engagemang och förbjöd partier som var besvärliga, men skapade också egna för att bättre kunna styra och kontrollera … Sett genom historien har det gått till så i många länder och samma krafter har stuckit upp huvudet som en hydra och slagit ner på fackligt engagemang med våld, hot, stridsåtgärder som arbetslöshet och svält. De historiska likheterna är ju inte pinsamma utan blott så mycket värre. Dessutom tjänar väl de som en lektion för den historiskt okunnige. På samma gång stryks också inläggen som påminner om sammanhangen..

http://www.svd.se/naringsliv/jag-fick-sparken-pa-grund-av-mitt-fackliga-engagemang_3318074.svd

Att dessa metoder alltid genomsyrat hatfyllda krafter att på de mest slående metoder tvinga fram strömlinjeformad och anpassad metodik till att slippa invändningar mot den ordning man vill ska råda finns många exempel på. Att det samtidigt synes handla om osmakliga krafter som gör allt för att vinna och kränga trånga kostymer åt arbetarklassen är heller ingen nyhet. Att kalla dem vid sitt rätta namn går inte heller..

. . .

Vill man sänka lönen till odräglig nivå så blir ju arbetslöshet det bästa och grymmaste verktyget. Historiskt sett har det alltid använts av osmakliga och odemokratiska maktstrukturer.. Ingen annan skulle komma på tanken..

. . .

Du glömmer att företagen hade alla möjligheter att fortsätta producera eftersom de ofantliga lagren på den tiden var buffertar mot dåliga dagar. Dessutom avdragsgilla. I den nya tiden lagras varor sgs bara under transporterna till mottagarna. Det ger lösa boliner och trendkänslighet utan like och på det altaret offras trygghet, framtid för allt lägre löner. Sverige och andra som hade detta system blev ett hotande gott exempel mot den världsordning de gruvliga vinsterna och de låga lönernas sammanslutning vill ha.. Dessutom tillverkades varor som höll….

Jag vet inte hur du kan skriva ”garantera rätten till fast anställning” och få det att låta som ett gift. De enda som har klagat högljutt på den principen är kortsiktiga vinstmakare…

Kriget mot tryggheten, stabiliteten och framtiden pågår för fullt och är lika osmakligt som andra utrotningar av goda exempel på ett mänskligt samhälle..

Den brända jordens krigstaktik har fått ett ansikte

leave a comment »

.

Den brända jordens krigstaktik har fått ett ansikte

Swedbank

Att höja avgifterna, VD-löner och utbetalningar till ägarskapet lämnar inga tvivel om erövrarens intentioner.den brända jordens taktik gynnar bara den som inte vill lämna något efter sig att leva på. Man tänker inte ge efterföljarna en enda chans att klara sig och kunna hinna upp sina antagonister. Att bedriva krig mot sina kunder är onekligen en taktik som får räknas till det extrema. Å andra sidan kan vi ju vara säkra på att tecknen och spåren just bekräftar både avsikter och intentioner. Om svamlet ur dessa slutna bunkrar som hörs ugglar sig kan det ju vidare tyda på att vi har en bank i mon. Vilddjuret tal kan ju inte röra sig annat än om grova vinster och hänsynslös vinstpolitik. Att dagspolitiken sedan länge framstår tung och bredaxlad kompletterad med tillhörande sittfläsk, iförd samma rock och hatt djupt nedtryckt över öronen, kan ingen ha missat utom de som är i full färd med att förtjust gnugga sina händer. Svenska folket fick en riktig läxa av privata intressens sätt att driva skolor, vård och omsorg. Bosnierna misstror i alla fall sina ledare betydligt mer övertygande om dess charlatanska grunder för sin politik att privatisera blott för egen räkning och stor vinst.. Att en sådan politiks naturliga protester måste tyglas med en lika hänsynslös polis är ju ingen nyhet. Alla diktaturer fungerar så.. protesterar nu någon mot det språkbruket så får man väl hålla sig till värderingar som att det är ju inte vad folk/ledare säger som är det väsentliga utan vad de gör.

Låglöneparadiset…

leave a comment »

.

Låglöneparadiset…

IKEA står ut sådär blågult som all antifacklig kamp radar upp sig nu för tiden och i historien. Dålig smak för mindre rättigheter hade man i Tyskland också.  Det är så likt trettital bara och där vet vi ju hur Ingvar frisvär sig från smittan av att hata arbetarklass, som den tidens politik och näringsliv ändå höll takten till.. Själv lyckosam i Sverige i att hålla sin anställda på den flygande matta bara han kunde och ville styra.. Historiens väv och mönster går igen. Att ringakta arbetare och hålla dem på sträckbänken går som en löpeld genom världen och hit kommer nyheterna om hur det blågula IKEA beter sig i andra länder… Det är ju synd att IK ska få skämma ut de svenska färgerna med att bete sig fientlig mot arbetsrätt och anställningsvillkor runt om denna jord och dra åt svångremmen som om den var inhemsk. Skäms vi ändå inte för de svenska färgerna i större delen av världen. En annan SIDA av Sverige representerar vår skamligaste och beredvilligaste instans till ekonomisk svindel. Dessutom måste de fackligt aktiva komma hit för att få göra sina röster hörda.. Jadu IK vad kan det bero på? Finns det ingen policy om respekt för de anställdas villkor i utlandet? Iofs verkar det inte finnas någon här heller så ingen ska ju känna sig orättvist behandlad inom IKEA. Alla behandlas lika illa och det såg vi ju med UG’s reportage att hållningen är densamma oavsett vilket årtionde vi rör oss i.. ”Med en gnutta flax” ska arbetarklassen istället hoppas framtiden berikar dem som tur är..

Den svarta revolutionen EU bjöd sina inneslutna sällar, har alltmer förmörkat solen för folket. Arbetsrätten åker ner i avloppet. Något våra förfäder och mödrar slet och kämpade förgäves, för nu när mänskligheten blivit klokare kan vi göra oss av med den och allt annat. Tigga efter jobb på godtyckets vägnar och anställningstrygghet är väl inget som behövs på den lilla arbetsmarknad som daglönare vi ska leva av om så bara etniska idioter.. Den nya historielösa arbetarklassen kommer givetvis skapa sin oförglömliga historia, men inget av det kommer att vara något att vara stolta över..

Att erhålla villkor som gudlösa existenser och ett hundliv i den nya liberala tiden får ju rondellhunden med eller utan religionen att framstå som en önskedröm. Ett politisk bombnedslag kommer ändå beröva alla den rätten som gjorde oss trygga.  Till glädjen må vara en hymn men vems seger syftar den på?

Tänk vad konstigt. I Bosnien har de förstånd att protestera mot privatiseringarna med tanke på konsekvenserna…

Att vinster ger sämre vård är inte så konstigt.

leave a comment »

.

Att vinster ger sämre vård år inte så konstigt.

http://www.svd.se/opinion/brannpunkt/samre-kvalitet-i-vard-med-vinst_8066356.svd

Vinster ger sämre vård, skola och omsorg, transporter, resor och gud vet allt..

De är bara avundsjuka och bindgalna privatiserarna..

Vinster ger sämre löner också och ett oavlåtligt krav att sänka skatten istället. Är det något som är gemensamt för skattesänkarnas höga gälla röster är att de aldrig har tänkt höja lönerna utan sänka dem också.. Det är väl skönt att SD samarbetar så med alliansen då i de flesta frågor och omröstningar att vi kan vara säkra att bli av med allt.. Rättigheterna, statens som garant för vår trygghet, sjukförsäkringarna, arbetsrätten, arbetsmiljölagarna, ja hela skiten. Sitter inte den röda slipsen bra på Åkesson i tv! Hoppas han folk är färgblinda och mindre begåvade? Eller räknar han med att ha tur ? En olycka kommer ju sällan ensam och det har väl alliansen gett oss alla möjligheter att förstå, bara det inte var för jobbskatteavdraget… Alla främmande personer som ger godis till barn är suspekta det torde vi fått inpräntat som barn. Kanske glömmer vi som vuxna livet verkliga faror invaggade som vi snart blir i plikter och krav. Banken lurar i bakgrunden osv. En genväg, en tillfällig förhoppning ett tillskott och saker ser lite ljusare ut. Vad är det farbrorn och hans kompisar vill då och varför röstar SD så konsekvent på dennes politiska förslag. Hör de ihop?

När Reinfeldt säger välfärden är det inte bara en bergodalbana utan spåren leder åt helvete så raka de är.. De enda kurvor som återstår är de kvarvarande rättigheterna sedan går det raka spåret..

Inget hotar Välfärden säger han farbrorn..och ler

Ingen ur den delen av den politiska scenen har tidigare önskat någon några rättigheter..

.

Written by CastoroPollux

10 november, 2013 at 23:24

Osten e slut?

leave a comment »

Osten e slut?

Wallace & Gromit gör saker på sitt vis. Det gör Reinfeldts allians med skammen också. När jobbskatteavdraget gjort sitt och den blygsamma festen är över finns inget att hämta på månen ens.. Skattesänkarna ville ju aldrig höja lönerna nu och kommer ha ännu färre skyldigheter att göra det sedan. Grattis ni som trodde det skulle bli mer ost med jobbskatteavdragen. Ni har sålt er billigt… För när anställningstryggheten, arbetsrätten, arbetarskyddet och trygghetsavtalen är borta finns ju inget att kräva. Det är då jobbskatteavdraget ska räcka livet ut eller hur!. Decennier av arbetarkamp är utraderad av ett historie- och ansvars-löst folk är det till att fira arbetsgivarnas seger över förnuftet. Ni kanske får vara med på festen…

.

Written by CastoroPollux

7 november, 2013 at 14:26

Vad säger Jesus, Hägglund?

leave a comment »

.

Vad säger Jesus, Hägglund?

http://www.svt.se/nyheter/ekonomi/apotekskopare-dubblade-sin-insats-pa-tre-ar

Oh gode gud?

Om en politiker är så rädd för kritik som du att du väljer att hemligstämpla köpen av apoteksbolagens verksamhet, ja då är det inte det offentliga som borde skrämma dig mest utan det KD bygger sitt partiprogram på. Bjuder evangeliet stora förtjäsnter och grovva vinster. Om månglarna i templet utvecklar sin verksamhet. Riskerar inte din rygg bli randad av riset? Riskerar inte du hamna under ett kullvält bord?

Vilka kristliga ideal har partiet kvar? Av de som fanns hur många är kvar? När KD medverkar till att ge Kejsaren vad han vill ha och inte lämnar ett korvöre åt gud så är det skamligt Hägglund. För hur kan det vara gudligt att stjäla av staten på detta sätt? Kan man tjäna två herrar Hägglund?

.

%d bloggare gillar detta: