castoropollux

Not just another WordPress site

Posts Tagged ‘Vilks

Är Vilks hus den mest farliga platsen?

leave a comment »

Är Vilks hus den mest farliga platsen?

http://www.aftonbladet.se/nyheter/krim/article21703555.ab

Var och en kan ju fråga sig varför man sitter kvar i bilarna medan Vilks får gå själv in i den ”farligaste platsen”..

Övertygelsen om den valören på säkerhet och hot står ut om man säger..

Vad som sedan utspelas kan inte vara ur verkligheten det heller..

Det här är landet där kvinnor sällan fick skydd utan frivilliga trädde in och såg till att det skapades skyddade platser.

Det här är landet där otryggheten växer medan rasismen får bevakning…

Någon vill onekligen hålla liv i hotbilderna, det kalla kriget har fått ett nytt utseende och diverse drängar, förmågor och säkerhetsspel.

Samma orkestrator behåller makten och rättfärdigar en vapenproduktion, kontroll över olje-, energi- och matpriser för säkerhets skull.

Kriget mot terrorn kan ju inte vinnas särskilt inte om den sponsras och ska utgöra ursäkt för hårda lösningar och mer kontroll över olja, energi och matpriser..

Så om det ska finnas en hotbild gör Vilks faktiskt allt för att den ska se verklig ut istället för att satsa på samhörighet, fredliga avsikter och lika villkor.

Ska vi göra som Vilks så ska vi påminna om allt dåligt denne står för får vi se vem som blir arg först. Anhängarna eller Vilks. Sic…..

och Vips, tjoflöjt, ser Vilks ut som Muhammed och de hatiska efterföljarna som bröder i den gudlösa ”tron”…… Om man nu vet vad gudlös är.

Den bristande självkritiken och självinsikten hjälper ju inte dem men i vilka fall gör den det?

Visst är det roligt att påminna om järnrörsaktiviteten då…

Bristen på självkritik är genomgående absolut inte övergående..

Möt Jycklaren

leave a comment »

.

Möt Jycklaren

Vilks storhet har bara generation X uppskattat. Fast nog är väl rondellhunden mest en inhemsk bild på hur enkelt man även utan religion kan gå för långt. Åkesson o Co får ju anhanget att likna Talibaner o Islamister i hat och förakt för andra. Avfällingarna och nollningarna partiet ständigt måste utbringa och bevisligen nödgas visa att dopet har spillt vid sidan av, är en senkommen politisk uppvisning i vad tolerans ändå kan vara. Tala i silver men tiga i guld säger vad hjärtat mest gömmer.  I omröstningarna som gemene man knappt vet vad de är har SD ändå visat att de håller Alliansens utarmning och krig mot arbetaren högt på dagordningen. De trots allt Jesuslika gestalterna hyser inga betänkligheter när de monterar ned och säljer skeppet som hållit Sverige flytande under snart sagt alla väderförhållanden. Att de band ris till vår egen rygg kallade våra pengar för jobbskatteavdrag men istället utgjorde grundskottet mot vår flytförmåga säger en hel del om vår brist på förstånd och förmåga att blunda för det långa perspektivet och konsekvenserna.

Vad ville då Vilks uppnå med sitt verk? Visa på religiöst sprängstoff? Religion handlar ju inte om ond bråd död eller hot. Våra korståg handlade inte om religion.. Man måste vara bra dum och okunnig för att tro det. Där visar sig Vilks inte vara den folkbildare han helst vill se sig som. Vilks står mest för fördumningens trollkonster. Vilket ju tjänar motsättningarnas och hatets stegrande krafter. Det finns säkert få nyttigare idioter. Vilks har inga ideal. Att måla som denne är ingen konst.Så varför inte glida litet på temat och konsten som inte vet vad den håller på med.

Utan att inse det, utan att hans samtida bästa fans insåg det, målades en utmärkt bild av vår egen värsta företrädare av vetenskapligt sprängstoff. En fyrbent existens färdig att explodera överallt där hälsotecknen och människorna såg ut att bilda hoppfulla grupperingar leende och fulla av otäck förhoppning hotande allt vad etablissemanget med läkemedelsföretagens vinstprognoser till sin egen men knappast folkets fromma. Så vitt vi inte har våra pensionskassor i deras fonder. Då kan alltså ökad konsumtion leda till högre pensioner om vi orkar leva på de biverkningsfulla substituten… Undra på att man vill införa gränsvärden i ekomaten så att vi inte orsakar börsfall och konjunktursvackor i marknadens djungel.

VoF främsta uppgift har alltså varit att som fyrfota djur förstöra allt, skrämma och hota, minimera, negligera, förlöjliga och reducera allt som såg ut som hälsotecken. Så föddes jycklaren att grassera i kommentarsfälten och mot allt förnuft… Gå vi till andra kanten av denna breda autostrada till helvetet finna vi andra jyckar.

Det veta ju varenda SD-anhängare hur hotfull en lycklig muslim kan verka vara. Barnalstring och kärlek till kärnfamiljen är rena terrorismen, särskilt i ett andligt mörkt Sverige där man svårligen tycker om varandra ens.. Att hata sin nästa som sig själv, är ett skarpslipat axiom, inte att leka med. Ingen av dem vågar vara olik och lite förståndigare än den andre.. Då trycker man på larmet så att avfällingen återbördas till fårskocken eller exkommuniceras om anfallet av förnuft trots hot och förbannelser inte går över..

Du     ska    inte   tro   att     du     är     något (lyckligare).

Så alla dessa kan ju förstå varför en rondellhund i inhemsk regi helst och med digert manus vill låta som husbondens tröst. Ett par vassa tänder, spetsiga öron och vansinnigt stirrande blick är blott vad som behövs när lyckan, hälsan och friskheten, hotande lyser som om den kom från en annan planet. Bara tanken på att hälsa skulle spridda sig som en pandemi måste ju svindla ett redan upplyst sinne. Då krävs det åtgärder och häxjakter så att inte den nya kyrkan, vetenskap och på allt förnuft berövad forskning stå där med sina tomma bänkrader och fulla lador.

Så avhunden och misshunden är vår kulturs mest blå och gulslagna fanas genetiska arv. Ingen ska heller få bli lycklig, trygg eller ha framgång utan allt måste måste sprängas, omintet- och tillintet-göras så att inte känslan av orättvisa hinner grassera i blick och sinnen.. Förnedringstv bästa grogrund har sin framtid utstakad i en smal och skitig ränna..

Möt kulturen som ivrigt och torftigt nog trodde att kvällsunderhållningen skulle reklamen bestå av i filmpauserna. Möt det lätta politiska gardet som fick känslan av barrikader redan hemma i soffan. Här lärde man sig att alla kommunister var som Stalin. Att alla fiender till Uz behov av lebensraum förtjänade ond bråd död. Möt folket som gjorde vad som helst för att få koka kola eller få kolan kokad. Möt Svensken. Inte olik den övriga världens främmande element. Helst med en lokal fana i famnen som det enda raka. Med en enda föresats att försöka gå i takt med de historiska mörka nationalistiska vindarna, även om så allt förlorades. Vad är välfärden mot lite extra skattepengar. Anställningstrygghet mot en annan del av ens egna skatter. Om nu sossar i lånta fjädrar kunde blåsa folket på pensionskonfekten kunde ju de fyras gäng få blåsa samma folk på hela fundamentet. Sd kom som räddarna i nöden och förklarade att det blott var invandringen och flyktingarnas fel.. Inga falska profeter här inte.. Tur att ursinnets svensk med ett bett grävlingen skulle avundas inte är religiös. För hur hade det gått om man varit det?

Så lika de är de stora och små rovdjuren. Samma obändiga krav på tillfredsställelse.

Apokalypso..

leave a comment »

.

Apokalypso..

Ödesdiger dans till rytmer och takter, tidens musik, man inte ens anar konsekvenserna av..

När jobben försvunnit med näringslivets (?) försorg.

När privata intressen får skära guld med smörkniv och köerna smalnar och blir längre.

När migrationsindustrin får gnugga händerna glödgande,å alla hjärnorna är heta, smider man allt lönsammare planer.

Lidandet och flykten också blivit lönsamt, precis som vård, skola, omsorg.

Du blir dessutom med bilen numer besiktigad i privat, lönsammare och friare regi…

Staten den stackars saten vars fel allt var och är. Undrar vem i helvete som kan tro det!

Då skriker idioterna att det är invandringens fel…

Det är ju en tröst att slippa bråka med de stora djuren och istället få visa vilken fegis man är..

Det är inget svårt att hålla takten till sådana noter och felande ackord, man behöver ju inte tänka ens..

Varken man, hen eller hon behöver vara musikalisk, det går åt helvete ändå..

Utan drömmar, utan hopp, utan framtid man går i natten nattens tunga fjät, likt en hund i stramt koppel…

Vilk’s har inget att måla än sina gamla meningslösa pojkstreck..

Ett ville, valle o viktor i en och samma vilskna existens.

En villervalla på vita duken…

Ett Fabula Rasa?

.

Tänk att masspsykosen kan ha hundhår???

Skall man döma förståndet efter pälsen så var de inte beredda att hitta sig själva i den skruden..

Fast å andra sidan behöver ju ingen älska någon annan mer än sig själv..

Mångfalden hotar. De enda rädda är enfaldens fattiga drängar.

Fattiga riddare har sin stolthet, ett kraftfullt recept, som slår allt…

Dit hör icke den skrikande bräkande klassen.

Ingen av dem hör Dans på de saligas ängder…

.  .  .

Avpixla resten av den bleka verkligheten..

leave a comment »

.

Avpixla resten av den bleka verkligheten..

Att rasismen är en osviklig motor i förakt och hat för andra har avpixlat inte missat många tillfällen att bekräfta. Det är ju inte den enda spelplatsen för grumligt hat och gruvligt förakt. Att vara sakliga och hålla sig till fakta kommer ju aldrig att vara den främsta egenskaperna hos denna grupp. Lokala oförmågor till obegripliga överdrifter och smaklöst skarvande till sanningar de helst vill se saknas inte exempel på. Trakasserier som vardagsnöje, vardag som helg, dag som natt är märkligt nog dessa grupper inte främmande för. En kultur som i deras tycke ska kallas nedärvd och en essens av något de värderar? Föraktfull och blåögt lämnar blott två genetiska spår som på räls i svindlande verklighet.

Att själva inte nå dit de vill och givetvis vara besvikna kan ju utgöra grunden för befogat missnöje, men att beslå andra med lögn och bedriva förtal, hämnd, förakt och hat är en annan femma. Fortsätta sin rasistiska och småsinta bana kan ju inte annat än bekräfta att man inte är intresserad av utveckling eller mognad än mindre någon upprättelse. Vore den senare inte dem så främmande skulle de ju inte fortsätta mala gamla synder som en överhettad kvarn. Vi kan ju se hur det fungerar med Mandela. Terrorstämplad av vissa förståsigpåare och av andra hyllad och älskad för sin storhet och sin generositet. Om inte den förändringen satt avtryck i medvetandet hos rasister och andra maktmissbrukare, kan ju inget göra det.. Ekeroths egen kritvita agenda kan utrönas, vägas och mätas. http://www.interasistmen.se/granskning/har-ar-artikeln-som-avpixlat-morkat-mandela-ville-doda-sa-manga-vita-som-mojligt/  Att rudimentär låter som en underdrift åt en krönika som så rycker det minimala förståndet ur huvudlösheten demonstrerar osvikligt väl den mekanik som inte låter andra lyckas eller älskas. Livet måste vara hårt som sten för att vilja slippa se hur det fungerar.

Att avslöja avpixlade med sin egen medicin leder ju givetvis till ramaskri, ingen är ju då så kränkta som de om de inte låter dumdristiga nog att förneka faktum. Att låta slöjan falla kan ju inte vara så hemskt. Särskilt inte den egna… Å andra sidan kommer ju grodorna flygande istället.. Det finns svarta hål i universum faktiskt och nu kan vi ana de stora djupen och det svarta mörkret. Godtyckets egen hembrända kultur, vidbränd kanske mer beskriver det dessa mörka sinnen kan tänkas älska allra mest. Att ödets ironi tvingar dessa förakta allt de hatar hos andra egentligen är ett personligt problem kan ju ingen hjälpa,men skulden för det får alla andra..

Kulturnyss, den bleka nyhetsindustrin och självspeglingsmassakern meddelar att uthängning minsann inte är demokratisk och hemskt pinsamt är det dessutom. Ja det är verkligen synd om offren i denna krets. Det man viskade i det förmodade mörkret och en trång krets, ropades ut på taken. Vilket öde… Kan inte herr Vilk’s göra en tavla av snurrigheten?

Fattas bara hur hemsk filmen om det här kan bli. Någon demonregissör kanske få fram det riktiga budskapet hur illa behandlade vanliga hatande småsinta och trångsynta svenskar egentligen låter. Vågar man inte ge sig på maktens missbruk kan man ju alltid ge sig på grannen.. Konkurrensen är man ju för bara det sker på olika villkor..

Written by CastoroPollux

15 december, 2013 at 23:29

Vilks nästa projekt…

leave a comment »

.

Vilks nästa projekt…

Med tanke på hur försvaret ser ut för Vilks där Täppas synes drabbas mindre av SR’s åtgärder än radarparet Strandberg/Hansson. Besvikelsen bland Vilks anhängare över att Täppas anses kommit lindrigt undan kanske få Vilks att erbjuda en ny tavla. Ett nytt verk på den konstnärliga blå himlen. Denna period verkar ju aldrig ta slut. Trettio år av grått i en herrans massa nyanser har nu förbytts i det ständiga oskuldsfulla blå. Därför presenteras som ett tips.

Bo Hansson som ett offer.

.

Written by CastoroPollux

15 oktober, 2012 at 11:40

Vilks och den räta linjens besvärliga form

leave a comment »

.

Vilks och den räta linjens besvärliga form

http://www.svd.se/nyheter/inrikes/vilks-manga-tror-jag-hatar-muslimer_7459886.svd

Vilks i radio som idag överraskar ju inte. Nu lovordar han Sion’s propaganda och deras klagomål på att bli förknippade med KKK har Vilks på ”rätframma” anpassliga sätt benat ut. De tålde ju inte att Vilks sa sig kunna besöka dem i samma ärende, yttrandefrihetens. Vilks försäkran om att Sion i USA inte räknas som extremt känns ju betryggande i Sverige…. Extremhögern skrämmer minsann inte vår störste förespråkare för demokrati och yttrandefrihet, inte i Sions form eller KKKs och där får väl Vilks betraktas som en föregångare i sina försök att förmå dessa ens närma sig ämnet utan avsky eller förakt om de inte själva har politisk vinning av det. Pamela Geller har väl lika omfattande brister om demokratins grunder och förutsättningar som Sara Palin. Inget är väl så svårt att bekräfta hur mycket man tänker på andra när man har sig själv att tänka på. Försöken att bevisa att världen blott består av ont och gott har varit för dem fullständigt fruktlösa. Den vånda det orsakar dem att världen står oförstående till en sådan beskrivning är ju beklaglig för dem. Om nu inte jorden alls motsvarar deras förväntningar så kan ju föreställningen om innehållet i deras förstånd inte betraktas annat än som platt. Vilks beramade försök att göra tavla efter tavla med stora viktiga slående motiv slår uppenbarligen slint gång på gång. Att konstnären ska kunna begagna både raka streck och böjda, ska ju inte förväxlas med barnsliga busstreck. Om det är väl förhoppningsvis Vilks både bildad och klar över. Hur ett krumsprång målas kan väl te sig i det närmaste omöjligt att beskriva. Att i ord göra samma sak kan ställa sig generande lätt för den som har den naturliga läggningen.

http://wp.me/p1zCpc-7j31

.

Written by CastoroPollux

7 september, 2012 at 12:50

Vems hund är du Lars?

leave a comment »

.

Vems hund är du Lars?

Har inte din konst tagit över ditt liv på samma sätt du anklagar andra för att inte kunna värja sig mot sin religions förvanskning och förtryck?  Varför åker du till Sion’s läger? För att lära dem något? Din förklaring i Debatt ”att du vill lära dig något” känns ytterligt långsökt. När du säger att du skulle infinna dig om KKK bjöd in, så har du inte visat på bredd, yttrandefrihet och demokrati utan hur smal och inskränkt din tankegång trots allt är. Utan hur kopplad till ”rörelsen” du faktiskt är. En stilstudie av ett sådant agerade ger dig en plats i vilken rondell som helst. Strävan efter uppmärksamhet kan tydligen föra en dit man inte vill! Se upp i backarna och i rondellerna Vilks.

http://www.svd.se/kultur/vilks-maste-bestamma-sig_7467098.svd

. . .

Så hur kan Vilks ha en massa anhängare som hyllar hans kamp för yttrandefrihet? För det första ska man faktiskt ha klart för sig att de som hyllar ”friheten” inte har en aning om vad frihet egentligen är och själva på det personliga planet kan agera med och utöva betydligt mer tvång och mera maktmissbruk än vad begreppet frihet faktisk borde hindra dem ifrån. Dessa som kan tvinga sin egna barn att tycka lika illa om någon bara på godtycklig grund för att det motsatta skulle ställa så stora krav på dem själva om förändring och rakryggad attityd, att de hellre tar den breda vägens synbarligen attraktivare möjligheter för att den är minst smärtsam. Trots att så inte är fallet. Dessa kan ju inte se runt hörnet och ens ana att en stor själslig smärta skulle befria dem från en långvarig plåga. Ett självlysande exempel är… http://wp.me/p1zCpc-7iMu Så hur uppträder de som borde kräva av sig själva att vara rakryggade och erkänna att de spridit lögner och förtal? De som saknar heder och egen ära kan givetvis beröva en annan människa sin utan större besvär eller inre motstånd.  De går knappast ikring och berättar/erkänner hur dumt, skandalöst de bedrivit förtal, smutskastning, spridit hat, missaktning och förakt och med den grunden bedrivit trakasserier. För att slippa den förnedringen att erkänna sina fel är det ju lättare att sprida nya lögner och föraktfulla påståenden istället.

I Sverige motsvaras yttrycket ”hund” som nedvärderande på samma sätt som psyket producerar galningar ingen Svensk behöver bry sig om. De människor som oftast har de största behoven behandlas sämst. Så gör man också utanför staketen? I den storskaliga konsekvensens namn kan man ju studera hur mobbingen och trakasserier odlats och vuxit i folksjälen under flera decennier. Hur samhällets stöttepelare inte på något sätt stävjat pennalism utan låtit den följa med vuxenlivet in i arbetsförhållandena kan ju tyda på en låtgå inställning som fullt motsvarar nonchalansen makten i Sverige faktisk innehaft. Föraktet för individer är lika utbrett i Sverige som annorstädes. Vi behöver knappast rädas en annan religion, de flesta behöver ingen för att utöva förtryck och sprida hat, sprida förtal , ägna sig åt mobbing och trakasserier. Vad vi behöver förfasa oss över är omänskliga attityder.

Om rättssystemet  med åklagarna i spetsen har gjort fel och också begått brott. Så visar väl resningsprocesserna att folk inte bryr sig om vad för faktiska bevis som finns på oskuld till de allvarliga brotten. För det finns ju inte, existerar inga bindande bevis på Sture Bergvalls skuld utan på att han är oskyldig. Att pöbeln skriar och ropar på hans blod ändå visar väl på vilka mekanismer i ”folk” som råder över fakta och i detta fall bevis som inte binder SB till brotten. SB är skyldig för han är en föraktad existens. Vi kan ju vara säkra på att maktmissbrukarna var de än uppträder utnyttjar detta faktum att folk inte är så noga för de inte begriper bättre. Det har man ju från maktens håll utnyttjat i tusentals år. Folk hatar och avskyr fortfarande TQ – Sture Bergvall för vad han är och inte för vad han inte gjort. Om TQ verkligen begått andra brott och dömts för det så har det inget med nutiden att göra. Frågan alla borde ställa sig är hur vården kan göra sämre och mer destruktiva människor av dem de fått i sin vård, i många fall som en följd av begångna brott? De andra som kommer dit som en följd av sin familjs svek finner att vården inte är bättre än samhället på att visa förakt förakt för dem,
drabbas likaväl av vårdens gränslösa förakt. Som en förlängd arm av samma outhärdliga metod. Först för att de som arbetar där knappast är högavlönade, de befinner sig i ett dilemma av små resurser och ett mått av förakt för mindre lyckade och för att ”hoppet” alldeles för ofta är ute. Inget såsom vården odlar ju hopplöshet på alla plan. Vare sig man skärskådar fysisk eller psykisk vård. Lönsamhetens vinster är förödande och de goda resultaten går bara att spåra i pengar……

Den moderna varianten för en svensk hund är ju det från usa tagna ”äger”. Inget tvingar mig att utröna ämnets karaktär, men det inbyggda föraktet för dem som råkar illa ut, är lika beklämmande, som det ska verka naturligt. ”Hunden” förekommer alltså i betydligt fler former och under fler kulturer än vad vi kanske vill se. I alldeles för få fall är äger en positiv yttring även om det förekommer…

Israel äger Palestiniern och trivs i rollen, oavsett vad det kostar, sedan får ju var och spegla sig i det ”berättigade” föraktets natur om övermänniskans rätt över andra. Huruvida det ska vara naturligt eller praktisk för förtryckets natur. Uppblåstheten kan tränga ut det bästa förnuft och ersätta goda egenskaper med de för saken passande. den må aldrig vara så biblisk som ett fullblommat förakt för andra. Om det kan kyrkan vittna en hel, tyvärr motvilligt. Självkritiken är ju lika avlägsen bland pöbeln som bland de högutbildade. Det få ju som konsekvens att man ska fråga dem om varför de skaffat sig en utbildning, blott för sin egen skulle eller i värsta fall pga  påtryckningar. Ungefär som du borde fråga dig hur det kom sig att du blev snickare om du är gravt opraktisk…

USA’s höger hade bara en fiende ”kommunismen” och utan den stod sig de påstådda hoten slätt. Den såg man sig tvungen att tygla med de mest fruktansvärda vapen. Inget hotade så hela föreställningen som att fienden plötsligt lade ner vapnen. Ett värre brott mot ordningen i det egna landet har sällan skådats och hur tog man tillbaka skräcken och makten i det landet? Med ”demokratins” vapen och skottsalvor mot parlamentet!  I brist på de förras makt fann man sig alltså i väst tvungna att uppfinna sig en ny. Den arabiska fick agera hund. Otäck hund. På den vägen är det.

Att SÄPO ordnar fester på Bondtemat får väl sägas symptomatiskt för vad som genomsyrar hela verksamheten. Man klarar sig med en förenklad beskrivningen av ”fi” som något av en hemsk hund. Att denna beskrivning förvillar och ställer till problem har visat sig påtagligt så fort ärendena nått domstolarna. Då ”bevisen” får ungefär samma valör och formen av överdrifter och grava övertramp som i fallet Quick. Kan showen ha varit en satir, ja då ligger de illa till. För inget retar som den med en skev världsbild som kritik mot den förenklade uppfattningen om resten av världen. Att självgodheten bara kan hylla sig och inte ser skavankerna i spegeln kanske mest vittnar om hur själva konstruktionen är beskaffad. Om rätt bild återbördades till betraktaren kanske de skulle bli rädda. Hur skulle de f.ö. klara en annan sorts show? Vad skulle pöbeln säga om institutionen måste erkänna att de inte förstår vems hund de har tvingats bli? Värden är full av djur som ibland utan förskyllan inte ens förstår vad som finns under pälsen.

. . .

Som gåva åt menigheten lämnas här ett julrim, det kan också tolkas som ett hjulrim. Dvs hjulen snurrar så dant att ingen vet hur, åt vilket håll eller varför.

http://wp.me/p1zCpc-7iRP

Så vad göra bäst under dessa förhållanden om inte roa sig.

http://wp.me/p1zCpc-5MJU

.

Written by CastoroPollux

2 september, 2012 at 13:31

Vilks blir allt tydligare

leave a comment »

.

http://svt.se/2.27170/1.2625120/vilks_hotas_av_boter_for_fallda_trad

I intervjun för kanske en månad sedan i programmet Nordegren i P1 gick Vilks fram så tydligt med att han vann uppmärksamhet på rondellteckningarna..Det var värt hoten… Så talar ju inte en tecknare, så talar den som inga besökare har…

Omphallos var väl ett kul projekt i all sin ståtliga resning mot myndigheter och byråkrati, men nu tycks ju det skyddande gummit fallit av och blottat den verkliga ställningen. Den verkar inte vara så mycket att vara stolt över.

Tryckfriheten kräver faktiskt bättre försvarare än så…

.

Written by CastoroPollux

1 december, 2011 at 17:56

Publicerat i Politik, Vilks

Tagged with ,

%d bloggare gillar detta: