castoropollux

Not just another WordPress site

Posts Tagged ‘WTC

Försvarsberedningen är som Tennsoldater

leave a comment »

.

Försvarsberedningen är som Tennsoldater

Aktuellts reportage gav i alla fall bilden av ett stelbent regemente och sinnen gjutna i en gammal struktur. Den metalliska klangen på alla mjuka frågor om fred låter istället så hotfullt och kategoriskt skrämselartad som all propaganda gör. Hotar Ryssland? Hotar inte NATO? De senare har oftast visats sig vara de som minst accepterar neutralitet och Hårsfjärden visar NATO att man drar sig inte för något när det gäller att måla upp en hotbild. Det är ful taktik och en något frånstötande samarbetspartner som skrämmer sina anhängare till anslutning. Västvärlden kanske är full av dessa exempel på vad befolkningen tvingas tro därför att sammanslutningen bara kan förfalska sina verkliga ideal till påhittade hot för att pracka på folk en motivation att tro deras metoder som ett rättfärdigande av sin makt. Med demokrati som grundpelare agerar man tvärt emot god ton och visar snarare på maffiametoder än ett genuint gott förhållande till sina medlemsländer.

Rysslands övningar handlar knappast om att vi är utsatta för hot. Där är försvarsberedningen ute och cyklar. Vi kan väl vara säkra på att ju mer vi leker med NATO dess hotfullare blir vår sits. Historien har ju visat vilka offer detta kostat Sveriges militär. Spela under täcket är inte snyggt och att ljuga om sina verkliga gärningar ska inte militären ens idag ljuga med och påstå att det räddat oss.

USA med sina 700 miljarder dollar på utgiftsidan för militär upprustning/underhåll utgör redan ett hot mot världsfreden och har ju startat de flesta krig under falska premisser sedan årtionden. Skulden som slukhål i den amerikanska ekonomin visar på något annat också. Det folkliga demokratiska bryr man sig inte om utan låter den ekonomiska katastrofen i form av kostnader för krigets våldsamma utgifter drabba sin egen ekonomi och effekten på de nyligen krossade statsskicken blir densamma.

Ingen kan väl längre tro att 400 meter skyskrapa kan falla ihop på nästan samma tid som om en sten släppt från samma höjd. Ändå förklaras detta som en kollaps och det kan det bara kallas med all sprängkraft som hjälpte till att undanröja alla strukturella hinder. Kollapsen har samma utseende som sprängda strukturer, samma mönster av damm och mer eller mindre pulveriserad betong. I detta fall mycket betong blev till livsfarligt damm, blandat med brandskyddet av asbest båda skraporna var säkrade med. Notan det skulle kostat att byta ut allt detta låg astronomiska summor. Vilken redan realiserats i en kostandskalkyl för en påkallad renovering/sanering av asbesten i hela huset. Koppla det till den minskande uthyrningen, en full uppgradering av hela nätverket som inte gav särskilt mycket kunder. Skyskraporna hade blivit ett par dyra pelare som garanterade stora utgifter för dess ägare. Inte drog in några större hyror osv. Monument över ett ekonomiskt misslyckande också. Tiden hann ifatt vinsterna man genererat och den sedvanliga plågan att acceptera också kostnaderna för sina investeringar undvek man i gammal god rånkapitalistisk stil.

Att dessa handels-, affärs-män har egennytta och sin egensinniga glädje av ett militärkomplex som fortsatt garanterar dem lejonparten av alla investeringar världen runt, monopol, kanske säger varför de framstår som Siamesiska tvillingar. Samma bombsäkra vinstintresse. Samma hänsynslöshet mot mänskliga och bestående värden. Kan de krossa sitt eget inför ögonen på sin egen befolkning och påstå att andra skulle klarat detta som ett attentat. Då är sagorna sannare än alla dessa lögner. Inget flygplan kan avvika från kursen i USA utan att inom minuter bli upphunnet av attackflygplan. Denna dag kunde de flyga runt utan att någon undrade. Detta pga övningar. Övningar som hade just temat flyga in i de två tornen. Större delen av flygvapnets resurser var på helt annat håll i landet.

Är vi klara över vad dessa intressen helst ser till att få igenom. Blir krigen mot några fiender liksom blott en önskad och fiktiv chimär. Givetvis med alla ingredienser av autenticitet, som obegripligt besinningslöst våld (våldtäkter, mord, religiöst  betingat våld osv), som motivation till ett ingripande. Rättfärdigandet av den egna kraften och makten, blir självklar. På detta sätt blir den befintliga maktstrukturen utmålad som negativ enkom för det syftet att vinna den politiska och ekonomiska makten. Ve den makthavare som inte släpper de globala konglomeraten innanför sina gränser med lönsamma avtal och mindre än minimala kostnader.   Det är ju så att ekonomiska intressen i ett land också kan köpa sig oroligheter och även krig om dessa ser att motståndet är för stark och för solitt förankrat bland folken. Det får de givetvis först lida för och i de flesta fall dö.

NATO är ingen bra klubb, att ta avstånd från dem, att inte acceptera deras villkor, straffar sig också…. Så varför inte fortsätta avslöja ondskans rätta ansikte…

Written by CastoroPollux

11 juni, 2013 at 11:15

Kollaps på 12 sekunder?

leave a comment »

.

Kollaps på 12 sekunder?

http://youtu.be/MY7BCXew0UI

Du kan ju se själv hur ett plan i lättmetall omöjligt kan skada wtc.

Var skulle värmen som smälter stål komma ifrån? Flygbensin? inte en chans.

Den ser du brinna upp på några sekunder precis efter smällen.

Brinner kontorsmaterial och inredning så att stål smälter? Inte en chans.

Över 400 meter skyskrapa pulveriseras på 12 sekunder. Det är inte en kollaps. Det är fritt fall.

Det är terror och det är väl bra att förstå vad den stammar ur och vems behov den egentligen uppfyller.

Så tolv sekunder kan alltså förklara grunderna för den mesta terrorn runt denna jord…

.

Written by CastoroPollux

7 mars, 2013 at 11:49

Operation Northwood Documents

leave a comment »

.

Operation Northwood Documents

Det kan ju aldrig vara så bra för ett lands trovärdighet att en gång själva planerat och föreslagit egenproducerad terror och terrorism, för att ge befolkningen och nationen en övertygelse om att man var tvungna  att gå i krig, men i USA har det hänt. Inte bara denna gång, men att det finns papper på det är ju ingen dålig situation för dem som alltid hånar konspirationer som enbart foliehatts teorier. Hela USA’s/NATO’s  historia är ju fylld av exempel och tillfällen där man påstått sig vara utsatta för hot eller attackerade. ”Operation Northwoods proposals included hijackings and bombings followed by the introduction of phony evidence that would implicate the Cuban government.” ”Hijackings and bombings” låter skrämmande likt 9/11 ”Phony evidence” = förfalskade bevis för att peka ut gärningsmän låter inte särskilt främmande eller avlägset heller. Ödets klockor ringa genom tiderna och det är folk nära administrationen själv som håller i repen hela tiden… Det är till att försäkra sig om att ens politik inte missar en enda dollar… För hur skulle det vara om man bara följde våldet och det förekom på fel ställe och vid fel tidpunk? Då är det bättre att arrangera angreppen själv så att de får den politiska effekt på dels befolkningen och de parlament man för till fället utövar påtryckningar på eller som helt enkelt betalt föra att få sin opposition, det politiska motståndet desarmerat och tillintetgjort….

Så skälen till att JFK hatades för att inte köpa erbjudandet ”Operation Northwood” om att föra folket bakom ljuset och aldrig stötta Bay of Pigs var nog för att få honom röjd ur vägen och det under en av världens mest spektakulära mordgåtor och en efterkommande mordutredning full av konstigheter och märkliga samband… JFK’s tal och dess varningar om ”Secret Societies” hemliga men kärnfulla makt var givetvis inget hot mot dess existens, men JFK hotade ju att inskränka deras möjligheter att verka genom FBI och CIA….

Sedan kan man ju fundera på hur pass mycket hybris det krävs för att köra samma tema varenda gång och tro att inte folk glömmer eller förstår. Fast det är ju här patriotismens hundar är sådan dugliga tjänare att skrämma och hota alla som förselår att krigsadministrationen ljuger för befolkningen. Se vad man åsamkade Dixie Chicks för att de kritiserade Presidenten? Vad var det sångerskan sa, ”Jag skäms för att vara född i Texas”, samma  delstat som presidenten bor i. Det var ju värre än att ifrågasätta påven… Det över ett krig som fattats på grunder som var fyllda av bedrägeri och lögner. Samma tema som Operation Northwood! Ett lands ekonomiska intressen som utan omsvep ingår förbund med djävulen för politisk vinning och skriver sin historia med lögnens alla attribut imponerar inte…

http://en.wikipedia.org/wiki/Operation_Northwoods

.

Written by CastoroPollux

11 juli, 2012 at 17:53

Kanske det enda som avslöjar en "Covert-operation"

leave a comment »

.

Är timingen.

Om allt annat stämmer så blir oftast timingen fel,

eftersom avsikten ofta är att påverka en opinion.

En opinion man vill vrida åt lämpligt håll.

Vi har gett dem lillfingret, men de är ju inte nöjda.

De vill ha hela handen och alla eventuella vapen vi kan tänkas ställa upp med,

alla brott vårt styre kan tänkas begå.

De bryter mot alla lagar, de gör som de behagar.

.

Titta åt New York,

Titta i London, titta åt Madrid,

åt Stockholm ingen Julefrid,

titta åt dem som vill ha strid.

Följ deras spår, se deras likvid.

.

Covert_operation

.

Written by CastoroPollux

16 december, 2010 at 21:39

Vad hade det kostat?

leave a comment »

.

 Vad hade det kostat?

Vad hade det kostat att ta bort asbesten i Wtc?

http://911research.wtc7.net/wtc/evidence/asbestos.html

Mig veterligt är den ”övre” klassen synnerligen allergisk mot allt vad utgifter heter. Besparingar och effektiviseringar lämnar i många exempel dels säkerhet men också underhåll därhän, allt till förfång för den stora menigheten, som alltid får bära kostnaderna för excesserna hos en klass som sällan får stå till svars för sina gärningar och har för vana att skylla på någon annan. Vidare består fakta av att det trots uppgraderingar av husens nätverk, var svårt att få hyresgäster till tornen?

Till syvende och sist är det lönsamhet som avgör någon idealism går inte att skönja i dessa kretsar. Vanan att låta någon annan betala är lika essentiell som syret för deras kropp. Betala slapp de ju. Kostnaderna, sorgerna, smärtan, förlusterna och hälsoproblemen hamnade där de vanligtvis brukar, hos vanligt folk.  Att Wtc7 föll kanske förklaras av dess innehåll. Alla utredningar kring ekonomisk svindel som tex Enron och liknande fanns förvarade här. (Tydligen är detta inte det enda stället som drabbats av attentat som lägligt nog förstört sådan här information. Terrorn verkar ha ett gott öga till korruptionen!!).  Detta högexplosivt brännbara material försatte förmodligen den mest förhärdade samhällsstruktur i ett instabilt tillstånd, sanningarna om ekonomisk korruption och svindel kunde inte bäras av ett bygge uppfört av hederligt folk. Sedan var det ju återigen frågan om att få en ursäkt att anfall någon annan och att ha en fiende man ville och var tvungen att bekämpa överallt. Kanske något passande för en makt lika härsklysten eller överträffande Tysklands dåvarande maktanspråk. Inte så överraskande kan man ju finna samma ekonomiska krafter i USA som sponsrade Hitler som nu verkar där med samma grymma frenesi, förakt för facklig verksamhet och förakt för demokratiska värden… Lika barn leka väl bestar bäst..

http://www.journalisten.se/debatt/23532/raeds-journalister-11-september

Cui Bono?

http://en.wikipedia.org/wiki/Cui_bono

.

War on error?

leave a comment »

.

 War on error?

Sanningar ska vara väl underbyggda, helst om de presenteras av en stat.

Det första offret i ett krig sägs vara sanningen.

Det kan säga rätt mycket om vad resten av verkligheten är uppbyggd på.

För den som vill förkovra sig och sina efterkommande så finns möjligheten.

I oviljan till sådant ligger väl bara intresset av att bevara invanda strukturer,

eftersom all förändring av värdegrunden känns hotfull.

Fördelarna med att hålla fast i en föreställningsvärd,

som för länge sedan borde rasat ihop, är för vissa av skäl,

bestående av enbart egen vinning.

Vad övrigt är består av feghet.

Ingen är så intresserad av att undanhålla, undanröja och dölja fakta och

att skylla på någon annan, som den totalitära eliten.

http://911research.wtc7.net/wtc/evidence/missing.html

.

Written by CastoroPollux

26 september, 2010 at 10:55

War on terrorism…

leave a comment »

.

 War on terrorism…

http://topics.nytimes.com/topics/reference/timestopics/people/p/luis_posada_carriles/index.html

http://www.nytimes.com/2006/10/08/world/americas/08posada.html?_r=1&ref=luis_posada_carriles

Galoscherna passar dock inte den svullna nationen i väst.

Kriget mot terrorismen bedrivs tydligen på olika grund.

Allt dödande av civila inte kan betraktas som terror,

det har förresten Israel visat världen. De har för övrigt en imponerande republikansk storebror.

Lika barn leka bättre än andra bäst.

Man jagar bara godtyckligt de som hotar de egna intressena,eller rättare sagt,

stryker civila med så har de den ursäkt de letade efter,

att dra som en filt över den önskade operationen.

I brist på fiender så kan de ju för att stilla sin gruvliga makthunger,

säkra sin totala dominans på alla marknader, uppfinna dem själva.

Orwell beskrev det väl i 1 9 8 4

.

.

Written by CastoroPollux

22 september, 2010 at 22:43

%d bloggare gillar detta: