castoropollux

Not just another WordPress site

Posts Tagged ‘Vårdnadstvist

En länge väntad seger.

leave a comment »

.

En länge väntad seger.

En domstol i Gävle har gjort det som länge önskats i Sverige. Genomskådat umgängessabotage och illvillig påverkan på ett barn där man medvetet gått in  för att tala illa om pappan och sabotera umgänget på flera sätt, sedan länge benämnt PA och dess konsekvens PAS. Vilken lektion för inkrökta socialnämnder, som aldrig har tagit samstämmiga uppgifter på allvar. Köpt falska anklagelserna och ogrundade påståendena till sitt sviktande arbetsunderlag vars konsekvenser fått åtskilliga sinnen sönderslagna och förödda av det denna verksamhetsinriktning ändå kallat barnens bästa..

http://www.dagensjuridik.se/2014/01/hovratt-ger-pappa-ensam-vardnad-om-dotter-efter-atta-ar-mamman-har-saboterat-umganget#comment-32410

Sedan kan vi räkna med att inkröktheten som aldrig under årtionden lett till någon självkritik värd namnet kommer att befria den generationen av mörkersinnen från att förstå  eller erkänna sina misstag och den förödelse de lämnat i sina spår.. Ödelagda barnasinnen, ödsliga lekplatser, skrämmande skogar och hotande faror är dessa barns bröstmjölk och grötfrukost, allt i en anda av att skrämma dem för den andre föräldern. Om socialen någonsin vaknar ur sin sömn kan ju vara skrivet i stjärnorna. Ingen i verkligheten kommer troligt att märka hur de rättar till sina erbarmliga brister.. Prestigen är inget annat än det svartvita monster de vårdat i sina dokumentskåp.. Förnuftet är en främmande existens de hållit inspärrat i många år för att kunna sköta sitt jobb i bunkrarna… Medan godtycket har varit en en högt värderad domptör under föreställningarna. Fallet i Sandviken kanske klargör hur grova handskar man bär trots att yrket kräver finess och psykologiskt finlir för att inte begå grava misstag. Sandviken Fallet  Rädda Barnen från Socialtjänsten

.

Känd Advokat mejlade ut kränkande uppgifter

leave a comment »

http://www.dn.se/Pages/Article.aspx?id=1005032&epslanguage=sv

http://www.dagensjuridik.se/2013/06/advokat-forsokte-fa-kommun-att-sprida-krankande-uppgifter

Advokatyrket är onekligen omgärdat med många fasta gränser för vad yrket tillåter. Att sprida falska anklagelser hör inte dit. Särskilt inte om de s.k. bevisen förkastats i en redan nedlagd utredning. Vårdnadstvister och umgängesbråk lämnar ett alldeles för stort utrymme till godtycke och brukar innehålla vida anklagelser mot en part eller från bägge. Det allvarliga är att domstolarna ofta ignorerat allvaret i att till den grad försöka hindra vårdnad och umgänge med hjälp av mer eller mindre förkastlig ”bevisföring”. Hade domstolarna skarpare markerat allvaret och konsekvenserna av sådant skulle detta inte fått sådan spridning. De sociala myndigheterna kunde för länge sedan fått riktlinjer betydligt enklare att hålla sig till än att gå på godtycklighet och på något vis kompensera för en trögare juridisk process.

Att Advokater skulle ägna sig åt häxjakt och mindre smickrande, med tanke på yrkets allvar, rent förkastliga metoder ger funderingar kring hur människor som förkastar frånvaro av bevis som en brist de kan kompensera med sin ”tro” eller känsla. Menigheten och alla vi som sett hur det verkligen går till bland dessa grupper av godtycklighet och exalterad självtillit, kan ju bara hoppas att den inslagna vägen just i detta fallet avbryts med uteslutning så snart som möjligt. Med en sådan övertygelse lär det inte dröja länge.

Sedan avslöjar ju dessa händelser ”rörelsens” energi dess beslutsamhet och dess tillvägagångssätt. Att de inte skyr några medel, lagar eller förordningar eller håller sig till legitima bevis och fakta  är också därmed uppenbart.

%d bloggare gillar detta: